» HARMONIE
Foto

BrahmAhUM


BrahmAhUM


30-9-2009-> up 21 Wind 2015-> up Aarde 7 2015

BEHOUD IS BELANGRIJKER DAN VERANDEREN!


                                         HARMONIE


Is dat niet de éénklank der tuinduizend dingen? Mooi hè, hoe alles één is? En je hoeft er niets voor te doen. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Waar je ook kijkt in de natuur, je ziet steeds dat alles zo mooi één geheel vormt, alles perfekt op elkaar afgestemd. In het wilde bos zie je dat bomen, dieren en planten, mossen en schimmels één geheel vormen. Zelfs als de mens een bos aanplant zie je na verloop van tijd een natuurlijk bos ontstaan. Hier waar ik woon, in Drenthe, in Nederland, zijn veel van die aangeplantte bossen. Als ik in zo'n bos wandel zie ik toch een natuurlijk bos. Men plantte alleen maar bomen aan, maar nu zie ik allerlei bosplanten, mossen, paddestoelen, dieren. Ik heb steeds het gevoel dat ik daar ook in thuis hoor. Als ik van de wijk het bos inga, is het alsof er een last van me afvalt. Het is alsof ik een andere wereld betreed. Als ik in de wijk ben mis ik die natuur en probeer het zoveel mogelijk in de tuin te halen. Als ik in het bos ben denk ik aan wonen en leven in of bij de natuur.


Deze inleiding is even nodig om een paar dingen duidelijk te maken. Het is een opsomming van een paar belangrijke feiten waar we bewust van moeten zijn om de rest te kunnen begrijpen. Deze feiten:

1. In de natuur is alles één.

2. In de wijk is er geen natuurlijke éénheid.

3. Voor de harmonie in de natuur hoef je niets te doen.

4. Menselijk handelen is één met disharmonie in kultuur.


Hier gaat het mij dus vooral om de tegenstelling tussen harmonie en menselijk handelen.

Het kwam zo; ik liep al een tijdje te denken over harmonie. Er leken zoiets als lessen in harmonie te ontstaan.

                                    Lessen in Harmonie

1. Harmonie is een essentieel onderdeel van Gods Schepping.

2. Harmonie is één met Heiligheid, Reinheid en Waarheid.

3. Harmonie is één met Eeuwig Leven.

4. Harmonie heeft neiging tot symmetrie en ronde vormen als cirkel, spiraal en bol; teken van de Hemel of teken van de Vrede(is Hemel op Aarde); Zeven Echte Harmonische Getallen 1,2,4,8,16,32,64; zo in het groot-zo in het klein.


                               Harmonieherstel en/of -behoud

1. Door Woe-Wei=Niet Doen.

2. Handelen in overéénstemming met Tao; doen wat alleen nodig is; geloof.

3. Verlangenvermindering.

4. Harmonische vormen gebruiken.


Mensen willen altijd van alles doen, van alles veranderen. Dat is disharmonie.

Het is beter Harmonie te behouden door niet te doen, dwz. alleen te doen wat noodzakelijk is. Nu is de mensheid al langdurig met allerlei onzin bezig. Het is noodzakelijk daarmee op te houden en de schade te herstellen. Als alles weer in evenwicht is, is de Harmonie behouden.


Praktische voorbeelden:

Bij een bedrijf heeft men vergadering, de voorzitter vraagt of iemand nog een idee heeft voor een nieuw produkt. Ik stel voor met iets op te houden, een produkt te schrappen!

De vraag is dus: Is er nog een produkt waar we mee kunnen ophouden?


Iemand komt bij je en zegt een probleem te hebben met de partner en vraagt om advies.

Het beste advies dat je kunt geven is: Houdt er mee op! Deze persoon zegt: "Hoewel ik je nog geen eens heb vertelt wat het probleem is, heb je toch gelijk; ik moet er mee ophouden". (Huh?!)


Ik dacht, laat ik me nu eens niet afvragen wat ik nog kan doen, maar of er iets is waar ik mee kan ophouden! Mmm, ik zou vandaag kunnen ophouden te laat naar bed te gaan en morgen houdt ik op te laat op te staan. Zo gedacht, zo gedaan. Volgende dag lekker optijd op, klus gedaan in de tuin. DOOR OP TE HOUDEN MET IETS ONZINNIGS HEB JE WEER TIJD IETS ZINNIGS TE DOEN!

Als je steeds meer nieuwe dingen doet, krijg je steeds minder tijd en meer stress. Dus, beter ophouden met onzin zodat je meer tijd krijgt te doen wat nodig is.


