» Prullebak
FotoVerzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUMPrullebakLife of Apollonius of Tyana-CHAPTER XVI:
"Now I admit that giants have existed, and that gigantic bodies are revealed all over earth when tombs are broken open;..."
Vertaling: "Nu ik geef toe dat reuzen hebben bestaan, en dat overal op aarde reusachtige lichamen tevoorschijn komen als tombes worden opengebroken;..."
Deze Apollonius, deze rondtrekkende, filosoof-genezer uit Tyana, Cappadocië(huidige Turkije), die dit gezegd heeft, leefde in de eerste eeuw na Christus.Niet dat ik wil terugkeren naar mijn eigen kots, maar ik had een aantal artikelen verwijderd, omdat ik die te negatief of onzinnig vond, maar deze bevatten dingen die misschien toch nog interessant zijn; dus, uit verwijderde artikelen:De Anti-mens:
Samengevat: Hier omschrijf ik wezens die onder ons zijn die geen mensen zijn en een natuurlijke vijand zijn van de echte mensen. Meerderen hebben er artikelen over geschreven op internet en doen er onderzoek naar. Hoewel je dit soort ideeën ook bij psychisch gestoorde mensen tegenkomt gaat het hier om objektieve waarnemingen en ervaringen van verschillende mensen. Ik heb de gegevens jarenlang geverifieerd; deze mensen die er over schrijven hebben gelijk! Keer op keer heb ik de bewijzen ervan gevonden en dat is een kontinu proces geworden."De anti-mens is een WEZEN die tegen de mens (schepsel van God) is èn tegen God en alle andere dingen van de Schepper. Deze wezens zijn voortdurend in strijd tegen God de Almachtige en zijn Engelen en zijn Kinderen. Deze wezens lijken alleen maar te kunnen en willen vernietigen en hebben al veel schade aangericht tijdens het Intermezzo(door God ingesteld tijdperk tussen het Koninkrijk van God dat was en komt).
De anti-mens is de natuurlijke vijand van de mens.DE ANTI-MENS IS GÉÉN MENS.
Anti-mensen zijn geen echte mensen ook al lijken de meesten er nog enigszins op kwa uiterlijk. Waarom is dat zo, en moeten we dat letterlijk nemen?
De anti-mens heeft niet het WEZEN van een mens en is dus geen mens. Het WEZEN bepaalt wat je bent. Dus als je niet het wezen van een mens hebt dan bèn je geen mens, maar wat anders.
Bij anti-mensen gaat het dus NIET om een soort van mensen of mensen met bepaalde eigenschappen. De anti-mens is een ANDER SOORT WEZEN dan de mens.
En dit is letterlijk zo en niet bij wijze van spreken!
Er is nog relatief weinig bekend over deze wezens, maar er wordt op dit moment door een aantal mensen in de wereld onderzoek naar gedaan.
Wij proberen mensen te informeren en bewust te maken van wat er aan de hand is en vragen MENSEN te verifiëren wat er over deze wezens geschreven wordt. We proberen alleen maar objektief feiten vast te stellen en door te geven en elkaars waarnemingen te verifiëren.
Daarnaast proberen we een zo goed mogelijke strategie te ontwikkelen om met de problematiek om te gaan. Uw medewerking is zeer gewenst."In "De ware funktie van de piramides" lanceerde ik de hypothese dat de piramides van Egypte en China gemaakt zijn om de ijstijd te beeindigen. Hoewel het onzinnig klinkt vind ik het nog steeds een goede hypothese.Het positieve:
"Waarom loop je niet gewoon naar het toestel en zet het af. Zo is het, helemaal uit.
Toe maar, je kunt het. Nu, is dat niet beter? Voel je je al niet wat beter? Je hebt zojuist de eerste stap gezet om jezelf te deprogrammeren."
(How Television Controls And Programs Minds; L. Wolfe, New Federalist V6, #29; http://www.rense.com)"Denk eraan, de eerste stap om jezelf te deprogrammeren van de massamedia-hersenspoeling, om jezelf en je buren te bevrijden van haar kwaadaardige greep, is te erkennen dat jij en zij inderdaad gehersenspoeld worden. Het wordt een stuk makkelijker, en dingen beginnen een stuk helderder te worden vanaf dan."
