» Probleemoplossing
Foto Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM

Probleemoplossing

Voor de toestand van de oplossing, zie hexagram 59 van de I Tjing.

Er zijn vele methoden om problemen op te lossen; ik wil me hier concentreren op een paar die me persoonlijk aanspreken. Laat ik éénvoudig beginnen en dan de moeilijkheidsgraad opvoeren. Met stijgende moeilijkheid stijgt natuurlijk de efficiëntie. Ik zal eindigen met een "nieuwe" methode die ik afgekeken heb van moeder natuur.
De meest simpele methode om een probleem op te lossen is natuurlijk, OPHOUDEN HET PROBLEEM TE DOEN. In aansluiting daarop, iemand anders, die een probleem doet, daarmee laten ophouden. Heel veel problemen kunnen op die manier beëindigd worden, omdat de meeste problemen gedaan worden. Maar soms is de situatie anders. Dan zijn andere methoden nodig. Soms lijkt een probleem onoplosbaar. Soms is er TIJD nodig om de wonden te helen. Sommigen problemen zijn dus als het ware ZELFOPLOSSEND. Als je gaat NADENKEN over problemen zul je merken dat er ontelbaar veel kanten aan zitten. Problemen zijn onderdeel van een groter geheel. Je hebt dus kleine en grote problemen. De grote zou je kollektief kunnen noemen. Het is makkelijker een kleintje op te lossen in je persoonlijke situatie dan een kollektief probleem. Soms maakt iemand een persoonlijk probleem groter door het te veréénzelvigen met de wereld. Dat is een identifikatie met de kollektiviteit. Het is dan alsof je persoonlijk probleem pas kan verdwijnen als de hele wereld verandert. Hoewel alle problemen onderdeel zijn van het grote geheel is het niet altijd nodig de hele wereld te veranderen om van je probleem af te komen. Voorbeeld van een oude klassieke methode: Wie heeft het probleem? Wat zijn mogelijke oplossingen?, beste oplossing uitproberen, evalueren, indien nodig andere oplossing uitproberen enz.
Er zijn veel varianten op dat soort methodes. Aangezien mensen heel verschillend kunnen zijn zal een ieder uiteindelijk het wel op zijn eigen manier doen. Veel mensen blijven met iets tobben omdat ze om één of andere rede er niet toe komen iemand anders om hulp te vragen, terwijl dat soms wèl helpt. Soms kun je iets niet oplossen omdat je het gewoon niet begrijpt. Een handige truc om iets wel te begrijpen is deze: DRAAI HET OM!
Probeer het eens uit. Er is vast wel eens iets dat u niet begrijpt. Draai het om en de kans is groot dat u het dan wel begrijpt. De omdraaitruc is één van de beste die ik ken.
Met die truc heb ik al veel leugens in de wereld ontdekt. Een andere goede truc is de zogenaamde "TRIAL AND ERROR". Dat betekent dat je gewoon van alles uitprobeert in de hoop dat de oplossing vanzelf een keer te voorschijn komt. Dat wil ook nog wel eens helpen. Een betere variant, die ik zelf bedacht is "VIRTUAL TRIAL AND ERROR". Dat betekent dat je verschillende dingen redenerend in gedachten uitprobeert tot je iets hebt gevonden waarvan je denkt dat het misschien helpt; en dat probeer je dan uit in de praktijk. Met "virtual trial and error" kun je jezelf veel tijd besparen.

Al het voorgaande zou je kunnen zien als een inleiding tot het lanceren van een nieuwe wetenschappelijke, multidisciplinaire methode voor probleemoplossing. De methode is een imitatie van een biologisch proces. Het proces heet DEPOLARISATIE. De probleemoplossende methode heet daarom depolarisatiemethode. De methode is gebaseerd op het omvormen van negatieve dingen in positieve dingen. Daarmee wordt doorgegaan tot er een omslag van de situatie optreedt. De omslag treedt op, net als in het biologisch proces, als een bepaalde GRENSWAARDE wordt bereikt. Hier is dus sprake van een optelsom, SUMMATIE genoemd. Als de grenswaarde bereikt is slaat de negatieve situatie om in een positieve. Binnen een probleemsituatie gaat men dus simpelweg zoveel negatieve onderdelen in positieve veranderen tot een grenswaarde bereikt wordt en de rest van de negatieve onderdelen omslaan in positieve en dus de hele situatie daardoor positief wordt. Wat dan gebeurd zou je REGENERATIE kunnen noemen. Dit effekt is mogelijk omdat het primaire probleem is omringt door secundaire problemen, waarmee het een geheel vormt. Maw. als in een willekeurige situatie zich een probleem voor doet kun je door het veranderen van een aantal negatieve dingen in die situatie, de hele situatie doen omslaan. Deze methode is zeer efficient en wordt al lang in de natuur gebruikt, zoals in het menselijk lichaam.
Deze methode kan zowel in kleine als in grote situaties worden toegepast en succes is verzekerd. Bijvoorbeeld in een gezin, familie, gemeenschap, instelling, bedrijf, dorp, stad, land en in de hele wereld. Nemen we als praktijkvoorbeeld het Midden-Oostenprobleem. Dat is een heel oud, hardnekkig en schijnbaar onoplosbaar probleem. Maar met depolarisatie kan het wel degelijk opgelost worden. Het enigste wat je hoeft te doen is dat je zoveel mogelijk negatieve onderdelen van die situatie in positieve omvormt tot een grenswaarde bereikt wordt. Dat betekent dat je het eigenlijke konflikt even met rust laat en je concentreert op de andere onderdelen en probeert die te veranderen. Dat wil zeggen die onderdelen die je wèl kunt veranderen. Als genoeg anderen negatieve onderdelen veranderen in positieve komt een omslag. Daarmee is dus het primaire probleem opgelost, door omslag van een aantal secundaire problemen. Hoe onwaarschijnlijk zoiets in de ogen van sommigen ook zal lijken het is desondanks een zeer succesvolle methode in de natuur. Dus, waarom een dergelijk proces niet gebruiken om problemen op te lossen?
Er zijn nog veel dingen te zeggen over dit onderwerp, maar ik heb mij hier willen beperken tot de hoofdzaken en dingen die mijzelf aanspreken. Bovenstaande is slechts een introduktie; de methode moet eigenlijk nog in het veld uitgetest en onderzocht worden. Als men het wetenschappelijk onderzoekt en uitbouwt zal het wel eens zeer succesvol kunnen blijken te zijn. Als we met zijn allen proberen zoveel mogelijk negatieve dingen om te vormen in positieve in onze eigen omgeving dan zou op een dag wel eens DE GROTE OMSLAG in de wereld kunnen komen :-)

Email: brahmahum@gmail.com

English Summary:
This article is about problem solving. It mentions some examples, but it also contains a "new" method, called depolarisation.
Stop doing the problem: most problems are done.
Using time: time heals all wounds.
Thinking/trial and error,virtual trial and error: searching for a solution in a cognitive/virtual way and trying things till the solution is found.
Turn around: if one doesn't understand something, turn it around!
Depolarisation: in any situation, look for negative parts, change parts in positive till a threshold is reached and the whole situation becomes positive.

Email: brahmahum@gmail.com
[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018