» Reďnkarnatie
Foto

Collected and commented by BrahmAhUM


Collected and commented by BrahmAhUM


Belangrijke informatie voor de Kinderen van God.


                                    REĎNKARNATIE


In de wereld die (terug)komt(Gods Koninkrijk) zal er geen ziekte en dood meer zijn en dus ook GEEN REĎNKARNATIE MEER.

In den beginne schiep God de mens en er was geen ziekte of dood. De mens(Adam en Eva) waren ongehoorzaam aan God en werden uit de Hof van Eden, het Paradijs, verwijderd.

God stelde het Intermezzo in, dat nu ten einde loopt. Ook kwamen er door de zondes van de mens ziekten en dood. Op dit moment wordt DE HEILIGE GEEST in de wereld uitgestort en het Paradijs herstelt(de Aarde zal helemaal groen worden). Door deze Geest van God de Almachtige gaan alle laatste dingen in vervulling. Door deze Geest zullen ziekten verdwijnen en de mensen jong worden en blijven en er zal geen dood meer zijn. Dat is logisch, want als je niet meer ziek wordt(geen veroudering meer) verjong je en ga je niet meer dood.

Er zal geen sex meer zijn of huwelijk. Ook dat is logisch, want als er geen dood meer is en dus eeuwig leven is er geen voortplanting meer(nodig).


Update 16-12-11

Op dit moment beschouw ik reďncarnatie als een INFORMATIEOVERDRACHT. Het heeft een yin en een yang deel. Yin is het lichamelijk deel en yang het geestelijk deel. Yin is het totaal aan herinneringen van vorige levens, van je voorouders, voorzover aanwezig in het DNA. Yang is de informatie van zielen aan "de andere kant"/andere dimensie, die overgedragen wordt op geliefde personen. Er ontstaat, in beiden gevallen, een vals beeld van zielsverhuizing, maar er gaan geen zielen naar nieuwe lichamen. De ziel verlaat het lichaam en gaat naar een transcendentale wereld. Als we er voor kiezen over de ziel te blijven spreken dan veranderen we dat in voorouderzielen. De nieuwe definitie van reďncarnatie zou dan moeten zijn: reďncarnatie is een informatieoverdracht in de vorm van herinneringen van je voorouders en/of informatieoverdracht van zielen vanuit een transcendentale wereld. Psycho-analytisch beschouwd kan men "transcendentale wereld" vervangen door "het onbewuste".


Update 15-2-2012


Ik had zojuist een sterke identificatie met Boeddha. Daarna kwam het volgende inzicht te voorschijn: We zijn hier om "het einde van de wereld" mee te maken. Er zijn op dit moment veel goede zielen/mensen in de wereld en er reďncarneren er dagelijks meer. Dit zijn allemaal zielen die goed karma hebben en hier nu zijn of komen om eeuwig leven in ontvangst te nemen, uitverkorenen genoemd. De SLECHTE ZIELEN WORDEN NIET MEER OPNIEUW GEBOREN, reďncarneren niet meer, komen niet meer terug. Dus het aantal goede mensen neemt daardoor steeds toe. Daardoor zal de wereld veranderen. Op een gegeven moment zijn er dus alleen nog maar goede mensen in de wereld. En die zullen eeuwig leven krijgen. Hieruit vloeit voort dat het nu dus noodzakelijk is er voor te zorgen dat die goede mensen geen terugval meer krijgen. We moeten de MORAAL HOOG HOUDEN. Zorg dat je geen terugval krijgt en maak anderen bewust van deze situatie. Een tweede gegeven dat hieruit voortvloeit is dat we niet gewelddadig moeten zijn en: NIET DENKEN IN TERMEN VAN VERNIETIGING. De slechte zielen komen immers niet meer terug. Blijf er bewust van. Er zijn veel geruchten over bijzondere kinderen die geboren worden; daar zit blijkbaar een kern van waarheid in. Vrede!


Bad souls don't come back, are not reborn. That will change the world. The remaining will get eternal life. Keep moral high. Don't be aggressive, violent and DON'T THINK IN TERMS OF DESTRUCTION! PEACE!


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018