» Transcendentie
Foto Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM
Een gelovige is als een vliegende vis die de zee heeft gezien.

TRANSCENDENTIE
Dit artikel behandeld een onderwerp dat voor alle mensen van belang is.

Er zijn bepaalde dingen die steeds weer terugkomen als ik me bezig houd met de problemen van de mens in onze maatschappij in onze wereld. Steeds weer moet ik denken aan het begrip lijden, dan weer aan Boeddha, dan weer aan Christus, dan weer aan de mens. Ik denk aan het worstelen van de mens door de tijd heen en al de wijzen en heiligen. Ik denk aan goede en slechte mensen en het verschil daartussen. Goed en kwaad. Politieke systemen. Verschillende soorten mensen, volkeren en naties. Strijd en manipulaties en hersenspoeling. Macht en onmacht. God en de duivel en buitenaardsen of UFOnauten. Vragen, vragen en vragen.
Maar ook antwoorden; en dan weer nieuwe vragen...
En zo draait een mens in cirkeltjes rond. Levenslang.
Wat is dan dat lijden en waar komt het vandaan?
Hoeveel mensen zijn er op dit moment gelukkig, echt gelukkig? Bent U gelukkig? Is het blijvend, hoelang? Of bent U gefrustreerd wellicht, kunt U geen bevrediging vinden?
Misschien bent U tevreden, maar zou het beter kunnen zijn. Wat de antwoorden ook zijn, je naait mij geen oor aan :-) Ik weet donders goed dat de meesten niet gelukkig zijn en U ook. Laten we elkaar niet meer voor de gek houden en proberen gezamenlijk een oplossing te vinden, wetende dat elk probleem opgelost kan worden, omdat de mens de problemen doet. En dat is gelijk één van die dingen die we heel goed moeten beseffen, de mens doet het probleem. En, we kunnen ermee ophouden het te doen! Voorwaarde is echter dat we weten wat er aan de hand is in de wereld, waar U en ik een onderdeel van zijn. We moeten bewust zijn van het probleem en bewust blijven. Daarvoor moet je jezelf informeren en soms zelfs een beetje nadenken, voorzover mogelijk. Ja, soms eens rustig een beetje nadenken kan geen kwaad. En dat is nu juist iets waar veel mensen niet aan toe komen of waar ze geen tijd voor maken. Een moment rust............................
Geen wonder dat een Maharishi Mahesh Yogi dat tot een centraal thema heeft gemaakt en er veel van verwacht. Transcendentale meditatie noemen ze dat. Verbeter de wereld door elke dag een kwartiertje niets te doen. Gewoon even ontspannen zitten en je ogen sluiten.
Dat kan in ieder geval geen kwaad. Ik vind het wel prettig om soms even rustig te zitten en te ontspannen, soms met een lekker muziekje in de achtergrond. Hoewel een hoop mensen dat doen is de wereld nog niet veel veranderd. Misschien is er meer nodig. Wat ik er op dit moment van denk komt verbazingwekkend overeen met wat Indiers er over denken, namenlijk, dat dat lijden van de mens samenhangt met verlangen. En het hangt niet alleen samen; VERLANGEN IS LIJDEN! Even voor alle duidelijkheid: ik beschouw dingen niet kausaal, maar synchronistisch. Maw., verlangen en lijden vormen één geheel. Het hangt ook samen met verslaving. Allerlei verslavingen zijn terug te brengen tot verlangen. HEBZUCHT IS DE MOEDER DER VERSLAVINGEN. De natuurlijke eigenschappen van de mens zijn niet het probleem. Het lijkt er dus op dat verlangen niet echt natuurlijk is. Eerder een afwijken van de natuur, afwijken van de weg, in strijd met Gods wil. Als elk mens hiervan doordrongen zou zijn, dit werkelijk zou begrijpen en er naar zou handelen dan zou het snel afgelopen zijn met dat zogenaamde lijden. Wel of niet verlangen is het verschil tussen onheil en heil. We moeten verlangen-verslaving-onheil veranderen in niet-verlangen-juist handelen-heil. Dit heeft ook te maken met tevreden zijn en delen. Jezus vermenigvuldigde niet, maar verdeelde. Er was niet een wonder van voedselvermenigvuldiging, maar een leerzame les van voedselverdeling. Verlangen naar rijkdom is lijden. Tevreden zijn is rijkdom, is heil.
