» NATUURLIJKE STAAT
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


                                          DE NATUURLIJKE STAAT/THE NATURAL STATE


Het beste wat een mens kan doen is: in de natuurlijke staat zijn. Wat is de natuurlijke staat van de mens?

Het eerste wat me te binnen schiet is, de mens zoals die van nature is, zoals God ons geschapen heeft. Natuurlijk, in tegenstelling tot kultureel. Hieronder volgen enige citaten van anderen die de term natuurlijke staat gebruiken. Daarna ga ik er wat dieper op in en probeer ik een compleet overzicht te maken van de natuurlijke staat in al zijn aspekten op basis van de heilige achtheid.


Citaten (hoofdletters mijn):


Basisinformatie over rauwkostdiëten door Christof Winter:

"De zogenaamde beschavingsziektes zijn onder meer het gevolg van het feit dat er in de huidige tijd over het algemeen geen voedsel meer gegeten wordt dat zich nog in zijn NATUURLIJKE STAAT bevindt." (1)


S'RÎMAD BHÂGAVATAM (2):

"Gelukkig zijn is de NATUURLIJKE STAAT van het levend wezen,..."


Taoist Long Life Diet:

"So food must be found as far as possible in its NATURAL STATE, but of course cooking is important too. In a balanced diet food should be neither raw nor overcooked. Too much raw food creates weakness internally due to too much cold energy in the centre or the stomach. Weakness in the limbs, anaemeia, coldness, bad circulation, can all result from too much raw or cold food."


Tao Te Ching (Twenty-eight Interactive Translations(3))

World Peace(translator):

56 "Those who flow in the peace and harmony of Infinity make no distinctions. They are therefore indifferent to friend and foe, to good and bad, to honor and infamy. This is the NATURAL STATE of human beings."


56 Kristofer Schipper: commentaar bij vertaling: "De "ondoorgrondelijke Eenheid"(xuantong) is niet alleen de mystieke eenheid van zijn en niet-zijn zoals die in hoofdstuk 1 wordt vermeld, maar ook de grote gelijkheidmaking(datong) van alle menselijke verschillen, in fortuin, intelligentie, ras, status, fysieke hoedanigheid, et cetera. Hetzelfde wordt bedoeld met "de grote vrede" (taiping) in hoofdstuk 35.


64 (Chan): Therefore the sage desires to have no desire, He does not value rare treasures. He learns to be unlearned, and returns to what the multitude missed -Tao. Thus he supports all things in their NATURAL STATE but does not take any action.


65 Hua-Ching Ni: "In ancient times, those who were well-versed in the practice of the subtle Way of the universe did not lead people to disintegrate their minds through intellectual development for the sake of partial achievement.

Instead, they dissolved all contradictory concepts and images in order to maintain the NATURAL STATE of simplicity."


Teachings of Guru Padma-Sambhava-Tibetan Book of the Great Liberation or the Method of Realizing Nirvana through Knowing the Mind:

"Mind per se, in its true or NATURAL STATE, is unmodified, primordial quiescence . . . mind per se is comprehended by its . . . timelessness" (Walter Y. Evans-Wentz. 210n]


205 Arguments and Observations In Support of Naturism(4):

"In our clothing-obsessed society, we have distanced ourselves so much from nature that the sight of our own NATURAL STATE is often startling."

Robert Bahr writes: "Nakedness is the NATURAL STATE of humankind;..."


Gampopa(5): "Gampopa dreamt that in his left hand he was holding an empty skull (kapala), symbolizing the voidness of all phenomena as well as the realization of that voidness. This empty kapala was being filled with a yellow-gold nectar (amrita), symbolizing that Gampopa's spiritual growth would always develop and increase. The yellow color of the nectar symbolized Gampopa's ability to remain in the NATURAL STATE of clear light."


The Dark Red Amulet of Unsurpassable Yang-Phur:

"What meditation actually means according to the Buddhist point of view is simply maintaining the natural state."

"This refuge is simply being in the natural state,..."


