Ľ Sigmund Freud
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††Sigmund Freud


Door de tijd heen moet ik zo vaak aan Freud denken; tegelijkertijd ontstaat een steeds sterkere drang deze man de eer te geven die hij verdient. Ik wil hier meer mijn hart luchten dan technisch worden. Als meer introvert georiŽnteerde voel ik mij aangetrokken tot de ideeŽn van Carl Jung. Door die psychologische instelling kan ik Jung beter begrijpen dan Freud. Maar als ik redeneer over allerlei dingen, moet ik zo vaak de konklusie trekken dat Freud gelijk had. Er ontstaat bewondering in mij voor zijn standvastigheid. Mijn denken is zeer beÔnvloed door Jung, maar de basis ligt bij Sigmund Freud. Ik heb door de tijd heen voor mijzelf een denkmodel ontwikkeld dat voor een deel op Freuds neurosenleer is gebaseerd, aangevuld en afgewerkt met een kombinatie van Jung en TaoÔsme. Freud had, vooral in het begin, veel aandacht voor de hysterie. Ik kocht een boek daarover, genaamd: "Studies over hysterie" uit zijn verzameld werk. Ik heb dat soort informatie altijd als waardevol beschouwd. Juist die omschrijvingen van gevallen van hysterie hebben me geboeid. Het werd me duidelijk dat die HYSTERIESTUDIE van Freud zo representatief is voor hoe neuroses in elkaar zitten. Dat heeft me nooit losgelaten. Daarnaast schreef Freud natuurlijk ook over andere neurosen zoals bijvoorbeeld angstneurose en dwangneurose. Ergens vermeldde hij ook dat die neurosen bij tijd en wijle overlappen wat de symptomen betreft. Samen met de opmerking dat alle neurosen een SEKSUELE OORZAAK hebben begon ik de verschillende dingen in een voor mij hanteerbaar model te passen. Ik gebruikte de chinese Ba Gua, de cirkelvormige achtheid der trigrammen van de I Tjing, het boek der veranderingen, om de neurosen te schikken en zo meer duidelijkheid te verkrijgen. Daardoor werd het voor mij een stuk hanteerbaarder. De seksuele energie wordt door Freud het libido genoemd. Jung maakte daar de levensenergie van. Je kunt er over muggeziften. Belangrijker voor mij is te beseffen dat er verschillende toestanden zijn waar een mens in kan zijn, die overťťnkomen met de trigrammen van I Tjing. Elk trigram staat ook voor een bepaalde neurose. De energie kan in elk van die toestanden zitten. Seksuele drift is natuurlijk sterk in de mens. Andere driften lijken ondergeschikt. Ook over die dingen kun je eindeloos discussiŽren. Het blijkt maar al te vaak hoe belangrijk het begrip seksualiteit is. Als je dieper nadenkt over diverse problemen kun je er gewoon niet omheen. Ook het begrip SEKSUELE WEERSTAND is niet zonder inhoud. Freud heeft altijd vastgehouden aan zijn meeste ideeŽn en dat is mijnsinziens goed. Simpelweg omdat hij wat de belangrijkste dingen betreft gelijk had. Het is te betreuren dat het tot een breuk is gekomen tussen Freud en Jung. We moeten de dingen nemen zoals ze zijn. Uit die breuk kwam weer iets moois voort. Jung bestudeerde de breuk en schreef het zeer belangrijke boek "Psychologische Typen". Voorzover Freud en Jung een tegenstelling vormen is het misschien verstandig die tegenstelling te verenigen. Laten we beide grootmeesters eren en dankbaar zijn.

[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018