» de dialoog
Foto BrahmAhUM

De Dialoog


Door Gods hand werd alles geschapen en wordt alles voleindigd.

De tijd is aangebroken dat de drie wijzen weer bijeen komen. Het is rond vier uur in de middag, 25 april, het jaar 2008.

Carl: "Acht is heelheid"
Sri: "Tijd is een illusie"
Fu: "Welkom. Chinese thee, één keer raden welke."
Carl: "Jasmijn"
De zon scheen. Er stond een aangename bries en opmerkelijk veel vogels zongen.
Sri: "Dit is waar een mens blij van wordt, moeder aarde laat zich van haar beste kant zien, maar is dit alles niet ook illusie?"
Carl: "Maar Sri, maya is zelfbedrog. Je kijkt en luistert en richt je aandacht naar buiten, waardoor je je openstelt voor externe invloeden. Alreeds heb je moeder aarde in je hart gesloten. Dit is de hebzucht van mensen, want moeder aarde wil ontvangen."
Sri: "De westerse mens is materialistisch, te veel ego". Indiërs zijn meer spiritueel."
Carl: "Het ego is slechts een psychologische funktie, een werktuig. Ik keur het misbruik af, maar het werktuig kan ik niet wegdoen. Indiërs zijn inderdaad spiritueler dan wij, maar wie de aandacht naar binnen richt wordt een dromer."
Fu: "Dan laten we de aandacht in het midden houden of de aandacht helemaal niet richten, zodat het Tao zijn gang kan gaan"
Fu: "Alle tekenen wijzen erop dat er iets groots staat te gebeuren".
Carl: "Bij ons was vorig jaar al het gras verbrand, door de zon, conform met wat in de Bijbel staat. De laatste decennia is de zonnestraling toegenomen en dat is een wetenschappelijk feit. Er zijn allerlei onverklaarbare verschijnselen in de wereld, die worden waargenomen en ervaren. Door die toegenomen straling kunnen we verwachten dat binnenkort anderen, tot nu toe als nogal vreemd en onwaarschijnlijk gehouden, voorzeggingen ook uitkomen. Er zijn wetenschappers die schrijven over opmerkelijke veranderingen in en buiten het zonnestelsel; natuurwetten schijnen veranderd te zijn, planeten lijken op te lichten en anderen vreemde zaken."
Sri: "Een verschijnsel waar wij in India al lang mee bekend zijn en als zeldzaam beschouwen komt nu overal in de wereld voor. Het wordt overal door wetenschappers vastgesteld. Men ziet steeds weer mensen en dieren met dubbele geslachtskenmerken en anderen biologische afwijkingen. Ook lijkt het erop dat de mens onvruchtbaar aan het worden is. Als dat doorzet en er geen kinderen meer geboren worden is de mensheid binnen één generatie verdwenen van deze planeet."
Fu: "Dit zijn zeer alarmerende berichten."
Carl: "In de Bijbel worden dit weeën genoemd. Weeën treden op voor de geboorte. De wereld is zwanger en het kind dat geboren gaat worden is het Koninkrijk van God." Over geboorte van kinderen gesproken, een nogal opmerkelijk fenomeen dat zich nu voordoet is de geboorte van kinderen met bijzondere gaven. Het is mij op dit moment nog niet helemaal duidelijk of dit een door mensen gekreëerd iets is, maar op grond van de weinige informatie die ik heb durf ik toch wel te beweren dat er een authentiek fenomeen is, waar sommigen misbruik van trachten te maken."
Het gaat overigens niet alleen om kinderen. Ook volwassenen herkennen zich in wat er geschreven wordt. Men noemt ze indigo's of nieuwe tijdskinderen, ook wel Star Kids. Dat linkt weer door naar het zogenaamde abduction fenomeen en UFO's. Al deze dingen lijken op het eerste gezicht een nogal sinistere achtergrond te hebben. Je kunt gewoon niet aan de indruk ontsnappen dat iemand probeert iets te verbergen."
Bij deze opmerking vertoonde Carl een duidelijk glimlach. Sri en Fu knikte instemmend.