PrimaSounds: Ch. 4 - Life tuning:

"Our sense of space regains its natural balance with time. At first, we may feel spacey, too spaced out, but this is only because of the hidden prejudices of our early childhood Newtonian conditioning. We are used to temporal thinking, but not spatial feeling. If we go with it, realize it is an awakening, we can get used to it, and adapt. We become more of a whole person. We begin to experience reality as it is - space and time connected -everything related to everything else in a unified field. This is the normal and NATURAL STATE of our human energies. We are designed to both think and feel. Escaping the psychological illusion of fleeting time makes it easier for us to relax, to take "time out," to feel. We realize that we have all the time in the world to do what we need to do. The present moment is not "fleeting" -it is forever."


Sri swami sivananda, conquest of anger:

                                                    The Path To Peace.


The Peace of the Eternal is abiding Peace that ever is the same. Peace is the happy, NATURAL STATE of man. Selflessness, desirelessness, non-attachment, freedom from mine-ness and craving, devotion to God, self-restraint, control of senses and mind, bring happiness and peace of mind. Peace of God fills your heart. Realise this supreme peace, through devotion and meditation. May the Lord bless you.


                                 DE NATUURLIJKE STAAT GEPROJEKTEERD OP DE HEILIGE ACHTHEID.


Vandaag een lentetochtje gedaan. In het bos probeerde ik me voor te stellen wat de natuurlijke staat is. Ik keek om me heen. Ik zag de bomen en de zon en voelde de wind en hoorde de vogels fluiten. Ik dacht, zon en wind of hout is de toestand van het gezin of de spijspot. Ik dacht, het gezin is vader, moeder en kinderen, de gehele mens. De natuurlijke staat is de hele mens in de natuur. Ik ben omgeven door de natuurlijke elementen. Alles om mij heen is in te delen op basis van de Ba Gua of de heilige achtheid. De trigrammen zijn de natuurlijke elementen. Het is een kultureel schema. De achtheid zelf kan dus niet de natuurlijke staat zijn. Om mij heen zie ik alleen bomen en zo, geen kultureel schema. Wat opvalt is dat alles om mij heen één is. En ik voel me één met alles. Dat ervaar ik als mijn natuurlijke staat. Onder mij is de aarde en boven mij is de hemel. Ik zie de zon(vuur) en water in een ven. Ik voel de wind en zie dat het lente(donder) is. Mijn hart vult zich met vreugde(meer) en ik kom tot rust(berg). Harmonie.

De archetypen vormen toestanden. Of de toestanden in orde zijn is afhankelijk van verschillende faktoren. Ook in hoeverre ze natuurlijk zijn, of pathologisch. Volgens chinese artsen is bij ziektes sprake van een verstoord evenwicht van yin en yang. Het is geen 50%-50% verhouding. Er is eerder sprake van geheime natuurlijke verhoudingen. Het lijkt op een energetisch spel. Je moet wel de regels kennen om er wat mee te kunnen doen. Dus is het het beste om de natuur te volgen, zodat de natuurlijke verhoudingen altijd kloppen. Dus de natuurlijke staat is een evenwicht tussen yin en yang volgens geheime natuurlijke verhoudingen. Hemel en aarde in evenwicht, balans van energie en materie; vuur en water in evenwicht, hitte en koude, droogte en vochtigheid, licht en donker enz; wind en donder in evenwicht, geest en lichaam; meer en berg in evenwicht, aktiviteit en rust.

De mens heeft yin en yangvoedsel nodig. Yangvoedsel is energetisch(chi). Yinvoedsel is materieel en wordt in het lichaam weer in energie omgezet. Een mens in de natuurlijke staat is veel buiten en absorbeert dus veel yangvoedsel(chi). Dan heb je niet zoveel yinvoedsel meer nodig. Als je niet zoveel eet hoeven het lichaam en de organen niet zo veel te doen. Lekker in de zon en wat schoon water drinken is natuurlijk. Alleen op een natuurlijke manier opgewonden zijn als het er tijd voor is en niet onnodig veel verlangens hebben is natuurlijk. Aktiviteit afwisselen met rust is natuurlijk.


                                                DE ACHT SCHADES OF DEMONEN.


Schade van de Hemel, de rode demon.

Een krachtige demon, gevaarlijke demon. Te veel energie kan ernstige schade aanrichten. Je kunt er hoofdpijn van krijgen, psychastenie. Gevaar van dingen die uit de lucht vallen.


Schade van het vuur, de oranje demon.

Te veel zon. Brand. Hitte en uitdroging enz. Oog- en leverkwalen, agressie, hysterie.