Wie verlangt naar iets, handelt naar verlangen, kreëert lijden, voor zichzelf en anderen. Als je verlangt en niet verkrijgt zul je gefrustreerd raken en ongelukkig zijn.
Als je tevreden bent en juist handelt zul je heil hebben en niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. De meesten die rijk willen worden doen dat over de rug van anderen en zorgen zo voor onheil voor iedereen. Nu zullen sommigen misschien zeggen: maar iedereen verlangt toch naar dit of dat of elk mens verlangt toch naar zus of zo. Ik zeg: mensen willen gelukkig zijn, niets mis mee, maar van verlangen word je niet gelukkig. De taoïsten zeggen: handelen, maar niet streven!

Ik denk dat het belangrijkste al gezegd is, wat zou ik nog kunnen toevoegen? Enige praktische voorbeelden of een soort handleiding? Of een historisch overzicht?
Volgens mij is dit iets waar je oneindig mee kunt doorgaan. Precies zoals de wereld zelf is; die draait ook alsmaar door en er lijkt niets te veranderen. Ja, de ene dag zon en de andere dag regen, geboorte en dood wisselen elkaar af. Ik heb al jaren het gevoel dat alles stilstaat. WAT IN GODSNAAM IS ER TOCH AAN DE HAND IN DE WERELD?
Een Koolmees heb ik die vraag nog nooit horen fluiten, die lijken altijd vrolijk.
Lijkt er dus toch op dat de mens iets meer is dan een Koolmees. Beter: anders dan een Koolmees. Is er transcendentie van een Koolmees? Misschien als die in een volgend leven een mens wordt. En wat wordt een mens als die transcendeert?
Ervaring, dat is waar het om draait. Al het zinvolle wat we kunnen zeggen over transcendentie moet op ervaring gebaseerd zijn. Heb ik geen jaren naar transcendentie verlangd? Maar verlangen is lijden. Beter niet verlangen naar transcendentie, dan komt het misschien vanzelf. Ja, waarlijk, de enigste momenten dat ik zoiets ervaren heb, een gevoel van transcendentie, waren die momenten waarbij ik even het verlangen naar iets opgaf. Maar dat is dan ook de reden dat ik geïnteresseerd geraakt ben in dit onderwerp. Achter die interesse zit een ervaring van transcendentie. Maar het zou verkeerd zijn na zo'n ervaring naar meer te verlangen. Over blijft: handelen, waarvan dit artikel een voorbeeld is.

Kennis is ook van belang; inzicht is meer, maar op basis van inzicht het verlangen opgeven is de weg naar transcendentie. HET ZIEN VAN DE WAARHEID IS TRANSCENDENTIE.
Aangezien de Waarheid niet van deze wereld is en dus overstijgt is het transcendent.

