» THE FOUR MAIN POINTS
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


                                                 THE FOUR MAIN POINTS


Alright, there we go. At last, the main points. Which main points, you're probably asking. I mean those points we must use to save mother earth. Or, in other words, to restore. Our world is in disharmony. Humanity is sick. Sick men has corrupted earth. The earth and life is damaged. We have the moral obligation to restore it. It's bitterly necessary. We don't have any choice and discussion is not necessary.


Here is the last chance to restore the damage. If not, then humanity could vanish within one generation from this planet. All over the earth scientific evidence has been found that humanity is becoming infertile. If this development continues and humans become 100% infertile, then no children will be born anymore and humans will disappear within one generation.


                                                      The model


The damage-model is based on the Bagua. We distinguish eight sorts of damage, each matching a trigram/state. So the four main points are pairs. I use the cyclic Bagua, four yang- and four yin-damages.


                                                THE FOUR MAIN POINTS


                                          1. FIGHT AGIANST HUNGER AND POVERTY

                                               2. RESTORATION OF NATURE

                                                   3. BIRTH CONTROL

                                                  4. FREE SETTLEMENT


                                                     Clarification


1. Heaven and Earth

State: energy(creativity) and matter(body)

Damage: to much or to little energy or food

Point: fight agianst hunger and poverty


2. Fire and Water

State: Light/Sun and Water/blood

Damage: to much/polluted or to little radiation or water

Point: nature restoration and clean water*


3. Wind and Thunder

State: excitement/procreation

Damage: over-population

point: birth control


4. Lake and Mountain

State: happiness and rest

Damage: hyperactivity and loneliness/separation

Point: worldwide free settlement(communes), worldwide equal income and equal- and free residing


*clean water(and clean air) is the solution for the sun-radiation problem and not chemicals in the atmosphere.


                                                  DE VIER HOOFDPUNTEN


Ja, daar gaat ie dan. Eindelijk is het zover, de hoofdpunten. Welke hoofdpunten dan, zult u zich afvragen. Ik bedoel die punten die we moeten uitvoeren om moeder aarde te redden. Of, anders gezegd, te herstellen. Onze wereld is in disharmonie. De mensheid is ziek. De zieke mens heeft de aarde verdorven. De aarde en het leven is beschadigd. We hebben de morele plicht het te herstellen. Het is bitter noodzakelijk. We hebben geen keuze en discussie is niet nodig.


Hier is de laatste kans de schade te herstellen. Zo niet, dan zal de mensheid binnen één generatie verdwenen kunnen zijn van deze planeet. Over de hele aarde zijn de wetenschappelijke bewijzen gevonden dat de mens onvruchtbaar aan het worden is. Als deze ontwikkeling doorzet en de mensen 100% onvruchtbaar worden, zullen er geen kinderen meer geboren worden en zal de mens binnen één generatie verdwenen zijn.


                                                       Het model


Het schade-model is gebaseerd op de Bagua. We onderscheiden acht soorten schade, elk passend bij een trigram/toestand.

De vier hoofdpunten zijn dus paren. Ik gebruik de cyclische Bagua, vier yang- en vier yin-schades.


                                                  DE VIER HOOFDPUNTEN


                                           1. HONGER- EN ARMOEDEBESTRIJDING

                                                   2. NATUURHERSTEL

                                                 3. GEBOORTEBEPERKING

                                                  4. VRIJE VESTIGING


                                                     Toelichting

1. Hemel en Aarde

Toestand: energie(creativiteit) en materie(lichaam).

Schade: Teveel of te weinig energie of voeding.

Punt: Honger- en armoedebestrijding.


2. Vuur en Water

Toestand: licht/zon en water/bloed

Schade: teveel/verontreinigd of te weinig straling of water

Punt: Natuurherstel, zorgen voor schoon water*


3. Wind en Donder

Toestand: Opwinding/voortplanting

Schade: Overbevolking

Punt: Geboortebeperking


4. Meer en Berg

Toestand: Vreugde en rust

Schade: Hyperaktiviteit en éénzaamheid/afzondering

Punt: wereldwijde vrije vestiging(communes), wereldwijd gelijkwaardig inkomen en gelijkwaardig en vrij wonen.


*schoon water(en schone lucht) is de oplossing voor het zonnestralingsprobleem en niet chemicaliën in de atmosfeer.


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018