De zon was inmiddels wat lager komen te staan, het werd wat koeler. De wijzen zaten onder het groen van overhangende bomen met uitzicht op de Chinese bergen.
Fu: "Ik heb voor vandaag iets speciaals gemaakt. Eend. Op de juiste manier bereid; mooie kleine reepjes,zonder vet."
Carl: "Dat kan ik niet afslaan."
Sri: "Ik ben eigenlijk vegetariër, maar voor de eend maak ik een uitzondering. Als vegetariër loop ik voortdurend kans iets te kort te komen. Het voedsel van tegenwoordig bevat niet genoeg voedingsstoffen, daarom neem ik heel af en toe vlees, als medicijn."
Ik denk regelmatig aan al die hongerende mensen in de wereld als ik iets lekkers eet. Er is zoveel hulpverlening en toch blijft er armoede en honger in de wereld. Wat kunnen we daar aan doen?"
Carl: "Het lijkt soms wel of de hele mensheid gek is; is de waanzin al over de aarde gekomen?"
Fu: "Carl, het is niet van de laatste tijd, de taoïstische wijzen berichtten er al duizenden jaren geleden over. Al in de prehistorie was de mens de weg kwijt. Waar het mee gekomen is, zal het ook weer verdwijnen. Yin en Yang wisselen elkaar af. Licht volgt op duisternis. Nu verduistert de aarde het vuur. Mensen zijn materialistisch, hebzuchtig en lichamelijk ingesteld. Dan keert het om; een licht komt op boven de aarde."
Carl: "De wederkomst van de Heer".
Fu: "De mensen zullen het licht zien en de wereld veranderd. Alles verandert voortdurend, maar de weg blijft. Het Koninkrijk waar je van sprak kunnen velen niet zien, omdat het licht in hen verduistert is. Het Koninkrijk komt weder als niet-zien omslaat in zien. De cirkel is rond. Uit yin en yang komt een derde voort, de acht tekens vormend. De tekens vormen toestanden. De toestanden zijn velen en overlappen elkaar in ruimte en tijd. Je hebt korte - en lange termijn toestanden. Verleden, heden en toekomst zijn één."
Sri: "Een illusie"
Fu: "Alles staat met elkaar in verbinding over de grenzen van ruimte en tijd. De oude taoïstische wijzen waren legendarisch, omdat ze dat doorgrond hadden."
Sri: "Dat geldt ook voor een aantal yogi's"
Fu: "Zeker. Ik stel voor dat we naar de tempel gaan. De eend zal nog even moeten wachten, ik wil jullie iets bijzonders laten zien."
Alle drie begeven zich naar de tempel over kronkelige bergpaadjes langs zeldzame bloemen met nog zeldzamere geuren, onder overhangend groen. De tempel ligt goed verborgen en kan niet gevonden worden als je de weg niet weet. Het is omgeven door een speciaal wegenstelsel dat vreemden om het objekt heen leidt. Als je in de buurt van de tempel komt is het visueel onzichtbaar tot je een scherpe afdaling neemt. Dan inééns begin je het te zien. Verder lopend doemt de facade steeds verder op. Als je er voorstaat is het moeilijk voor te stellen dat je het eerder niet kon zien. De poort gaat open precies op het moment dat men aankomt. Fu heeft een onderonsje met de man die opent, daarna klinkt er welkom en gaan de mannen naar binnen.
Fu: "We gaan nu naar het heiligste van het heilige hier in de tempel. Ik moet jullie iets laten zien dat we nog nooit aan anderen hebben getoond."
Carl: "Is het hier zo koel of ligt het aan mij?"
Fu: "Dit deel van de tempel zit in de berg. Op de vloer is een speciaal materiaal aangebracht dat het breken van objekten voorkomt."
Sri: "Het is zo licht, maar ik zie niet waar het licht vandaan komt."
Fu: "Het licht wat je ziet is een onderdeel van de beveiliging; het maakt het onmogelijk hier binnen te dringen via wat jullie in het westen remote viewing noemen. Het is een soort plasma dat we kreëren gebaseerd op een techniek die we van deze objekten hebben afgeleid. De energie is zo laag dat het onschadelijk is."