Dit is nog lang niet het hele verhaal; er zijn nog zo veel dingen verbonden met transcendentie. Wat denkt U van Zeitgeist? Dat woord spookte al een hele tijd door mijn hoofd. De film wil ik op basis van de kritieken nog geen eens zien, maar het begrip "Zeitgeist" is wel interessant. Het doet me denken aan het begrip kollektief onbewuste en de kollektieve psyche. Het kollektief onbewuste is dat deel van het onbewuste dat mensen in een groep, volk of de mensheid gemeen heeft, terwijl het persoonlijk bewustzijn het individu toebehoort. Elke indeling is kunstmatig en een vorm van determinisme; mensen zijn gescheiden en vormen één geheel. Ik heb mijn persoonlijk bewustzijn dat deel uitmaakt van een groter bewustzijn. Een Hinduïst zou het misschien vergelijken met een druppel in een oceaan. Zelf vergelijk ik het wel eens met een spirituele amoebe of zo. Maar de vergelijkingen schieten altijd te kort al is het alleen al omdat hier de faktor tijd mist. We hebben het eigenlijk over een soort geestelijke entiteit met tentakels in ruimte en tijd. Anderen gerelateerde begrippen zijn karma, reïnkarnatie en moraliteit. De mens gaat door toestanden, veranderlijk als het weer. Ook de mensheid. Vandaar dat Zeitgeist ook wel Zeitklima genoemd wordt; hoe toepasselijk, nietwaar? Een moment opname van Zeitgeist is een konstellatie in ruimte en tijd. Zo kun je bijvoorbeeld zeggen dat Jezus is geboren tijdens een bepaalde konstellatie in ruimte en tijd. En dat moet wel een heel belangrijke konstellatie geweest zijn. Het was geen toeval dat Immanuël reïnkarneerde op dat moment op die plaats onder dat volk onder die omstandigheden. Dat heeft betekenis, is een zinvolle koïncidentie, onderdeel van de Zeitgeist. Jezus zei dat hij niet van deze wereld is, dus transcendent. Jezus is de Waarheid. Dus transcendentie is onlosmakelijk verbonden met Immanuël. "Niemand komt tot de Vader dan door mij", zei hij. Transcendentie is onlosmakelijk verbonden met God de Almachtige. Maar God is de Schepper, de Doener, dus het is wel duidelijk wie de Zeitgeist bepaalt. Sterker nog, wie de Zeitgeist is. ZEITGEIST IS SYNONIEM VOOR HEILIGE GEEST, die transcendent is. Laat U niet misleiden, als U tenminste wilt transcenderen. Er zijn mensen die willen claimen wat niet van hen is, wat zij niet doen of gedaan hebben. Kunt U iets doen als God het niet wil? Jakob worstelde met een engel en hield er een ontwrichte heup aan over. De Zeitgeist wordt door God bepaald en niet door mensen. En daarmee hebben we iets geleerd over Zeitgeist en transcendentie. Ziet U, transcendentie is een onderdeel van Gods Schepping. TRANSCENDENTIE IS GODS SCHEPPING.
Update 8-1-2011
Nu even serieus! Ik wil het hier even hebben over een paar hele belangrijke boeken. De eerste is het boek van Yogananda(1), "AUTOBIOGRAFIE VAN EEN YOGI" ("Autobiography of a Yogi". Het is één van de meest interessante boeken die ik ooit(inmiddels twee keer) gelezen heb, gevonden op internet. Echt een boek dat je aan het denken zet. Yogananda is goed in staat je er van te overtuigen dat er meer is tussen Hemel en Aarde. Hij vertelt wat hij allemaal meegemaakt heeft in zijn leven met betrekking tot yogi's en zijn missie in Amerika. De manier waarop hij zijn goeroe, Sri Yukteswar Giri(2) ontmoet is al wonderlijk genoeg. Die man is een Indische heilige en lijkt op de afbeelding van de lijkwade van Turijn. Deze door het leven getekende en gevormde man had als goeroe Lahiri Mahasaya. En die had als goeroe Mahavatar Babaji(3). Deze vier personen lijken een wonderlijke éénheid te vormen. Het tweede boekje dat ik even in de schijnwerper wil zetten is het boekje dat Sri Yukteswar schreef op verzoek van Babaji, genaamd: "DE HEILIGE WETENSCHAP". Het boekje is een gebruiksaanwijzing om jezelf te bevrijden. Dit is, mijnsinziens, een zeer belangrijk boek. >"The Holy Science". of (http://www.mediafire.com/?qgy26n7rcqdaw1b) Een ander boek dat zeer de moeite waard is om te lezen is de "BHAGAVAD GITA". Krishna is een ware meester in het helder uitéénzetten van de hoogste dingen. De Gita is daarmee één van de belangrijkste religieuze werken; het is zeer populair. Nadat ik een kleine versie had gelezen heb ik gelijk een luxere uitvoering besteld, "Bhagavad Gita, zoals ze is"(4)1000+ bladzijden!.