Schade van de wind, de gele demon.

Tornado's, cyclonen, windhoos en stormen kunnen zeer verwoestend zijn. Van winderig weer wordt de mens onrustig. Dwangneurose. Schade door onbevredigende sexuele handelingen.


Schade van het meer, de groene demon.

Het kan zeer gevaarlijk zijn op zee. Hyperaktiviteit, manie, hartkloppingen.


Schade van de aarde, de lichtblauwe demon.

Te veel eten is niet gezond. Je kunt er buikpijn van krijgen. Materialisme is een vloek voor de wereld. Neurasthenie.


Schade van het water, de indigo demon.

Overstromingen en tsunami's zijn geen prettige ervaring. Oorklachten, angstneurose.


Schade van de donder, de violette demon.

Aardbevingen, ongezonde vibraties. Lichamelijke sexuele aandoeningen. Paranoia.


Schade van de berg, de magenta demon.

Afzondering, isolement, eenzaamheid. Lawines. Depressie.


Mensen die van demonen bezeten zijn zou je MIE's kunnen noemen. MIE betekent Mens Imiterende Entiteit (Men Imitating Entity). Deze MIE's zijn duidelijk te onderscheiden van "echte" mensen. Er zijn zo veel verschillen dat je er makkelijk een heel boek mee kunt vullen. Sommigen denken dat de verhouding tussen "echte" mensen en MIE's in de wereld 15-85% is. Dus dat betekent dat maar 15% van de wereldbevolking "echte" mensen zijn. Waarom noem ik ze zo? Omdat hun hoofdkenmerk is dat ze mensen nadoen, imiteren. Een tweede kenmerk is dat ze op PARASIETEN lijken. Ook lijken ze onder mind control (hypnose/hersenspoeling) te zijn. Enerzijds lijken de demonen in de mens te zitten, anderzijds lijken ze aanwezig in de atmosfeer (AE's=Atmosferische entiteiten(6)). De bezeten of gemindkontrolde persoon neemt de psychische sfeer van de AE over. Aangezien de AE een parasiet is, begint de persoon onder invloed ook op een parasiet te lijken. De AE lijkt op een interdimensionele parasiet; de "character", degene onder invloed, "dient" de parasiet; "character" omdat die persoon steeds rollen lijkt te spelen, theatraal is. Een andere eigenschap van MIE's is, dat ze onpeilbaar kwaadaardig zijn. Ja, je zou ze op z'n minst onbetrouwbaar moeten noemen. MIE's komen over de hele wereld voor, waarschijnlijk onder alle volkeren. Ze lijken bij tijd en wijle een plaag. Ze zijn de mens vijandig gezind. Ze lijken te leven van het plagen van mensen. Volledigheidshalve dien ik nog te vermelden dat de term "parasiet", psychoanalytisch gezien, "COMPLEX" betekent.


                                                DE ACHT VORMEN VAN HERSTEL


In het algemeen compenseert men tekort van yin en yang met yang en yin. Zoals boven vermeld is het een kwestie van geheime verhoudingen. Verder kun je proberen de handelwijzen af te lezen uit de trigrammen(of hexagrammen). Op die manier zijn er onbeperkte mogelijkheden om problemen op te lossen. Het is niet makkelijk je weg erin te vinden; alles moet geleerd worden. Maar met een beetje logisch denken kom je een heel eind. Zie de Ba Gua of Achtheid als bestaande uit vier yang tegenover vier yin. Één mogelijkheid is te kompenseren met het tegenoverliggende trigram. Maar je kunt ook één van de andere gebruiken om de toestand te veranderen. Het trigram(en hexagram) is de geheime verhouding van yin en yang. Bij pathologie zou men alsvolgt te werk moeten gaan. Bij een tekort vult men aan met hetzelfde op basis van resonantie. Bij een teveel kompenseert men met tegenovergestelde of ander trigram.


Nu is er ook zoiets als de juiste maat of de Gulden Middenweg. Hoe passen we dat toe op het natuur-kultuursysteem?

Ik wil graag terug naar de natuur of natuurlijke staat, maar er zijn ook dingen in de kultuur die ik niet graag zou missen.

