» Tao
Foto

Tao


Tao


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Zij die weten spreken niet, zij die spreken weten niet.


Is het geen wijsheid toe te geven dat je niet weet?;

En dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn?, maar is het niet ijdel de indruk te wekken dat je wijs bent?


Kan een mens weten wat het juiste is om te doen?


                                      Wat is Tao?


Tao, als term, betekent zoiets als weg.

De term wordt gebruikt voor iets dat eigenlijk geen naam heeft.

Het verwijst naar de weg die door alles(de natuur en zo) gevolgt wordt.

Er is iets onbekends, verborgen en onzichtbaar, maar zich uitend. De uitwerking kun je waarnemen, waardoor je er iets over te weten kunt komen.

Net zoals de wind; de wind zie je niet, maar wel de dingen die door de wind in beweging worden gebracht.

Over het Tao werd lang geleden al gesproken door Chinese wijzen.


Er is ook een Chinees wijsheidsboek dat de werking van het Tao demonstreerd, het zogenaamde Boek der veranderingen of I Tjing*, oa. vertaald door de sinoloog Richard Wilhelm, een goede kennis van Carl Jung, die er een voorwoord voor geschreven heeft.

De tekens van dit boek, een soort streepjescode, is "buitenaards" van origine.

De setjes van drie van deze tekens worden trigrammen genoemd.

Ene Fu Hsi or Fuxi(Wikipedia) zag ze op de rug van een draak. (http://www.theserenedragon.net/tales/china-general.html)

Voor het orakel van de I Tjing heb je 50 duizendbladstelen nodig, waarvan er 49 gebruikt worden. Oogst stelen plaatselijk, op een schone plek. Je kunt ze niet direkt gebruiken, maar het jaar daarop, als ze droog zijn.

Toen ik een keer stelen te vroeg gebruikte, die blijkbaar nog niet droog genoeg waren, wees het boek mij daarop met een hexagram dat doorbuiging van de nokbalk uitdrukt, nr. 28, overwicht van het grote. Het "de nokbalk buigt door" sloeg rechtstreeks op mijn stokjes, die nog zacht en buigbaar waren. De stokjes moeten zo droog zijn dat je ze gaat horen, maw. dat ze geluid maken bij gebruik.


Een ander Taoïstisch boekje is de Tao Te Tjing(Lao Tse), boek over de weg en deugd.

(Laotse Tao te king, Das Buch vom Sinn und Leben-Richard Wilhelm, ergens in http://www.iging.com/) zie Update 4-01-2011


Een boekje dat ik "toevallig" tegenkwam in een tweedehands afdeling, is de Hua Hu Ching, dat ook toegeschreven wordt aan Lao Tse, dat ik zomers onder een boom, op een rustig plekje in het bos, heb zitten lezen. (uitgegeven in Nederlands: Altamira Heemstede 1993)


Ik heb een keer de Bijbel(Nieuw Testament) op tafel gelegd en toen de I Tjing erover geraadpleegd.

Uitkomst...???

Hexagram 61: De Innerlijke Waarheid met de lijn : "Een kraanvogel roept zijn jong, ik heb een beker, die wil ik met je delen."

Het oorspronkelijk symbool voor dit teken bevat een "hand boven een kind"*.


Wat is een hexagram?

Een hexagram is een teken dat uit 6 lijnen bestaat; dichte en open lijnen om precies te zijn.

De dichte lijnen zijn Yang en licht; de open lijnen zijn Yin en donker.

Een hexagram met alleen maar dichte lijnen vormt het teken voor de Hemel.

Die met alleen maar open lijnen het teken voor de Aarde.

Er zijn 64 hexagrammen, die 64 verschillende toestanden uitdrukken.

Van de setjes van drie lijnen, de trigrammen, zijn er acht. Achteréénvolgens: Yang: Hemel, Vuur, Wind, Meer en Yin: Aarde, Water, Donder, Berg.

Elke indeling is kunstmatig en in werkelijkheid is niets alleen maar yin of yang.

De acht trigrammen worden wel eens afgebeeld om of in een cirkel; dat heet de Bagua.