DE HEILIGE WETENSCHAP
In het boekje van Sri Yukteswar, is sprake van "de zeven sferen". Ik heb de indruk dat er één is weggelaten. De ontbrekende zou de "sfeer van de Vreugde" moeten zijn. Dat is dan de vijfde sfeer. Het nieuwe schema wordt dan: 1. Bhuloka(Aarde) 2. Bhuvarloka(Water) 3. Swarloka(Donder) 4. Maharloka(Berg) - 5. Anandaloka(Meer) 6. Janaloka(Wind) 7. Tapoloka(Vuur) 8. Satyaloka(Hemel). Zoals u ziet heb ik de trigrammen van de bagua toegevoegd. Zonder dat had ik het niet kunnen rekonstrueren.

De sferen korresponderen volgens mij met de acht fasen van het leven. Elke fase zou 12 jaren moeten zijn. Acht levensfasen levert dan acht maal 12 jaren op, is 96 jaren, is "eeuwig leven". De eerste 12 jaren van het leven behoren dus tot de Aarde, de Voeding. Daarop volgen de yinfasen van water, donder en berg, ook elk 12 jaren, zodat we op totaal 4x12=48 jaren komen voor de eerste helft van het leven. De eerste helft is dus yin; materialisme, lichamelijkheid en extraversie overheersen. Dit loopt dus tot en met de vierde sfeer, Maharloka(Berg) wat de voleinding van deze sfeer van maya aangeeft en de overgang, via de deur, Dasamadwara, naar de volgende, vijfde sfeer van Vreugde, welke yang is, net als de volgende drie. Zoals de eerste vier yinfasen voor het materiële staan, zo staan de volgende vier yangfasen voor het geestelijke. De aandacht zou dus in je tweede levenshelft moeten verschuiven van materiële dingen naar geestelijke dingen.
12 jaren komen overeen met één zonnecyclus, met 12 maanden van het jaar en met de twaalf dieren van de Chinese zodiak.
De chinese agrarische kalender begint met de Tijger(lente). Drie dieren korresponderen telkens met één seizoen.
Een alternatief voor onze kalender is de seizoenskalender, die uit acht maanden bestaat van 45 dagen. Elk seizoen bestaat uit twee maanden, één yang en één yin maand. Tussen de seizoenen komen de ontbrekende vijf dagen, zodat je dus krijgt: 8x45+5=365. De week heeft acht dagen, zoals het hoort! In onze "Babylonische hoerenkalender" ontbreekt namenlijk één dag in de week, de dag van de Hemel. Voegen we de dag van de Hemel toe, dan krijgen we: Hemeldag, Aardedag, Zondag(Vuur), Maandag(Water), Winddag, Donderdag, Vreugdedag(Meer), Rustdag(Berg).
Het is zeer interessant om dit te zien: de LEVENSCYCLUS VAN DE MENS IS HET PRODUKT VAN ZONNECYCLUS EN BAGUA. Hoe is dit mogelijk? De wereld is een resonantie-systeem. De Aarde, inklusief het leven, resoneert met de zon. De processen op Aarde volgen de cycli van de Zon, zijn er een afspiegeling van. Zo ook het DNA, waaruit het leven is opgebouwd. Het DNA bestaat uit 64 codons, welke overeenkomen met de 8x8=64 toestanden van de I Tjing. Zo zien we dus dat alles één is. Dat geldt voor het hele universum, de ganse Schepping van God. De ganse Schepping van God is een resonantie-systeem. Alle sterren vormen één groot "Telekinetisch Internet van de Astrale wereld".
