» Engelenhaar
Foto ENGELENHAAR

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM

De bedoeling is hier een zo goed en volledig mogelijk Nederlandstalig overzicht te presenteren over engelenhaar.

We beginnen ons avontuur in Billings, Oklahoma, USA (maart 27, 1997, 6:45 p.m.)
Mark L. liet zijn Duitse herdershond uit. Hij zag een diamantvormig objekt dat enkele minuten boven het huis van zijn buren zweefde, Hij kon alleen maar staren. Hij was verbluft. Het objekt was ongeveer zo groot als een huis.
Mark merkte dat zijn hond zachtjes jankte en toen razend snel probeerde weg te gaan.
En toen zakte zijn hond inelkaar op de grond. De UFO schoot in de lucht met een verbazingwekkende snelheid, een spoor nalatend van vreemde draden. Hij probeerde er wat van aan te raken, maar toen hij dat deed, loste het op.
Hij bracht de hond naar een dierenarts, en, zoals bleek, zijn hond had een EPILEPTISCHE AANVAL gehad (wat nog niet eerder gebeurt was). Sindsdien is hij geïnteresseerd geraakt in UFO's en buitenaardsen. (FALL OF "ANGEL HAIR" REPORTED IN OKLAHOMA)

Dit is een interessant geval, omdat het laat zien dat engelenhaar van UFO's komt èn dat er een invloed is die, in dit geval bij een hond, een epileptische aanval veroorzaakte.

Een jogger(Livonia, Michigan) had nog nooit engelenhaar gezien, behalve foto's en verhalen op internet. Hij kwam het spul tegen op gras, terwijl hij aan het joggen was. Hij verzamelde en bewaarde het in een plastic(Ziploc) zak. Het voelde als kattevacht, maar had een STATISCHE LADING. Alle haren kleefde aan elkaar in de zak. Er waren geen losse zwevende haren. Toen hij het van het gras wou pakken, kwam het omhoog langs zijn hand alsof het statisch geladen was. Hij dacht dat het zou oplossen, maar het bleef in de zak, misschien omdat het zoveel was. ("ANGEL HAIR" FALLS IN LIVONIA, MICHIGAN; UFORCE)

Engelenhaar dat zijn statische eigenschappen prijsgeeft is in een aantal gevallen voorgekomen.

Een ander detail komen we tegen in het enigste(?) Zweedse geval.
In Saffle kwamen, een paar uur lang, spinnewebachtige draden langzaam naar beneden. Sommige draden waren tot vier meter lang en hadden VERDIKKINGEN aan het einde. (Angel hairs: the one and only from Sweden; Goteborgs-Posten)

Ook dit detail, verdikking aan het einde van lange draden, die ook wel tien meter lang kunnen zijn, wordt vaker gemeld.

Iemand lag op zijn rug op het gazon met zijn hoofd net in de schaduw van zijn huis, toen hij sterachtige objekten begon te zien, die snel door de lucht bewogen. Door zijn verrekijker zag hij dat ze een enigszins ronde vorm hadden. De kijker liet ook een groot aantal zien op hoogtes waar ze met het blote oog niet te zien waren. Af en toe waren er ook LANGE DRADEN te zien. Sommige van deze reflekteerden licht over een lengte van ongeveer 3 of 3 1/2 meter, maar elke van deze kan wel langer geweest zijn. (Port Hope, Ontario: Spiders' Threads; Handbook of Unusual Natural Phenomena (1978))

De manier waarop deze persoon toevallig dit verschijnsel begon te zien wordt heden gebruikt als methode om UFO's of engelenhaar te zien. Ikzelf heb al jaren succes met deze methode, maar gebruik er wel een goede donkere zonnebril bij(eigenlijk een lasbril), ook voor de kijker. Wij die deze methode gebruiken kijken in de corona van de zon onder een dakgoot, waarbij met corona bedoeld wordt, het buitenste deel, om de zon, met de zon zelf dus achter de goot; je kijkt dus net langs het randje.
Op de meeste heldere dagen is het spul te zien! Je ziet dan meestal vlokken en af en toe (meters) lange draden, met soms verdikkingen aan het eind. Dit hele gebeuren is ook digitaal vast te leggen met een kamera.
Het lijkt erop dat met meer UV-straling er ook meer engelenhaar is te zien.
Éenmaal is het gebeurt dat op een lentedag vlokken naar beneden kwamen. Ik heb toen een paar stukjes opgevangen. Als de stukjes naar beneden komen geven ze een blauwachtig wit licht; na aanraking is dat weg.
Onder de microscoop zag ik dat één draad uit honderden draadjes bestond, net zoals anderen ook hebben gezien.
Ik heb toen ook stukken hierover in een UFO-forum gezet. Later kwam er een storing, site down en weg was alles. Toevallig hè.