Je kunt ervan uit gaan dat een mens altijd in één van die 64 toestanden zit; als je de I Tjing dus raadpleegd krijg je de toestand waar je in zit en de toestand die daar mogelijk ooit op gaat volgen als het veranderd en één of meerdere lijnen bewegen.

Van het ene naar het andere hexagram is dus een verandering; vandaar "boek der veranderingen".

De toestanden en veranderingen zijn ruimte- en tijdgebonden.

De trigrammen zijn abstrakties.

Bij die abstrakties horen beelden.

De abstraktie is een archetype.

In de psychologie van Jung zijn archetypen oertoestanden.

Voorbeeld: trigram van het vuur is het archetype; mogelijke beelden zijn: vuur, vlam, zon, oog, licht, warmte, hechting, kleur oranje, agressie, hysterie.

Vuur vormt een paar met water; samen zijn ze de waarneming(sfunktie), ogen en oren, maar ook zon en maan, droogte en vochtigheid enz.

Alles in de wereld (ook wel "de Tienduizend dingen" genoemd) is onder te brengen bij deze trigrammen of archetypen.

Een mooi voorbeeld zijn de kleuren.


Het was door de Bagua dat ik ontdekte dat er acht echte kleuren zijn en NIET zeven.

Rarara welke is de achste echte kleur???


Update 23-1-2008

Het belangrijkste begrip ontbreekt nog, namelijk het begrip WU WEI.

dus..

                                         WOE WEI

                                        niets(2) doen


De kern van het taoïstisch denken is dat je niet streeft, maar handelt, doet wat nodig is.

Dus alleen doen wat noodzakelijk is. Dit in tegenstelling tot wat de meesten doen, overbodige en verkeerde dingen, onzin.

Ik heb er veel en lang over gedacht en trok de volgende konklusies:

De meesten mensen zijn met onzin bezig en dat al duizenden jaren; de taoïstische wijzen hebben dat al vroeg ingezien.

Zij zeiden dat de mensen de weg kwijt waren; ze handelen niet in overéénstemming met de weg, het Tao.

Handelen in overéénstemming met het Tao betekent "niets(2) doen".

Niet opzettelijk doen, niet kunstmatig doen, alleen doen wat nodig is, meestromen.

Er is iets dat alles al regelt en dus hoef je niets opzettelijk te doen; meestromen is voldoende en dan komt alles voorelkaar.

Ook blijft alles in evenwicht en wordt de mens niet onrustig.

Dus als ik boodschappen nodig heb, doe ik geen boodschappen; als ik geen boodschappen doe, heb ik alles optijd binnen.

Als ik boodschappen doe kan er van alles misgaan en misschien vergeet ik wel iets en raak ik gefrustreerd.

Als ik niet kook is de lekkerste maaltijd optijd klaar; als ik kook gaat er van alles mis.

Ik wou dit artikel niet schrijven en daarom lukt het; als ik dit artikel had willen schrijven was het vast niet gelukt.

Probeer een meesterwerk te schrijven en het lukt niet; schrijf niet en je hebt een meesterwerk.

Schilder niet en je "nachtwacht" is klaar; componeer niet en wordt een beroemd komponist.

De ellende in de wereld komt omdat de mensen te veel doen.

Ze doen teveel omdat ze te veel denken.

Het is beter niet te doen, niet te denken, niet te voelen, niet waar te nemen.

Het is beter niet bewust te doen, maar alleen maar bewust te zijn.

Mensen richten hun aandacht.

Men richt de aandacht naar buiten en wordt hebzuchtig of men richt de aandacht naar binnen en wordt een dromer.

Daarom, richt de aandacht niet, niet naar buiten en niet naar binnen; houdt de aandacht in het midden.

Aandacht in het midden is aandacht bij de bron, bij God.

Aandacht richten is als een elastiek dat je uitrekt, naar buiten of naar binnen; in beiden gevallen, weg van de bron. Richt de aandacht niet en de aandacht vloeit terug naar de bron.

Aandacht richten is neurose, is disharmonie, is onrust.

Genees je neurose door de aandacht niet te richten.

