Ľ Jellyfish-UFO
Foto
Jellyfish-kwal

Synoniemen: umbrella, shuttlecock, parachute, portugees oorlogsschip

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM

Mooi overzicht is: Jellyfish, Globe In transit.
(http://www.xdream.freeserve.co.uk/ufobase/jellyfish.htm)

Voorgenoemde is een opsomming van UFO-waarnemingen door de tijd heen van UFO's waarvan de waarnemers zeiden dat deze op een kwal leek, soms met een soort aanhangsels er onder, die lijken op kabels(cables, stalks, tubes, antennas, rods, filaments, appendages)

Kenmerken uit gevallen; gevallen gescheiden door een komma:

...zeven parapluachtige objekten...met een brommend geluid,
...vorm van een paddestoelhoed...bovenste deel leek te vibreren...kabels aan de onderkant...,
...objekten, die soms in tweeŽn gesplitst leken...lichtende vertikale filamenten...,
...omgekeerde paraplu...met lichte staartachtige aanhangsels...,
...omgekeerde tennishoed...,
...lichtend groen spoor(trail)...,
...als een Portugees oorlogsschip(man of war fish)...,
...elektriciteit viel uit...toen hij naar buiten ging om stoppen te kontroleren zag hij een schotelvormig objekt boven hem zweven...aanhangsels met gerafelde uiteinden er onder bungelend...hierbuiten waren haken...lichtstralen...aanhangsels krimpend tot verschillende lengten...,
...objekt, die ze een kwal noemde...een zacht zoemend geluid...,
...13 vreemd gevormde vliegende objekten...doorzichtig en hol in het midden, bijna lijkend op een school kwallen...,
..."groepjes sterren" die bewogen als kwallen...deze leken meer op levensvormen....

"De afmetingen van het derde type van objekt zijn variabel, of soms verkeerd ingeschat,
maar zijn vorm is omschreven, heel duidelijk en met een aanzienlijke uniformiteit, vaak in zowel 1954 als 1957. Het is een halve bol dat aan zijn onderkant een veelvoud van kabels draagt, en in staat is kleinere objekten naar beneden te laten zakken tot verschillende hoogten. De filamenten zijn veelkleurig. Zij die deze objekten het duidelijks gezien hebben zijn het eens over de beste vergelijking: het is een soort kwal, de term die ikzelf heb gebruikt om het te omschrijven. Het is deze kwalschotel, waaraan de meest fantastische eigenschappen zijn toegeschreven: projektie van meerkleurige lichten, achtervolging van auto's, automotoren uitgevallen en lichten gedoofd, verlamming van getuigen, en zelfs geluids- en magnetische effekten. En het heeft misschien wezens van klein statuur, bizar uiterlijk, en vreemd gedrag, als piloten of passagiers."
(Aime Michel, Flying Saucers And The Straight-Line Mystery)

...Even leek het op een V-vorm, dan op een kwal."
(A strange night at Foster Reservoir)

...doorzichtige kwalachtige UFO gezien, June 2000...
(Rendlesham Forest2; http://www.jufo.freeserve.co.uk/page201.html; met een mooie tekening)

...Het begon met de vorm van een cirkel, toen een banaanvorm, toen een kwalvorm.
(i saw an ufo, jelene.com)

Op een bepaalde nacht werden vreemde kwalachtige dingen gezien, die met zichzelf de boomtoppen als een kleed bedekte. Ze waren vloeiend en golvend in hun beweging en leken helemaal uit licht te bestaan. Ze hadden vleugels, die rimpelden en krulden, zoals reuzenmanta's. Er was geen hoofd of gezicht zichtbaar, en ze verlieten de scŤne door de toppen van hun vleugels te rimpelen en krullen en zachtjes luchtwaarts te zweven voor dat ze verdwenen in de nachtelijke hemel. De enigste dingen waarmee de getuigen(en er waren er meerdere) deze vreemde manifestaties konden vergelijken, waren de doorzichtige, lichtende wezens in de film, "The Abyss". (Various references to "jellyfish UFO")

mailto:brahmahum@gmail.com


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018