Ľ Mysterie van de Hunebedden
Foto Collected and commented by BrahmAhUM

Het Mysterie van de Hunebedden

Een wit gevleugeld paard kwam als gevlogen over de grenzen van ruimte en tijd. Het vloog over het bos, daarna zweefde het over de heide, tussen de hunebedden door. Bij nadere beschouwing bleek het een Wit Wief. Ik was ter plekke op een bijzondere dag. De dag tevoren had ik een boek uitgelezen over geometrie, over de Levensbloem. Vandaag lag er een dood vogeltje voor de achterdeur, daarna kwam er een brief over stervensbegeleiding.
Deze dingen zijn werkelijk gebeurd, het is geen fictie. Het is meer een geval van synchroniciteit. Er hing een mist boven de heide toen ik eraan kwam fietsen. Op andere plekken had ik het niet gezien. Er leken vormen in te zitten, lijnen, sluiers, gestalten die over de heide zweefden. Ik dacht: "dus daar komen die verhalen over Witte Wieven vandaan!". Ik wist echter al wel dat ze zich daar bevinden, dat dat hun wereld is. Het is een mooie wereld. Ze hebben het me laten zien. Het is als het mooie herfstbos, maar dan de Hemelse versie ervan. Het Witte Wief waarmee ik in kontakt ben liet me dit weten: "Wij weten alles van de hunebedden". Ze gaf me het gevoel dat ze me daar misschien over ging beleren. Daarna begon ik mij zeer te interesseren. Ik ontdekte dat hunebedden hier dichtbij op de zon gericht zijn. …ťn is gericht op de zonsopgang en ťťn verderop op de zonsondergang. Ze lijken een soort seizoenskalender te vormen. Mogelijk liggen er nog meer van dat soort kalenders op andere plekken. De Drenten zeiden vroeger dat ze door reuzen gebouwd zijn. Uit mijn eigen "onderzoek" blijkt dat ze door mensen gebouwd zijn, maar nu deed zich een fenomeen voor dat ik ook objektief blijvend hier aan wil toevoegen. Op een dag, toen ik vanuit het centrum naar het bos ging, waar een groot hunebed ligt, zag ik vanaf de heuvel verderop reuzen om het hunebed staan. Hun lengte een metertje of zeven, acht hoog. Later heb ik het nog een tweede keer gezien en het zal me niet verbazen als het nog vaker gebeurd. Ik kan dit niet verklaren. Zijn dit slechts grote, uitgerekte gestalten van zielen van mensen, of van reuzen? Wat wil deze verschijning zeggen? Waarom reuzen als deze dingen door mensen gebouwd zijn?
Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld tot de hunebedden; ik weet niet waarom. Ze zijn natuurlijk best bijzonder. En heel oud. Persoonlijk denk ik dat ze ouder zijn dan de officiŽle vermeldingen. Ik heb er veel over nagedacht. Daarna heb ik een grandioze hypothese opgesteld, die ik hier ga lanceren. De verklaring voor de hunebedden wordt wel iets komplexer. Er zijn wel een aantal jaren verstreken voor ik zover was en ik moet nu proberen het enigszins te rekonstrueren. In den beginne was er de TRB(Trechterbeker)-verklaring :-) Toen begon ik mijn gezond verstand te gebruiken. Ik begon al snel te twijfelen aan de TRB-verklaring. Daar zijn verschillende redenen voor. Volgens Hancock en Bauval zijn de piramides veel ouder dan de officiŽle meldingen. Zou ook voor hunebedden kunnen gelden. Volgens anderen kloppen C14-dateringen niet altijd, waardoor natuurlijk veel dingen twijfelachtig worden. Zijn er wel bewijzen dat TRB-mensen de hunebedden gebouwd hebben? Neen, geen enkel! Het is wel duidelijk dat ze de hunebedden GEBRUIKT hebben, daar twijfel ik geen moment aan, maar er is geen bewijs dat ze door hen gebouwd zijn. TRB-mensen waren beginnende boeren. Denkt u dat boeren hunebedden bouwen?