And now...to
Location: Old Noarlunga, South Australia (5th August 2000)
Uit het raport:
Shelia en haar man zagen eerst een zilveren schijf, daarna meerdere objekten verschillend in grootte, vorm en kleur. Direkt vanaf het begin zagen ze ook engelenhaar naar beneden komen.
Dit bleef naar beneden komen terwijl de objekten over hun huis gingen, VLOKKEN EN DRADEN.
Verderop vermeld het artikel dat ze eerder ook een soort close encounter hadden, waarbij de auto afsloeg, wat wel vaker gebeurt bij nabije ontmoetingen met UFO's.
(OZ File Sighting Report 5th August 2000;http://www.ufoinfo.com/ozfiles/ozfile_000805.shtml)

Er is iemand die EH in huis kreeg! (Ellie Crystal)
Deze zei: "Omdat ik veel ervaringen heb gehad met dit spul, kan ik je er wel iets over vertellen. Het engelenhaar dat ik tegenkwam viel niet uit de lucht of van een UFO. Het verscheen in mijn huis in 1989. Op Kerstmorgen 1989, op een koude dag met sneeuw, werd ik wakker en ontdekte glimmende draadachtige lijnen, die een zigzag-patroon vormde, van mijn bed tot de badkamer."
Zij zegt dat het ook op haar bed zat. Als zij het aanraakte verdween het. Zij had nog nooit van engelenhaar gehoord en dacht dat er insekten achter zaten, maar er waren geen insekten.
De lijnen op haar bed verdwenen toen zij het bed moest opmaken, maar die op de vloer bleven dagen lang, omdat zij niet stofzuigden en het aan vrienden en klanten liet zien.
Een maand later verschenen de patronen in de kamer en eetkamer. Deze keer verschenen ze niet terwijl zij sliep, maar terwijl zij er zat. Haar "normale" vrienden zeiden dat zij het maar gewoon moest op zuigen, omdat het toch niks betekent, haar "paranormale" vrienden" vertelden haar over het begrip engelenhaar. Zij brachten het in verband met buitenaardsen, die het achterlaten als ze op bezoek zijn geweest. Op een dag kwam een helderziende vriendin kijken, die zei dat het verbonden was met de energie van een kind, een klein jongetje van DE ANDERE KANT.
"Ik wist niet goed wat ik daarmee moest, tot dat ze wegging. Maanden daarvoor, in de herfst van 1989 was ik begonnen met het verhaal 'Sarah and Alexander', nadat een kind, dat zich Alexander noemde, bij me was gekomen, uit een andere wereld. Alexander en het engelenhaar waren op de een of andere manier verbonden. Ik werkte maar kort met Alexander destijds, ongeveer vier maanden. Toen hij weg was, was het engelenhaar weg."
Hierna gaat zij nog wat dieper op de zaak in, over "Superstring Theory" en zo.
("ANGEL HAIR - SUPERSTRING THEORY; Crystalinks)

In Quirindi, New South Wales, Australia(August (1)9, 1998;5:04 p.m.), vlogen 20 UFO's(shiny silver spheres) over een aantal boerderijen, die engelenhaar achter lieten.
De UFO's demonstreerden luchtacrobatiek 1 1/2 uur lang, inklusief produktie van EH.
(UFOs Drop 'Angel Hair' in New South Wales)

(Langer artikel over Quirindi: Quirindi Angel's Hair Case , Unexplained Phenomena Page)

Volledigheidshalve dien ik te vermelden, of beter, te waarschuwen, dat er ook zijn die proberen EH te verklaren met de spinnewebtheorie. Dit is zo ongeloofwaardig dat ik daar hier verder niet op inga.