Update 20-1-2011
Ik begon mij af te vragen wat nu eigenlijk de ESSENTIE is VAN HET BOEDDHISME. Eerst dacht ik de essentie te kunnen vinden in het onder de Bodhiboom zitten van Boeddha. Ik las vervolgens de biografie van Boeddha. De biografie leek niet bijzonder genoeg om de essentie te bevatten. Toen dacht ik dat het enigste wat nog over bleef Boeddha's woorden waren. Daarin zou ik de essentie wel vinden. Maar nog voor ik aan de woorden van Boeddha begin is het me al duidelijk wat de essentie is. Maar voor ik het noem wil ik eerst vertellen wat ik ervoor zag. Er gingen twee ervaringen aan vooraf. De eerste is deze: op een dag visualiseerde ik een gouden licht van Boeddha. Ik deed alsof het in mijn lichaam drong, ik ademde het in. Terstond kreeg ik het ware inzicht. Ik werd één met Boeddha. Ik besefte dat een mens geen dingen moet doen om verlicht te raken en zich te bevrijden, maar dat je met dingen moet ophouden en dat je moet beseffen dat je vrij bent. De dag erop, vandaag, gebeurde dit: ik dacht terug aan de ervaring van gisteren en toen kwam het vervolg, een tweede emanatie van Boeddha. Ik begon Boeddha te zien als een schitterende diamant in het universum, stralend in het licht van God. Geen geel gouden, maar helder licht nu. Het licht nam iets af en ik begon het oppervlak van de geslepen diamant te zien. Het oppervlak werd water, zo glad als het oppervlak van de diamant. Nu terug naar de essentie. In een flits werd het me duidelijk. Ik dacht terug aan de scene waarin Boeddha een grijsaard, een ernstig zieke, een lijk en een bedelmonnik zag en zich het lot van deze lijdende mensen aantrok. In één keer was het me duidelijk. Dat is DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME: het moment dat Siddhartha Gautama zich het lot aantrekt van de lijdende mens. Ik dacht, ik heb de woorden niet meer nodig, want dit is het, ik heb de essentie van het Boeddhisme gevonden en het is wat je bij alle heiligen zult vinden. Dit is mijn ervaring, letterlijk en direkt erna genoteerd. Boeddha en alle andere dingen van God zijn zelfbewijzend!
22-1-2011
HET VIERDE JUWEEL
Er zijn DRIE JUWELEN in het Boeddhisme: Boeddha, Dharma(leer) en Sangha(discipelen). Mist er een vierde? Zo ja, welke is de vierde? Nu voegen we trigrammen toe: Boeddha is de Hemel(het Scheppende), Dharma is het Vuur (Licht), Sangha is de Wind(verspreiden van de leer); de vierde moet zijn: de Vreugde(Meer). Zie de overéénkomst met het missen van de sfeer van Vreugde in het rijtje van Sri Yukteswar! Er zijn nu dus DE VIER JUWELEN: Boeddha, Dharma, Sangha èn Vreugde :-) Psychologische verklaring: het vierde ontbrekende("axioma van Maria", drie-vierkonflikt) is het vrouwelijke, de anima, de ONBEWUSTE GEVOELSFUNKTIE van de man.