De ruimtes zijn niet zo rijkelijk gedecoreerd als elders, maar elk objekt dat aanwezig is straalt een bijzondere sfeer uit.
Carl: "Ik heb nog nooit zoiets gezien, zelfs niet iets dat erop lijkt."
Sri: "Is dit van Chinese makelij?"
Fu: "Al deze objekten zijn voorzover wij weten niet door mensen gemaakt zoals wij. Al deze objekten zijn uniek en hebben zeer bijzondere eigenschappen."
Carl: "Deze objekten lijken mijn bewustzijn te beïnvloeden of heb ik last van zuurstofgebrek?"
Fu: "Ik ben blij dat je het opmerkt Carl. Na deze objekten in handen gekregen te hebben merkten we al snel dat bepaalde chinezen op deze objekten reageren. Daarna zijn we dat uitgebreid en langdurig gaan onderzoeken. We hebben alles strikt geheim gehouden en maar een paar van ons wisten ervan. Omdat maar een aantal erop reageerden was het onderzoek bijna onmogelijk uit te voeren. We ontdekte bij toeval dat kinderen er sterker op reageren. Dat gaf ons de mogelijkheid om het onderzoek voort te zetten èn het strikt geheim te houden. We vonden een elegante methode om het uit te testen op kinderen zonder dat ze er ooit achter kwamen. We brachten ze in de buurt van de objekten en speelden allerlei spelletjes met ze en observeerde ze. Er deden zich allerlei verschijnselen voor, maar de mensen dachten dat het door ons kwam. Mensen begonnen ons allerlei eigenschappen toe te kennen, die we eigenlijk niet hebben. We moesten ze wel in de waan laten en het spel mee spelen om het onderzoek geheim te houden. Zo zijn we heel lang bezig geweest. In de loop van de tijd kwamen we zoveel te weten dat we de kinderen niet meer nodig hadden om het verder te onderzoeken. We vonden een manier om ook als ongevoelige toegang te krijgen tot de objekten."
Carl: "Het zou me niets verbazen als dit alles iets te maken heeft met de andere bewustzijnstoestand die kinderen hebben."
Fu: "Korrekt. En we hoefden dus alleen maar onze eigen bewustzijnstoestand aan te passen om toegang te krijgen. Als je éénmaal toegang hebt hoeft dat niet meer. Daarna blijf je gevoelig voor de objekten, alsof je erop afgestemd blijft. Op basis hiervan begonnen we te vermoeden dat er een konnektie moest zijn tussen deze gevoeligen en de objekten. We zijn er nu zeker van dat dat zo is, maar weten nog niet zeker waar die konnektie uit bestaat. Mogelijk speelt de erfelijke aanleg een rol of zijn er onbekende externe invloeden."
Sri: "De meeste objekten lijken van glas."
Fu: "De meeste zijn van een soort kristalglas en dat heeft te maken met licht. We denken dat de objekten informatie verzenden via licht." Hier zie je een zeldzaam exemplaar. Het is kristal. Het is een drakeparel. In het westen noemen ze dat een dondersteen. Carl, valt je iets op?"
Carl: "Drie lijnen, het trigram van de Hemel!"
Sri: "Werkelijk waar? Is dat toeval?"
Carl: "Lijkt me eerder een geval van synchroniciteit. Zeggen de Chinese legendes niet dat de acht trigrammen gezien werden op de rug van een draak?"
Sri: "Anderen zeggen op een schildpadschild."
Fu: "De donderstenen of drakeparels worden gevonden op plaatsen waar de bliksem is ingeslagen. Het zijn ronde stenen, maar men vind ook halve, schaalvormige stenen, die lijken op het schild van een schildpad.
Carl: "Je bedoelt dat de trigrammen eigenlijk gevonden zijn op een dondersteen!"
Fu: "Juist!"
Carl: "Misschien is dit het spoor van een drakeklauw met drie nagels."
Fu: "Draken worden vaak afgebeeld met meer nagels, maar latere afbeeldingen hebben er drie."