Uitgebreid artikel over EH: "Angel Hair" : A Human or ET Creation? by Brenda Livingston;
in http://tracers.8m.com of http://www.rense.com)

Site met interessante foto's van EH, Rusty's Retreat: http://www.homestead.com/rustys_retreat/main.html

Éen van de beste overzichten(de beste) is deze:
"Angel Hair" in http://www.xdream.freeserve.co.uk/ufobase/index.htm

Wat je veel ziet in deze en andere gevallen is dat EH vaak naar beneden komt na en/of tijdens de aanwezigheid van UFO's; vaak is er sprake van cylindervormige objekten waar een soort damp of rook vanaf komt, waarna er EH naar beneden komt. En dat zijn dan vlokken en/of lange draden. Dieren kunnen er ziek van worden en soms zelfs van dood gaan. Mensen kunnen er soms ook op reageren als ze ermee in aanraking komen, waarschijnlijk door de statische lading.
De cylindervormige objekten kunnen we tot de klassieke UFO's rekenen of RODS(ontdekt door Jose Escamilla) noemen, maar waarschijnlijk is het hetzelfde, dwz. verschillende vormen van hetzelfde. Er zijn namelijk een aantal gevallen waarbij de schotel- en cylindervorm in elkaar overgaan.
Deze UFO's worden soms ook vergeleken met een kwal (Jellyfish) of Portugees oorlogsschip(Physalia physalis), omdat er vaak een soort tentakels onder hangen(waaraan soms haken zitten). Vooral in Brazilië worden dit soort objekten veel gezien, inklusief wezens, waarbij deze wezens mensen proberen te ontvoeren; er zijn mensen gewond geraakt en doden gevallen, het leger is zelfs ingezet. Geheime(gelekten) rapporten hierover hebben al een tijdje gecirkuleerd onder UFO-onderzoekers en worden vrijgegeven. (serious business!)

Opvallend is dat er veel foto's en video's zijn van UFO's, rods en EH, maar géén foto's van die wezens die men zegt te zien.(mmm)
Wat wel zo is, is dat er foto's en video's zijn waarop objekten staan die verdacht veel lijken op, of zich gedragen als levende wezens. Alleen de harde bewijzen dat ze levend zijn ontbreken nog. Die rods van Escamilla bijvoorbeeld vliegen om mensen, vliegtuigen, helikopters, boomerangs heen of een grot in en uit; en daar zijn video's van, maar bewijst dat, dat het levende wezens zijn?(maw. het zouden ook (zeer geavanceerde) robots kunnen zijn)
Als je je lang met deze dingen bezig houdt krijg je op verschillende momenten veschillende indrukken van waar het om gaat, maar je komt er nooit precies achter.
De ene keer denk je dat het om iets buitenaards gaat of iets bovennatuurlijks, dan denk je dat het een atmosferisch verschijnsel is en vervolgens misschien dat het levende wezens zijn in de atmosfeer; een mysterie dus.

ANALYSE van engelenhaar

Uit voorgenoemde site:

January 1963: Puerto Garibaldi, Argentina

Volgens La Gaceta van January 17, werden er recentelijk vliegende schotels gezien boven
Puerto Garibaldi in de provincie Entre Rios, en zag men er engelenhaar vanaf vallen.
Uit een nauwkeurige analyse bleek dat de substantie bestond uit BORON, SILICIUM, CALCIUM EN
MAGNESIUM. Engelenhaar bleek ook gevallen te zijn in El Nilo.

Note: De gevonden elementen in deze analyse zijn precies dezelfde als die van Victoria, Australia, in October 1953, en ook de belanrijkste bestanddelen van Florence, Italy, in February 1954. Zekerlijk kan niemand, die deze gevallen leest, deze overeenkomst weerleggen als iets toevalligs. Daniel Transit 24.12.2000.
[Gordon Creighton 'Argentina 1963-64,' in Flying Saucer Review Vol.11, No.6, 1965]

Ook mooi overzichtje van gevallen:
PROJECT 1947 A CATALOGUE AND ANALYSIS OF AUSTRALASIAN ‘ANGEL HAIR’ CASES
ergens in http://www.project1947.com/index.html

AFWIJKEND ENGELENHAAR USA
Nu komt er in Amerika bij tijd en wijle ook EH naar beneden, maar nu in kombinatie met die zogenaamde chemtrails(contrails(vliegtuigstrepen) met chemicaliën). Dat is een heel verhaal apart; het enigste dat ik er hier over wil zeggen is dat er ook UFO's bij gezien worden( bij die trails), dat er een hoop geleiachtig engelenhaar naar beneden komt, dat geanalyseerd is en waar allerlei vreemde dingen in zitten, zoals bacteriën, virussen, vreemde cellen(met dubbele kernen) en andere totaal onbekende objekten; er zijn huisdieren van dood gegaan en mensen worden er ziek van.
(http://www.carnicom.com/bio1.htm)

mailto:brahmahum@gmail.com


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018