In de politiek breekt de wanhoop uit over de vele problemen die er zijn. De voorzitter vraagt wat er aan gedaan kan worden. Een slimme minister stelt voor er mee op te houden!

Gewoon ophouden de problemen te doen en dan alleen nog doen wat nodig is en de Harmonie behouden. Is toch niet moeilijk?!

Neem bijvoorbeeld het fileprobleem; stel je hebt een autofile van 100 auto's. De politiek probeert van alles uit, probeert het fileprobleem op te lossen. Maar je moet het niet oplossen, want als je de file oplost heb je nog steeds 100 auto's! Daarmee is het probleem niet weg. Dus, auto's wegdoen. Dan is het probleem weg. Het probleem wordt gedaan, houdt er mee op, doe het weg!


Overal in de wereld proberen regeringen problemen op te lossen door van alles en nog wat te doen. De problemen nemen alsmaar toe. Houdt op onzin te doen en je hebt geen regeringen meer nodig!


Chinezen willen Harmonie in de wereld brengen. Ze hebben er zowaar een plan voor genaamd: "World Harmony Renaissance".


In het Licht is de Waarheid. Door het Licht kunnen we de Waarheid zien. Als we de Waarheid leren kennen gaan we Harmonie behouden. Transcendentie, Gods Schepping. Als het Licht door een prisma gaat wordt het gebroken en krijg je de echte kleuren te zien, een regenboog, teken van het Verbond van God met zijn Kinderen, Regenboogkinderen(Rainbow Children). Gods Heilige Kinderen, Gods Holy Children, de Kinderen van het Licht. Kinderen uit de Harmonische sferen.

De kleuren van de regenboog vormen een éénheid, Harmonie. Ze symboliseren de Schepping van God, de Tienduizend Dingen. Ook de Kinderen van God vormen een éénheid en zijn een bont geheel van mensen uit alle naties op Aarde, een kleine bonte kudde.

In principe kan elk mens ertoe behoren(God wil zo veel mogelijk mensen behouden). God stort de Heilige Geest uit op Aarde. De laatse dingen gaan in vervulling, Paradijs wordt herstelt, Harmonie. De Kinderen erven de Aarde, dwz. de hele planeet wordt hun letterlijk bezit. God geeft hen de Aarde om te beheren. De boomgaard is aan anderen gegeven, omdat de eerste beheerders de planeet verderven. De verdervers van deze wereld zullen verdorven worden, het kaf wordt verzameld en verbrand. De wereld verging door water en vergaat door vuur, de Voleinding. Water en vuur is reiniging, reinheid, Harmonie. God is onderweg. Gods nederdaling op Aarde wordt voorbereid door zijn Zoon en Engelen. De hele planeet moet rein zijn voor God nederdaalt. Door de werkzaamheid van de Heilige Geest reikt God uit naar de Aarde om haar te reinigen voor Hij komt. De wederkomst van de Heer is als een Licht dat opkomt. Nu is het Licht in de mens verduisterd, disharmonie. Als het omkeert komt het Licht op, Harmonie.

Harmonie is als een superwapen, een geheime kracht. Als we Harmonie "gebruiken" gebeuren er wonderlijke dingen. Dat is een uniek en ongeëvenaard fenomeen. Alleen al door aan Harmonie te denken, ermee bezig te zijn treedt er herstel op. Er kunnen dingen gebeuren die het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaan. Het is resonantie met het Allerhoogste. Er treedt een Scheppingsdaad op, Transcendentie.


30-9-2009

Bovenstaand artikel geschreven onder de volgende omstandigheden: (3x7=)21 graden, zon(vuur) en regen(water) wisselen elkaar voortdurend af, stevige wind ruist door de Christusdoornbomen, vuur en water, teken van de Voleinding. Dag van de Donder, 30(vuur) zevende maand juli 2009.