(Americans Target Of Largest Media Brainwashing Campaign In History; Lonnie Wolfe;
http://www.rense.com [www.larouchepub.com ] )Waarom in Godsnaam bespreekt iemand zoiets gruwelijks als Mind Control in een artikel "Het positieve"?Als we het goede, het positieve, met licht vergelijken en het slechte, negatieve met duisternis en dan vervolgens stellen dat het licht in de meeste mensen verduisterd is, waardoor zij de waarheid(positief) niet zien, dan is het onvermijdelijk dat we eerst de verduistering moeten opheffen om het licht te zien.
Hoe kan iemand het licht gaan zien als niet eerst de verduistering opgeheven wordt?Om de verduistering op te heffen moeten we weten wat er aan de hand is, nietwaar.
Beschouw het begin van het artikel maar als een reddingsboei voor hen die er nog niet eens een begin mee gemaakt hebben iets aan de verduistering te doen.
In onze tijd is het licht in de meeste verduisterd, maar er is hoop voor de toekomst, want eens, op een dag, zal de toestand omslaan, in het tegendeel.
Dat zal zijn als een opkomend, terugkerend licht.Homo Mimicry-HET MENS-IMITERENDE WEZEN
"Dit is nu precies waar die anti-mensen mij aan doen denken; dat ze een soort wezens zijn die mimicry gebruiken; dat het wezens zijn, die proberen te lijken op mensen.
Ze doen ons na, maar je voelt toch aan dat er iets niet klopt; ze lijken enigszins op mensen, maar je beseft donders goed dat ze géén mensen zijn zoals jijzelf.
En bovendien zijn ze kwaadaardig en niet zo zuinig ook!""De matrix, het mind-control systeem in onze wereld kreëert bepaalde aktiviteiten onder de mensen, waarbij zogenaamde "characters" worden gebruikt; en die characters, dat is eigenlijk waar we het hier over hebben.
Deze characters, die kwa uiterlijk enigszins op mensen lijken spelen een soort rollen in allerlei "toevallige" gebeurtenissen.""Samenvattend zou je kunnen zeggen dat allen het gevoel hebben dat iemand ons probeert te manipuleren, te mind-controlen, ons leven probeert te bepalen, van begin tot eind.
Sommigen denken ook nog dat daarbij iets "geoogst" wordt, waarbij het allerminst duidelijk is wàt er geoogst wordt en hoe dat gaat. Het is mij nog niet helemaal duidelijk òf er hier sprake is van daadwerkelijk oogsten van energie of zoiets; is dit wellicht subjektief?
Mensen klagen in ieder geval wel over vermoeidheid, niet gemotiveerd zijn en dergelijken.
Het is alsof iets of die gebeurtenissen hen leegzuigd(CHUPA CHUPA!:-).
Mensen lijken dus energie kwijt te raken door "anderen" of wezens.
Bij dit soort energieverlies moet ik gelijk denken aan het begrip "PARASIET".
Vaak heb ik al gedacht aan de mogelijkheid dat er wellicht wezens in onze atmosfeer aanwezig zijn die iets "oogsten" van mensen.
Dit is niet zo vèr gezocht, gezien al die UFO/rod-waarnemingen en abductions.
We moeten er dus rekening mee houden dat die "mensen" waar we het hier over hebben op hun beurt gemanipuleerd worden door wezens in de atmosfeer.
Er zijn in ieder geval nu al bewijzen van het bestaan van onzichtbare wezens die op mensen gaan zitten; wezens die je normaal gesproken niet ziet, maar die nu met infrarood-kamera's zijn vastgelegd, zich hechtend aan het menselijk lichaam.
Ik hoop dat het bij de lezer een beetje doordringt wat er aan de hand is.
Wat dit en vele anderen dingen laten zien is, dat veel dingen in sprookjes, mythen, sagen
èn religies nu letterlijk waar blijken te zijn; èn ze worden ook steeds vaker op kamera vastgelegd. Zijn al die sprookjesfiguren èn geesten, demonen, buitenaardsen, duivelen en engelen, enzovoort, eigenlijk, wezens om ons heen in de atmosfeer? Zijn het allemaal verschillende namen voor één en hetzelfde? Worden we konstant door dat soort wezens beïnvloed, op de één of andere manier, en is dat altijd zo geweest?Sorry, dat ik even afdwaalde, terug naar de KENMERKEN VAN CHARACTERS OF ANTI-MENSEN.Wat het eerst opvalt is natuurlijk hun ONÈCHTHEID.