Er zijn mensen die mediteren om rustig te worden en ze richten hun aandacht naar binnen;

het probleem blijft.

Eerst is men onrustig van de buitenwereld, dan van de binnenwereld.

Daarom richt de aandacht niet.

De kultuur valt samen met het aandacht richten, is een neurose; religie is aandacht richten, is een neurose.

Eerst was de mens onbewust; toen kwam plotseling het bewustzijn, door de hand van God;

dat sloeg wat door en de mens begon bewust te doen; natuur werd kultuur en de mens werd neurotisch. Beter geen kultuur doen, maar natuur zijn.

Als je de aandacht richt word je onrustig en raak je uit balans; vervolgens ga je nog meer je aandacht richten in een hopeloze poging die balans te herstellen, waardoor het probleem nog erger wordt. Dus, beter de aandacht niet richten.

Doe geen van de bovenstaande dingen.

Vergeet alles.


Wat we ook van het taoïsme kunnen leren is, dat we een verkeerde manier van denken hebben in het Westen, namelijk kausaal en dualistisch denken; het denken in oorzaak en gevolg en tegenstellingen.

Beter is het synchronistisch te denken; het beste is niet te denken.

Als je denkt in oorzaak en gevolg heb je problemen. Als je dualistisch denkt heb je tegenstelling.

Als je denkt in éénheid, zul je éénheid hebben. Als je niet denkt kan het Tao zijn gang gaan.


Alles is één,

zelfs al breek je een been,

kip en ei,

bloem en bij.


Update 1-3-2008


Op deze Sabbatsdag gebeurde er iets wonderlijks. Des morgens was het bewolkt en stond er een stevige wind. Het luchten van mijn woning werd erdoor bemoeilijkt en de wind duwde een paar keer mijn achterdeur dicht; ik moest het luchten staken; ik had het gevoel dat God om mij heen was. Ik vroeg mij af wat er aan de hand was, welke toestand het was. Ik beredeneerde de toestand: wind beneden plus meer boven is nr. 28 is overwicht van het grote. Ik las: De nokbalk buigt door tot breekpunt. Ik dacht de wind kan samengaan met schade, gevaarlijk om naar buiten te gaan. De wind schudde de bomen achter mijn woning flink door elkaar. Ik dacht: ik zie de hand van God.

Korte tijd later hoorde ik "krak" en een boom lag om, dwars door de heg, op het gazon van de buren.


Update 24-3-2008


Recentelijk vroeg ik me af of ik vrij kon zijn in mijn denken en wat dat inhoudt.

Toen ik het antwoord zocht vond ik het niet; nu viel het me ineens in de schoot.

Ik dacht dat er zoiets was als een beste of perfekte manier van denken; nu besefte ik ineens dat er géén beste manier van denken is en dat dat besef tevens de bevrijding van het denken is. Maw: als je beseft dat er géén beste manier van denken is dan ben je vrij in je denken.

Er zijn verschillende manieren van denken die je op verschillende momenten en in verschillende situaties kunt gebruiken.


Ik trap steeds weer in de val van het determinisme(alles terugbrengen tot één ding.)

Eerst delen we alles in, zien we alles als gescheiden; dan zeggen een aantal slimmerikken:

Alles is één, alles is God. Is dat niet hetzelfde probleem? Trappen ze niet weer in de val?


Update 8-4-2008


Het was onvermijdelijk, het moest er een keer van komen; als je zo vaak vragen stelt dan komt een keer de vraag waarom een mens vragen stelt. Kan ik leven zonder vragen te stellen; wat is het voor een fenomeen, dat vragen stellen?

Deze vraag kwam in mij op toen ik mij afvroeg waarop het geluk van een mens gebaseerd is. Ik bespaar u de redenatie en geef de konklusie:

Het wel of niet stellen van vragen en geluk en ongeluk vormen één geheel.

Maw.: wie vragen stelt is ongelukkig. Gelukkige mensen stellen geen vragen.

Ik stel vragen als ik verander van toestand en/of als ik niet voldoende bewust ben van de toestand waarin ik mij bevind.

