» Licht
Foto

BrahmAhUM


BrahmAhUM


                                                  My name is nowhere,

                                             And my other name is the same,

                                            I don't know from where I came.


                                                    If you love you,

                                                     and I love me,

                                                 then we're both free,

                                                  as happy as can be.


                                                    Hou jij van jij,

                                                    Hou ik van mij,

                                                  Zijn we beiden vrij,

                                                   En oneindig blij.


                                                        LICHT


                                             Lichtfenomeen aan de Hemel,

                                              Drie wijzen op een kemel,

                                             Lichtkruis, cirkel en zuil,

                                             In de nacht vliegt een uil,

                                              Vreemd licht aan de pool,

                                              Seraf met een vurige kool,

                                               Vuurtorens aan de kust,

                                                   In God we trust,

                                                Vol spektrum verlicht,

                                             Alle kleuren, goed inzicht,

                                             Zijn aangezicht als de Zon,

                                                 Selene en Endymion,

                                                Een regenboog verbond,

                                               De Vader en de kinderen,

                                                   De zaak is rond,

                                              Niet meer te verhinderen.


                                                 ODE AAN DE HECHTING


                                                  Het eerste gebod,

                                       Hecht je met ganse hart en ziel aan God.

                                                Hecht je aan de Zoon,

                                                   en aan de Geest,

                                                 dat is zeer schoon,

                                               bewonderen we het meest.

                                               De Schepping is gehecht,

                                              alles in elkaar gevlecht.

                                       In het lichaam hechten zich alle delen,

                                          door goede hechting zul je helen.

                                        Ouders hechten zich aan hun kinderen,

                                            laat je dat niet verhinderen.

                                               Heb je het ware inzicht,

                                         dan raak je door hechting verlicht.


                                                     Nothing New


                                          There's Nothing New Under The Sun,

                                              Everything Has Been Done,

                                            Maybe You Invented The Wheel,

                                                 Maybe It's Of Steel,

                                       But, There Was One Of Wood, In The Past,

                                            So, I Think, You're The Last!


                                            MIJN MENS-ZIJN IS MIJN SIDDHI,

                                           MIJN BEWUSTZIJN IS MIJN WONDER,

                                           MIJN GEZONDHEID IS MIJN RIJKDOM,

                                          MIJN WAARHEID IS MIJN VERLICHTING.


                                            Lift me up with a puff of wind,

                                             I'll be back, that's the hint,

                                       Let's go for a swim in the Ocean of Love,

                                        Let's take a dive in the Light of Above.


                                There never was, and there never will be, someone like me;

                                                  That's why I am, only.


                                                    ZOETE INVALLEN

Een mens die in het Licht is gaat dingen zien die hij of zij nog nooit gehoord heeft.

Je bent pas vrij als je alles loslaat; Als het huis gebouwd is blijf je toch niet een hamer dragen?!

Een ongelovig mens is als een vis die niet in de zee gelooft.

Als het geen sex is hoef je je niet op te winden.

Raak niet kwijt: éénvoud, rust, en tevredenheid.

Eren zit in leren.

Zodra een mens van betekenis begint te worden, beginnen er doden te vallen.

Een mens zou op zijn goede momenten excuses moeten maken voor zijn slechte momenten.

Als je meestroomt ben je altijd op tijd.

Als het erop lijkt is het ook zoiets.

Soms lijken dingen niet wat ze zijn, soms zijn ze niet wat ze lijken.

Misbruik keur ik af, niet het instrument.

Bevrijding bereik je niet door dingen te doen, maar door met dingen op te houden.

Men moet zichzelf niet bevrijden, maar realiseren dat men vrij is.

Waarom inspannen voor onheil, als je door nietsdoen heil verkrijgt?

Door woorden alleen komt geen bevrijding, zoals ook geen kuiken komt uit een onbevrucht ei.

Zodra de heiligen verdwenen zijn, komen kronkelende slangen met valse leringen.

Er is maar één Waarheid.

Blijf bij de Bron.

Geen snoepjes aannemen van vreemde mensen.

Als men rijkdom zoekt zal men arm blijven.

Als je de Liefde van God hebt, hoef je geen mededogen te doen.

Als je minder eet, krijg je minder honger.

Het leven is een bijna dood-ervaring.

Van een wijze kun je leren, maar van twee wijzen raak je in de war.

Een mens die weet dat alles mogelijk is, is snel tevreden.

Het leven is een lek bootje dat vaart op de tranenzee van de wereld.

Wie zich druk maakt over een illusie houdt niets over!

Je merkt pas hoe nat water is als je eruit gaat.


Mooie woorden,

die ons bekoorden,

woorden hier,

woorden daar,

woorden vertier,

door woorden gaar.

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018