Carl: "Uit mijn eigen onderzoek blijkt dat er een link is tussen UFO's, abductions en draken. Een recente ontdekking in Mexico wijst ook in die richting. Daar lijkt het op het eerste gezicht om een nieuw ontdekt kreatuur te gaan, maar bij nadere beschouwing
blijkt het allemaal op hetzelfde neer te komen. UFO's, rods, zoals ze nu genoemd worden,
abductions vormen één geheel. Die wezens of objekten beïnvloeden mensen en bezorgen ze hun abductionervaring, die overigens verdacht veel lijken op epileptische aanvallen.
Ik reken dit soort verschijnselen tot de angsthysterische regressie. Een analyse van wat indigogevallen levert hetzelfde beeld; de term indigo bevat al een aanwijzing, want indigo is het teken van het water, een verwijzing naar zowel Aquarius als angstneurose.
De eigenschappen van die zogenaamde rods lijken ook nog eens verdacht veel op de eigenschappen van de sprinkhaanachtige wezens die Johannes omschrijft in de Openbaring."
Fu: "Voortreffelijk Carl, je analyses zijn indrukwekkend. Ik ga er even tussen uit om te kijken hoe het met het eten staat".
Carl en Sri bleven alleen achter in de ruimte met de uiterst vreemde objekten.
Sri: "Denk jij wat ik denk?"
Carl: "Ik weet niet wat jij denkt, maar dat objekt daar trekt mijn aandacht. Het laat mij beelden zien van iets in de ruimte. Het lijkt wel of ik er kontakt mee kan maken. Hoe meer ik mij koncentreer hoe meer ik begin te zien."
Sri: "Wat zie je?"
Carl: "Ik zie een enorm objekt in de ruimte; ik weet niet of het nu een soort satelliet is of een soort stad. Het lijkt net zoveel op een stad als op een ruimteschip. Het is een konstruktie van buisachtige onderdelen. Het bevindt zich tussen meerdere sterren. Het lijkt of ik mij aan boord bevindt. Er lijkt een soort fluïdum aanwezig, een stroperige sfeer. Ik heb het gevoel dat er veel straling is. Ik zie geen wezens. Dit alles blijft als een voorstelling in mijn hoofd hangen."
Sri: "Ik bedoelde te zeggen..."
Fu was plotseling weer terug en Sri zweeg.
Fu: "Je denkt dat het buitenaards is, niet waar?"
Sri: "Inderdaad."
Carl: "Het is vreemd genoeg om buitenaards te zijn."
Fu: "We denken dat deze objekten uit een buitenaardse kultuur stammen."
Carl: "Werkelijk, zijn daar bewijzen van."
Fu: "Laat ik het zo zeggen: We weten 100% zeker dat het niet van de huidige mens is."
Carl: "Je klinkt voorzichtig, wat denk je er nu zelf van?"
Fu: "Ik denk dat het van een andere kultuur is dan die van de mens, mij strikt houdend aan de feiten. Je zou het buitenaards kunnen noemen, maar het is iets dat zich hier op aarde manifesteert. De I Tjing is er een klein onderdeel van, de streepjeskodes. We hebben ook aanwijzingen dat akupunktuur er vandaan komt. De kodes zijn een heel klein onderdeel van hun kultuur. Eerst dachten we dat hun kultuur erop gebaseerd was. Een buitenaardse kultuur gebaseerd op de kodes van de I Tjing. Nu denken we dat ook dat nog maar een heel klein onderdeel is. Hoe meer we te weten komen hoe meer er nog ontbreekt. Het lijkt ons voorstellingsvermogen te boven te gaan."
Carl: "Ik dacht dat er een soort mozaïek was, de Amerikanen noemen het de matrix, een archetypisch mozaïek waar de wereld op gebaseerd is, maar nu ik dit hoor denk ik toch dat dat een iets te simpele voorstelling van zaken is."
Fu: "Ik denk dat jou voorstelling wel juist is voor onze wereld, maar blijkbaar is er meer. Zie dit objekt. Dit is een fragment van iets heel groots. Zie je de kodes?"
Sri: "Zijn dat hexagrammen?"
Fu: "Zie, niet echt hexagrammen, maar kontinue kode."