Deze wezens zijn ongeloofelijk NEP of THEATRAAL, spelen voortdurend TONEEL.
Wij zijn echt niet de eerste die dat zeggen; de taoïstische wijzen in China spraken er al over, over de GEKUNSTELDHEID van mensen; notabene één van de idealen van de taoïsten, ongekunsteld te zijn.
Een ander opvallend kenmerk is hun "HIVEMIND"; ze zijn één van geest.
Als één van hen iets weet, weet gelijk de rest het ook.
Ook: als één van hen iets doet, kans groot dat de rest het ook gaat doen.
Dit is zo, omdat deze wezens GEPROGRAMMEERD zijn.
Deze wezens kunnen alleen doen waarvoor ze geprogrammeerd zijn.
Ze zijn NIET KREATIEF, hoewel dat soms zo kan lijken, als ze zo geprogrammeerd zijn, maar dan kunnen ze alléén dàt waarvoor ze geprogrammeerd zijn; en dat kunnen ze dan ook alleen maar eindeloos herhalen.
Ze lijken dan ook een beetje op robots of computers.
Ze DENKEN NIET ZOALS MENSEN, beter gezegd, ze KUNNEN (MOGEN)NIET DENKEN!
Anti-mensen zijn zeer VOORSPELBAAR.
Ze hebben een speciale manier van reageren op wat je zegt, vraagt of doet.
Meestal reageren ze op dezelfde manier; EINDELOZE HERHALING.
Vraag tien characters iets, kans groot dat je 10 keer hetzelfde antwoord krijgt.:-)
Ze proberen voortdurend op je EMOTIONELE KNOPPEN te DRUKKEN, met de bedoeling NEGATIEVE EMOTIES OP te ROEPEN.
Ze kunnen goed spelen dat ze ergens om geven, inklusief "krokodillentranen", maar slaan zo weer 180 GRADEN OM.
Lijken niet echt te kunnen kommuniceren, zoals mensen dat doen; het blijft allemaal een te gekunstelde indruk wekken; ze PRATEN OVER ÉÉN DING en lijken daar niet boven uit te kunnen stijgen, althans niet zolang ze niet geherprogrammeerd zijn.
Kunnen elke VAARDIGHEID bezitten en veel PARATE KENNIS. Als ze iets kunnen, dan vaak ook goed, maar dan niet meer dan dat.Een leuke TEST die u kunt doen is deze: als u in gesprek bent en u heeft een antwoord op een vraag gekregen, ga daar dan eens op door, vraag eens een verklaring voor wat ze denken, vraagt u eens: "WAAROM DENKT U DAT?". Een character zal u niet meer kunnen vertellen dan wat er al gezegd is of waarvoor die geprogrammeerd is. Mensen kunnen natuurlijk breed uitwijden over allerlei dingen; anti-mensen niet.
Characters beschikken alleen over kant en klare antwoorden; kunnen niet toelichten of uitleggen waarom ze iets denken; ze denken namenlijk niet.:-)EEN ANTI-MENS/CHARACTER ZAL ALTIJD DOOR DE MAND VALLEN, OMDAT U, ALS MENS, MAKKELIJK BEWIJS KUNT VINDEN DAT HIJ OF ZIJ GEPROGRAMMEERD IS, ELKE KEER WEER.Ik vind ze op PLAAGGEESTEN lijken, of demonen uit de hel; ze lijken wel BEZETEN of HYSTERISCH. Ze zijn ONPEILBAAR KWAADAARDIG. TROTS op hun kwaadaardigheid.
Het lijkt wel of ze er alleen maar zijn om ons leven te vergallen, van geboorte tot dood.
Alsof zij alleen maar daarvoor zijn geboren, om ons leven te verzieken.
Maar dat even terzijde."Reptielen:
Over het begrip reptiel kunnen misverstanden ontstaan, omdat het begrip voor meerdere dingen gebruikt wordt, dat is dus begripsverwarring.1. reptiel als verschillende beestjes op aarde is hier niet van belang.
Krokodillen, hagedissen, slangen, varanen en zo, daar ga ik het hier niet over hebben.
2. reptiel wordt hier niet als een kodewoord gebruikt voor bepaalde groepen of rassen van mensen of dergelijken.