Hoe kun je gelukkig worden?

Door je bewust te zijn van de toestand waar je je in bevindt en op de juiste manier te handelen. Zo kun je ook iemand anders helpen, door die ander bewust te maken van de toestand waar hij of zij in is. Beter kan ik iemand leren daar zelf op te letten; ik doe dat door te getuigen van wat ik zelf doe, door een voorbeeld te zijn; ik heb niet de intentie om anderen de les te lezen en heb respekt voor de vrije wil van de mens.


Update 4-01-2011

Een betere naam voor de "Tao Te Tjing" is volgens mij: "Chi Tau Tjing"(engels: Chi Tau Ching of Qi Tau Ching of Dao ipv. Tao). Ik kwam op het idee door de vertaling van Kristofer Schipper. Ik citeer uit "Het boek van de Tau en de innerlijke kracht", Inleiding, De innerlijke kracht(de): "Het is een door de natuur gegeven levenskracht, de bezieling van de kosmische materie(qi)." Mijns inziens lijkt het er dus meer op dat het gaat over de WEG VAN HET CHI. Extra argumenten zijn: overeenkomst met het begrip "Feng Shui"(The Zangshu, or Book of Burial), psycho-analyse(Jung), chinese geneeskunde(acupunctuur ea). Het verschil is natuurlijk essentieel. De aandacht verschuift van de weg naar het chi. Niet de weg en de deugd, welke een confucianistische invloed is, maar de weg VAN het chi, welke veel logischer klinkt. Eventuele grammatikale problemen acht ik voor deze kwestie NIET doorslaggevend. WEL doorslaggevend acht ik het feit dat op grond van het voorgaande ik nu eindelijk begrijp waar dat "mysterieuze" boekje over gaat.

Update 15-6-2013

Twijfel. Zonder voorgaande argumenten af te wijzen, acht ik het toch noodzakelijk hier nog even stil te staan bij de kwestie van de titel van de Tao-Te Tjing. Ja, U ziet het goed, "Tao-Te". Dit lijkt me beter, op dit moment. Echter, het lijkt me niet het boek van het Tao EN de Deugd, maar meer zoiets als boek van "Tao-Deugd", wat dat dan ook zijn mag. De schrijver is in zijn boek duidelijk kritisch ten opzichte van de menselijke deugd en vindt het gekunsteld. Dus "te" kan hier niet de menselijke deugd betekenen; verder valt het op dat het opzettelijk direkt achter "tao" geplaatst is. Dus de enigste mogelijkheid die mijnsinziens overblijft is dat die twee woorden één zijn. "Te" wordt hier blijkbaar op een zelfde manier gebruikt als "tao", namenlijk bij gebrek aan beter; m.a.w. deze soort deugd, tao-deugd, kan eigenlijk niet in woorden worden uitgedrukt, net als het tao zelf, en deze tao-deugd wordt daarmee dan ook net zo ondoorgrondelijk als het tao zelf. Het enigste wat ik er nog over kan zeggen is dat het in ieder geval niet de menselijke deugd is en het misschien meer te maken heeft met de natuurlijke staat van de mens, misschien zoiets als "natuurlijke deugd". De titel is een typische TAOÏSTISCHE PARADOX.


------------------------------------

Leuke dingen op basis van de I Tjing

MANDALA:

Stel de toestand vast; teken één/twee concentrische cirkel(s) met zes ringen, dwz. zes cirkels in elkaar. Vul de cirkels met figuren en/of symbolen en de bijpassende kleuren.


BAGUA uitvoeren, binnen en/of buiten, in verschillende materialen, kleuren.


Een toestand VLECHTEN met woldraden in de kleuren van het hexagram, of een yin en een yang vlecht maken en dan aan elkaar knopen.


Een "OJO DE DIOS" maken in de kleuren van de regenboog/acht trigrammen. Begin aan de buitenkant met rood, eindig in het midden met magenta.


UITVINDINGEN en OPLOSSINGEN voor problemen op basis van de hexagrammen.


* "Original I Ching", http://users.lanminds.com/~tlc/iching/site.html

2 Kristofer Schipper


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018