30-1-2011
Na nogmaals gelezen te hebben betreffende DHARMAKAYA begon ik inééns voorgenoemde te zien. Allereerst trok die term me enorm aan, vooral genoemd in enige stukjes uit tantrische geschriften. Het zien van Dharmakaya is een psychologisch fenomeen, anders als verlichting. Het verlichtingsfenomeen is bijzonder en zeldzaam; men ziet ook werkelijk LICHT en voelt ZALIGHEID. Het licht is psychische energie uit de complexen in het onbewuste dat vrijkomt in het bewustzijn. Het is een tijdelijk fenomeen. Het zien van Dharmakaya is anders. Je ziet geen licht, maar HELDERHEID. Ruimtelijke helderheid, heldere ruimte. In die ruimte zie ik geen vormen. Hoewel het helder is, zie ik geen licht. Als ik Dharmakaya zie, zie ik ook de dingen om mij heen. De dingen om mij heen zie ik door mijn ogen. De Dharmakaya zie ik niet door mijn ogen. Het is puur helder bewustzijn, "visueel" zichtbaar als een heldere ruimte zonder zichtbaar licht. Het licht dat we hier in onze manifeste wereld zien is vertroebelt door MAYA. Je ziet het in verschillende kleuren. Zonder maya zie je alleen helderheid, het Dharmakaya. In onze manifeste wereld is afwezigheid van licht, duisternis. In Dharmakaya is licht alleen zichtbaar als helderheid. Het lijkt op de helderheid in een bergkristal. Vandaag, tijdens de afwas, begon ik bos te zien èn Dharmakaya èn hoorde ik: "IK CREËER, MAAR BEN NIET HET GECREËERDE." Al het bovenstaande heb ik zelf ervaren en gezien; behalve verlichting(welke ik jaren eerder had), heb ik voorgenoemde dingen recent en vandaag ervaren en direkt daarna genoteerd. De rede dat ik deze ervaringen direkt noteer is om ze te delen met anderen; bij mijzelf deden de recentste ervaringen zich voor nadat ik erover gelezen had. Misschien dat de omschrijvingen als een vonk werken bij degenen die er klaar voor zijn.
3-2-2012
Het is het jaar van de waarheid. Jaar van de water-draak. Vandaag, toen ik Boeddha, Dharma, Sangha, vreugde zei, schoot me ineens te binnen welke de juiste term is voor vreugde. Dat moet Ananda zijn. Dus de vier juwelen zijn: Boeddha, Dharma, Sangha, Ananda :-)
Update: 10-6-2013
Yang-sessie voor dit tijdperk wordt als volgt:
Ik visualiseer: uit de Hemel komt het rode licht van de Levenskracht binnen in de kruinchakra(bovenkant hoofd), het rode licht gaat verder naar de voorhoofdchakra(tussen de ogen) en verandert in het oranje licht(vuur) van de Daadkracht, het oranje licht gaat verder naar de neus en verandert in het goudgele licht van Geestkracht, ik adem het gouden licht in, het gaat in de longen, daarna gaat het naar het hart en verandert in het groene licht van de Vreugde.
Vul je hart met Vreugde en wordt één met de Schepping.
Update: 7-9-2013
Waarom niet het licht van de aarde er ook bij? Goed dan, hier is de rest; het blauwe licht van het Voedende komt uit de aarde, het voedsel, in de maag, gaat dan naar de navel chakra, wordt indigo, vervolgens gaat het naar de Eros chakra en wordt violet, om daarna aan te komen tussen de benen, in de berg chakra, veranderend in magenta.
Update:
Andersom kan ook :-)
Tussen de benen lichtblauw, blaas-nieren-chakra indigo, onder navel paars, onder borst magenta/roze. Hoe kan dat?
Regenbooglichaam in chronologie door hele lichaam, bagua cirkeltje rond.
Of, start met Hemel èn Aarde, "halve" cirkel rond. Dit is verwarrend, maar zijn gewoon twee verschillende visies; twee manieren om het te bekijken. Regenbooglichaam als geheel of energetisch model. Energetisch model lijkt het beste voor de correspondenties met de trigrammen. Men zou dus het beste het energetisch model aanhouden.


(1) voluit Paramahansa Yogananda, geboren: Mukunda Lal Ghosh.
(2) geboren: Priyanath Karar
(3) grote avatar geëerde vader; geboortenaam onbekend
(4) Sri Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018