3. REPTIEL wordt hier gebruikt zoals gebruikelijk is in artikelen op internet in hoofdzakelijk conspiracy- UFO- en abduction sites.In die sites wordt de term REPTIEL voor verschillende dingen gebruikt:
1.reptiel=reptielachtig buitenaards wezen
2.reptiel=van vorm veranderend wezen/mens, Shape Shifter
3.reptiel=mens, in de macht van/onder invloed van reptielachtig wezen."James(Bartley) zegt dat er een fundamentele occulte basis is voor een groot deel van het (buitenaaardse)ontvoerings verschijnsel, en dat er niets nieuws is aan mensen die omgang hebben en samenwerken met niet-menselijke wezens."Verder sprak ik over DMT, medicijn voor ADHD, Pijnappelklier, ELF Mind-Control, hum/brom,
reptielhersenen, Aswang(Filipijnen), Chupa Chupa(Brazilië), noemde ik:
"Als je engels kunt zou je deze eens moeten lezen:
"Reptilian Behavior and Business" by Russell Giles (HiddenMysteries Reptilian Agenda)
Over hoe reptielachtig business-mensen kunnen zijn."Er was ook nog een soort van eindkonklusie:
Het lijkt er op dat al deze wezens een AFSPLITSING ZIJN VAN HET ZELF, of het nu tussen de oren zit of geexternaliseerd/geprojekteerd of uitgetreden is.
Dit is niet volledig, maar waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de verklaring.
Dit wil niet zeggen dat het niet ècht is, verre van dat; de ervaringen van deze mensen zijn ècht. En echte ervaringen kunnen een probleem zijn; en problemen kunnen opgelost worden.
Zodra mensen gaan inzien dat het met hen zelf te maken heeft is het grootste deel van het probleem al opgelost!En tot slot:
Het volgende is een overzicht op zichzelf: Encyclopedia: Reptilian humanoid(HiddenMysteries.com) source: http://www.nationmaster.com/
Ik som hier alleen even de namen op uit het artikel, die dan als zoektermen kunnen fungeren.Reptiloids, dinosauroids, Gukumatz, Cecrops, Naga, Sarpa, Sheti, Dragons, Dracul, Kappa, Vampires, Huang-Ti, Iguana-Men, Elves, Chitahuri, Anunnaki, Abbennakki, Python, Jinns,
Serpent-Men, Nephilim, Og, Repha, Repha'im, Anakim, King of the Devils, El, Hel.De enigste die nog over blijft is de "Wist U dat..."; die is nog interessant genoeg om hier in zijn geheel onder te zetten:
                                       Wist U dat......dat er ook pyramides in China zijn?
...dat er in dat zelfde China mensjes leven die beweren van buitenaardsen af te stammen, de Dropa's? (A LECTURE BY HARTWIG HAUSDORF)...dat er overal in de wereld skeletten gevonden zijn van reuzen?
("Giants in History, Myth, and Legend")....dat er in Japan meer dan een millioen teenagers zich opsluiten en niet meer van hun kamer af komen?; een verschijnsel dat "hikikomori" genoemd wordt....dat een lamp (of een ander apparaat), die uit is, een elektrisch veld kan uitstralen als de stekker verkeerd om in het stopkontakt zit?
("95% reductie van een elektrisch veld door omkeren stekker" Elektrosmog Nederland)...dat een Japanner, genaamd Dr. Masaru Emoto, waterkristallen fotografeert, waarvan de schoonheid beïnvloed kan worden met mooie woorden, muziek of gedachtes?
(http://www.hado.net/hado/index.php)...dat je van nieuwe, platte computerschermen net zoveel, of soms meer, last kunt hebben dan van oude monitoren? (update: ik heb er zelfs een flinke oogontsteking aan over gehouden)...dat ADHD niet bestaat als een medische entiteit?
Clinical psychology publishes critique of ADHD diagnosis and use of medication on children...dat in Canada een medicijn tegen ADHD, Adderall, verboden is?
(ADHD Drug Pulled Off Market In Canada; US Sales Continue)
"at least 20 people taking Adderall XR had died suddenly, and 12 others suffered debilitating strokes"...dat veel mensen zeggen last te hebben van handy's en telefoonmasten, zoals GSM en UMTS?