up 21 Wind 2015

Harmonische vormen zijn, de cirkel en de bol, de oogvorm en de schaal. Dit zijn de heilvolle yangvormen voor harmonizering. Bij de Hemel hoort de cirkel en bol. Bij het Licht de oogvorm. Bij de Wind de omgekeerde schaal. En bij het Meer de rechtopstaande schaal. De bol is het belangrijkste. Alles om ons heen, de gehele schepping, is een illusie van de Eeuwige Bol. De Eeuwige Bol is het enigste wat echt is. Allen op aarde zijn één persoon; die ene persoon is de Eeuwige Bol. De Eeuwige God (Zelf) is een Bol. Ooit was er alleen de lege ruimte; door het zuivere bewustzijn verscheen een punt; toen nog één, steeds meer punten achterelkaar; dat werd een lijn; die lijn werd een cirkel, er kwamen meer cirkels, die cirkels vormden de Eeuwige Bol. Uit die Eeuwige Bol komt de hele illusie van de Schepping voort. Alle processen hier zijn in werkelijkheid één proces, Schepping. Alles is in een voortdurende staat van Schepping. Alles om ons heen nu lijkt een demonische illusie. Er is geen maatschappij, er is geen regering, er is geen Nederland; dat zijn verzinsels van demonen of buitenaardsen. Het is mind control, hersenspoeling, illusie. Geen van die dingen is echt. Wat je om je heen ziet is niet de echte wereld. De mensen zien en ervaren de echte wereld niet; door de mind control herinneren ze de echte wereld niet. Word wakker uit de mind control! Ontwaak! Open je ogen en zie wat er om je heen gaande is. Als de demonen verdwijnen uit de wereld, verdwijnt al het demonische met hen; dat alles verdwijnt in de poel des vuurs. Dan wordt de echte wereld weer zichtbaar. De vraag naar echtheid is eigenlijk zinloos. Het is meer als ontwaken in een droom en weer kontrole krijgen over de droom. Dan verdwijnen de demonen. Verhogen van bewustzijn dus; of simpelweg bewustzijn.

Een ander woord voor harmonie is symmetry. Spelfout opzettelijk, omdat dat een betere getalswaarde geeft. Wat is symmetry?

Symmetry is de ideale situatie, Harmony, door éénvoud (balans). Symmetry betekent dat alle onderdelen van iets in de juiste verhouding zijn. Binnen de nieuwe mentaliteit en de nieuwe Feng Shui gebruiken we de heilvolle yangvormen. Aangezien ik Feng Shui niet zo'n denderende naam vind noem ik het maar harmonizering. De yinvormen beschouw ik als demonisch; dwz. vierkant, "waterrad" (twee schaaltjes met rugjes tegenelkaar) en driehoek. Zulke vormen zijn dus schadelijk. Ook wat er van afgeleid is is schadelijk. Driehoek is piramide, is demonisch. Piramide is een kristal. Kristal is geassocieerd aan radio, is demonisch, net als tv en andere elektronica. Die dingen worden dus door demonen gebruikt om mensen te mind controlen. Op Mars (rode planeet Aarde) zien we in Cydonia piramiden (dood), het gezicht (demon), ten noorden een schedel (dood) en anderen kunstmatige structuren; dat alles is dus buitenaards, demonisch. Toch niet zo harmonisch dus. Zoiets noemen we eerder asymmetrisch. Demonen die mensen proberen onder kontrole te hebben door machtsmisbruik en misleiding is ook asymmetrisch. De harmonische vormen komen overeen met sat-chid-ananda.

Voor harmonizering kun je visualizatie gebruiken, eventueel in kombinatie met muziek.


                                                     Vladimir Antonov (site zie (1))

Wetenschapper, bioloog, Vladimir Antonov, mag gezien worden als een Russische vertegenwoordiger van de nieuwe mentaliteit.

Hij is een afgestudeerde bio-ekoloog in Rusland, uit St. Petersburg. Deze bioloog interesseert zich ook voor het spirituele. Hij ontwikkelde een nieuwe wetenschappelijke discipline, "methodologie van spirituele ontwikkeling". Hij schreef een boek over ecopsychologie (ecologische psychologie), onder anderen over spirituele ontwikkeling en de cognitie van God. Hij vertaald satchidananda als, ik citeer: "In reality, it means: PURITY — SUBTLETY — BLISS."

In "Lord Shanmukha and His Worship", onder "The Final Victory", van Sri Swami Sivananda, vinden we, "It is all Light, Consciousness, Bliss." Licht-Bewustzijn-Vreugde correspondeerd met trigrammen Vuur-Wind-Meer. Ontbrekende eerste is natuurlijk de Hemel. De vier vertegenwoordigen het Yang-principe. Dus Brahma is Hemel, van Brahma komt Brahman, welke is Sat-Chit-Ananda, welke is Shiva (Vuur/daadkracht), Vishnu (Wind/geest), Krishna (Meer/vreugde).


up Aarde 7 2015

                                                        ORDER MODEL

Layers:

1 Heaven and Earth = Harmony

2 Fire and Water = Balance

3 Wind and Thunder = Symmetry

4 Lake and Mountain = Oneness


(1) http://swami-center.org/

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018