Carl: "Werkelijk, of lijkt het maar zo?"
Fu: "Er zijn talloze van deze fragmenten gevonden, die geen hexagrammen maar kontinue kodes hebben. Één eindeloze streepjeskode! Waar doet je dat aan denken?"
Carl: "Ach ja, natuurlijk, het DNA!
Fu: "Zie je nu het verband tussen deze objekten en die kinderen?"
Carl: "Dit lijkt me gebaseerd op resonantie. De objekten resoneren met de erfelijke informatie van de mens."
Sri: "Ongeloofelijk!"
Fu: Dat objekt in de ruimte, Carl, waar je het over had, is trouwens een station van die wezens. De bouwers zijn allang verdwenen, hebben het achtergelaten. Het lijkt een soort kontrole- en kommunikatiesysteem te zijn. Het is telekinetisch, zoals al hun systemen. Elk station, een soort relais, kontroleert een deel van de ruimte. We vermoeden dat de wezens door ruimte en tijd reizen in de vorm van een lichtmassa.
We zijn in staat met het systeem te kommuniceren, dwz. het kommuniceert met ons; het laat ons dingen zien. Wat het laat zien is beïnvloedbaar. Wat het laat zien is afhankelijk van wat je denkt. Het reageert goed op vragen, maar elk soort vraag geeft een ander soort reaktie. Soms krijg je geen of weinig reaktie, dan ineens een heftige reaktie, alsof je een gevoelige snaar raakt. Vooral gedachtes die iets met tijd te maken hebben geven heftige reakties, alsof het ons wil laten weten dat tijd heel belangrijk is. Die wezens staan dus met onze wereld in verband via die stations en gebruiken die stations om onder anderen onze wereld te kontroleren. Dat alles geheel telekinetisch. Ik spreek van station, maar je moet goed beseffen dat zo'n station een wereld op zich is.
De stations vormen een soort internet door de ruimte. Als je aangesloten bent beschik je over alle kennis en inzicht van de ruimte. Op basis van die informatie kan een wereld veranderen. Dat is niet alleen iets wat we in het begin verwachtten, maar wat inmiddels in werking is.
Carl: Hoe bedoel je?
Fu: We hebben kontakt met buitenaardsen.
Sri: Huh?
Fu: Na een bepaalde tijd kwam er een welkomstboodschap van een aantal wezens vanuit de ruimte. Misschien een standaard procedure. Daarna begonnen ze ons een aantal dingen duidelijk te maken, zoals nog steeds het geval is.
Carl: Zoals?
Fu: Ze laten ons zien hoe het systeem werkt en hoe het verder gaat in de toekomst met onze wereld. Ze lieten ons weten dat de wereld niet verandert door geweld en rampen, maar door Gods Geest. Ze lieten ons weten dat ze al in kontakt zijn met een aantal mensen op Aarde en dat dat al lang zo is. Ze lijken een soort opvoedende taak te hebben voor anderen planeten. Ze besturen mensen als het ware. Zij zijn degenen die achter de belangrijkste uitvindingen van de mensheid zitten, wat je ook in oude verhalen over de hele wereld terug kunt vinden. Die verhalen hebben het steeds over hogere wezens die mensen uitvindingen gaven.
Carl en Sri keken elkaar aan zonder verder iets te zeggen.
Fu: Er gaan een aantal belangrijke dingen gebeuren in de wereld. Belangrijke veranderingen die stapsgewijs plaatsvinden. Die gebeurtenissen zullen uiteindelijk leiden tot de zogenaamde val van Babylon. Het vrijkomen van geheime informatie, ontdekkingen in de ruimte en kontakt van de mensheid met buitenaardsen spelen daar mogelijk een rol in. Één ding waar ze heel nadrukkelijk op wijzen is dat de mensheid nog niet helemaal voor dat soort dingen klaar is, omdat de morele waarde van de meesten te laag is. Ze hebben dan ook alleen kontakt met mensen die de vereiste hogere morele waarde hebben. Die mensen komen dingen te weten en veranderen verder en hebben een taak in de wereld met betrekking tot het verhogen van de morele waarden van de rest.
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018