(http://www.stopumts.nl)
...dat veel artsen waarschuwen tegen die dingen en appèls hebben gevormd in verschillende landen, omdat ze steeds meer mensen in hun praktijk krijgen die er ziek van zijn?...dat er ook in Nederland honderden Mammoetbomen staan?
(http://users.telenet.be/sequoiadendron/nl/loc/belgienederland.html)...dat er een Amerikaanse doctor is die beweert dat er steeds meer kinderen geboren worden die bijzondere gaven hebben, door hem "Star Kids" genoemd?
(Star Kids Project; http://www.drboylan.com/index.html)
...dat die zelfde man zijn vergunning(license) is ontnomen(revoked)?
(The state Board of Psychology has revoked the license of Sacramento psychologist Richard Boylan)
Elders worden deze kinderen indigokinderen genoemd of kristalkinderen....dat er in Amerika honderden mensen van de overheid getuigen van UFO-geheimhouding in het zogenaamde "Disclosure Project", die beweren dat UFO's en buitenaardsen echt zijn?
(www.disclosureproject.org)...dat er steeds meer onderzoekers en anderen waarschuwen op het internet dat er machthebbers zijn die een nep UFO-invasie willen organiseren ivm. het doorvoeren van de Nieuwe Wereld Orde?...dat het soms veel aangenamer is een boswandeling te maken dan al die onzin te lezen?:-)...dat in 1947 iets neerstorte in het plaatsje Roswell, New Mexico, USA?...het nog steeds niet bekend is wat dat was?...dat het eerste nieuwsbericht daarover sprak van een vliegende schotel?...dat het tweede bericht sprak van een weersballon?...dat de derde versie nu is: ballon van geheim projekt "Mogul"?...dat er honderd of meer getuigen zijn die zeggen iets gezien te hebben dat niet van deze wereld is?...dat sommigen van hen betrokken waren bij het bergen, vervoeren, onderzoek en integratie bij bedrijven van het materiaal?...dat een kolonel daar een boek over schreef?...dat diezelfde kolonel voor de uitgave van dat boek met een proces te maken kreeg, die de uitgave wou tegenhouden?...dat diezelfde kolonel ná uitgave van het boek gestorven is aan een hartaanval?...dat dat boek spreekt van lijken bij dat neergestorte objekt(in overéénstemming met wat getuigen gezegd hebben), die niet van deze wereld leken te zijn?...dat de Amerikaanse overheid(luchtmacht) in verband hiermee spreekt van "anthropomorphic test dummies"? (The Center For UFO Studies Response To The Air Force’s 1997 Report-The Roswell Report: Case Closed)...dat iemand het volgende heeft gezegd: "They were interested in intelligent "Disposable Biology" (Humanoids), to do the dangerous atomic (Plutonium) rocket and saucer experiments.
"We cloned "our" own little Humanoids, via a process perfected in the Bio-Genetic Research Center of the World, Los Alamos!"? (Human Simulacra)...dat, nu we dat weten, de case closed is? :-)...dat er piramides zijn in Bosnië, Europa, waarvan één de grootste in de wereld is? (http://www.bosnianpyramid.com/index_files/news.html)
...dat daar en op anderen plekken in de wereld stenen bollen(Stone eggs) worden gevonden?
http://www.bosnianpyramid.com/archive_files/bosnianstoneballs.html
...dat er ook kleinere versies van zijn; op Aarde(Moqui balls) en op Mars(Blueberries)?
http://www.thunderbolts.info/tpod/00subjectx.htm
...dat er een hele grote versie van is bij Saturnus, een maan, genaamd Japetus?
http://www.enterprisemission.com/moon1.htm
...dat de maan Japetus een rand heeft om de equator van 20 km hoog?
...dat die rand uit drie delen lijkt te bestaan, drie lijnen?
...dat een aantal bolletjes op Aarde ook drie equatoriale lijntjes hebben?
...dat dat lijkt op het teken voor de Hemel in de I Tjing?
...dat de legendarische Fu Zi de tekens van de I Tjing op een schildpad of draak zag?
...dat donderstenen in verband staan met draken en bliksem?
...dat beiden versies van de legende misschien op een interpretatiefout rusten?
...dat Fu Zi het teken van de Hemel misschien zag op een dondersteen(drakenparel)?
...dat ik op dat idee kwam, omdat een schildpadschild misschien lijkt op de schaalvormige(halve) versie van een dondersteen?

mailto:brahmahum@gmail.com
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018