Vraag het ze eens! Vraag eens of ze een hunebed willen bouwen. Wat denkt u dat ze zullen zeggen? Ik zal u de moeite besparen. Als u een Drentse boer vraagt om een hunebed te bouwen zal die zeggen dat hij wel wat anders te doen heeft. En als u ze al zo gek zou krijgen om het te proberen, hoe zouden ze het dan moeten doen? Een heel klein hunebedje zou misschien nog wel lukken, met een aantal mensen en met behulp van trekdieren, na een aantal jaren zwoegen. Maar hoe zit het met dekstenen van tientallen tonnen? Er zijn dekstenen die met kranen op de bouw niet getild kunnen worden, hoe zouden die TRB-boeren dat dan gedaan moeten hebben? Vergeet het maar! O, u denkt het beter te weten? doe het, film het en zet het op internet, bewijs het. Al velen hebben het geprobeerd en het is nog nooit gelukt. En dan is er nog de vraag: "Waarom zoveel moeite doen, alleen maar om wat urnen kwijt te kunnen?" En er zijn er honderden gebouwd. Dat is wel een enorme klus geweest; en dat alles alleen maar om een paar urnen in te zetten? Nu heb ik toevallig iets gevonden bij een hunebed; een gelukvondst. Een prehistorisch werktuig. Het is een soort schraper waarmee jagers hun pijlen glad maakte. Dat bracht mij op het idee dat het misschien jagers waren die de hunebedden gebouwd hebben. Ik dacht in eerste instantie aan de Hamburgkultuur. Mede ook omdat daar, het was in Havelte, ook dat soort vondsten gedaan zijn. Eerlijk gezegd twijfelde ik er wel aan, omdat dat natuurlijk veel verder terug gaat in de tijd. Maar er is twijfel aan dateringsmethoden en dan zou het misschien wel kunnen. Het leek gewoon wat logischer. Ik verplaatste mij in het verre verleden en begon diep na te denken. Al redenerend begon zich er een patroon af te tekenen. Ik ging van de Hamburgkultuur naar de mammoetjagers en beschouwde hen. Het beeld werd helderder.
Je moet wel veel lezen en nadenken om het op een rij te krijgen, maar het is mogelijk gebleken dat hardnekkige hunebedmysterie op te lossen. Ik kwam tot de volgende nieuwe hypothese voor de hunebedden: De hunebedden zijn door mammoetjagers gebouwd en daarna door de tijd heen door anderen gebruikt. Ze zijn dus multifunktioneel geworden. Je zou het dus de multiefunktionele verklaring voor de hunebedden kunnen noemen. Ze zijn zeker door de TRB-mensen gebruikt als graf voor urnen. Dat was de laatste fase. Daarvoor zijn ze ook gebruikt als graf, maar om botten in te leggen. Daarvoor zijn ze door de bouwers zelf gebruikt als DIEPVRIESKELDERS annex schuilplek. Ja, u leest het goed, mijn nieuwe hypothese voor de hunebedden is dat het diepvrieskelders waren om vlees in te bewaren.
Tegelijkertijd waren ze ook zeer geschikt om in te schuilen voor wilde dieren, zoals neushoorns. Hiermee verbonden is ook een verklaring voor de poorten van de hunebedden. Toen het hunebed geen poort had kwam een neushoorn en stak zijn hoorn naar binnen. Een zeer beangstigende situatie. De poort was de perfekte oplossing voor dat probleem. Toen konde ze de neushoorn makkelijker wegjagen. Als mogelijke verklaring voor het verplaatsen van de zware stenen voer ik de MAMMOET aan. Volgens mij hebben mammoetjagers mammoeten gedomesticeerd en gebruikt voor het verslepen van de grote stenen. Dat is helemaal geen raar idee, want in India gebruikt men al lang olifanten om bijvoorbeeld boomstammen te verplaatsen. En mammoeten zijn olifanten. Dus die waren vast ook wel te domesticeren. Het belangrijkste echter is dat mammoeten de enigste zijn waarmee ze de zwaarste stenen verplaatst zouden kunnen hebben. Hoe kijk ik vandaag op dit alles terug?
Ik ben er zeer tevreden over.

English Summary:
The Above Contains A New Hypothesis About The Hunebedden In The Netherlands. These Are Called Dolmen, Cromlech Or HŁnengrab Elsewhere. Hypothesis: Hunebedden Are Build By Mammoth Hunters. They Have Become Multifunctional. They Were Build As A Deep-Freeze Cellar For Storage Of Meat Annex Hiding Place. Later Used As A Grave For Bones. Then In The Last Fase, Used As Grave For Urns By TRB-People. The Heavy Stones Were Placed With The Help Of Domesticated Mammoths, Like They Use Elephants In India For Moving Trunks.
Porthole Was Made For Defense Against Wild Animals Like The Rhinoceros. The Writer Is Very Content With This New Explanation.

Email: brahmahum@gmail.com
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018