De middenweg zou dan moeten zijn: terug naar de natuur met behoud van de beste dingen van de kultuur. "Terug naar de natuur" is dan de natuurlijke staat en "beste dingen van de kultuur" is de verwijdering van alle onzin (overbodige en schadelijke dingen) uit de kultuur. Het is eigenlijk terug naar de natuur, maar als een GEKONTROLEERD PROCES, natuur-kultuur dus. De natuur kan erg hard en wreed zijn en de kultuur heeft inmiddels de ganse aarde verdorven, vandaar!


De natuurlijke staat verschijnt vanzelf als je stopt met de acht onnatuurlijke handelingen. Grofweg zou je kunnen zeggen dat je in je natuurlijke staat bent, als je het volgende doet:


1. Handelen in overéénstemming met de Hemel.

2. Voldoende in de zon zijn.

3. Je gezonde verstand gebruiken.

4. Blijmoedig aktief zijn.

5. Gezonde voeding gebruiken.

6. Schoon water drinken.

7. Natuurlijke relaties.

8. Op tijd rusten.


In elk mens zit een baby. Het is handig de baby te identificeren en er bewust van te worden. Daarom, acht soorten baby's:


1. Rode baby:

Deze Hemelse, gezonde, baby heeft de meeste energie en kan ook letterlijk rood zijn bij de geboorte, licht of normaal gewicht. Te herkennen aan: is heel bijzonder.

Kinderkamer: licht blauw met iets rood; cirkel. Pathologie: te veel yang: lichtblauw vierkant. Te veel yin: rode cirkel.

2. Oranje baby:

Wilskrachtige baby van de zon, stralende ogen, goede hechting, let erop of de baby genoeg drinkt, droogt snel uit.

Kinderkamer: Licht en helder, donkerblauw, groen; Bol, Zon. Glimmende objekten. Pathologie: te veel yang: blauwe maan. Te veel yin: oranje bol. Te herkennen aan: de zon in huis.

3. Gele baby:

Baby van de wind: bewegelijke, opgewonde en intelligente baby (de denker). Kan letterlijk geel zijn=geelzucht(lever)

Kinderkamer: geel met beetje paars. Hout, bomen, bladeren. Pathologie: te veel yang: paarse driehoek. Te veel yin: geel langgerekt objekt of schaal. Te herkennen aan: leert snel.

4. Groene baby:

Baby van het meer of van de zee. Lachende baby, vroeg brabbelend en -pratend. Aktief.

Kinderkamer: Groen, blauw, beetje roze. Natuur, planten, schaal. Pathologie: teveel yang: roze driehoek. Te veel yin: groene schaal. Te herkennen aan: hyperaktiviteit.

5. Lichtblauwe baby:

De gezonde Aardbaby. De zwaarste onder de baby's; lichtblauwe ogen. Drinkt het meest, later eet het het meest.

Kinderkamer: lichtblauw met een beetje rood, vierkant. Pathologie: teveel yin: rode cirkel. Teveel yang: lichtblauw vierkant. Te herkennen aan: postuur.

6. Donkerblauwe baby:

De waterbaby, de huilende baby, mooie donker blauwe ogen, drinkt te veel. Angstige baby.

Kinderkamer: donkerblauw, groen, oranje. Maan. Pathologie: teveel yin: oranje bol. Teveel yang: blauwe maan. Te herkennen aan: houd je uit de slaap.

7. Paarse baby:

Opgewonde baby, indien vrouwelijk, verleidster. Kinderkamer: geel, groen, alles wat paars is verwijderen! Hout, bamboe. Gele driehoek. Te herkennen aan snel bewegende voetjes.

8. Roze baby:

De ideale, rustige, niet-huilende baby. Kan letterlijk rood zijn bij geboorte, maar niet zo rood als de rode baby.

Kinderkamer: Groen, blauw met beetje roze. Driehoek. Pathologie: teveel yin: groene schaal. Teveel yang: roze driehoek. Te herkennen aan: passiviteit.


Deze baby's zijn natuurlijk ook de typen mensen. Als je jezelf nu kunt identificeren kun je jezelf helpen. Wordt doe-het-zelver en help jezelf en anderen. Nog een laatste woord over de emoties. Pathologische- of kulturele emoties zijn niets anders dan te krachtige natuurlijke emoties. Bijv.: agressie is niets anders dan te krachtige daadkracht en angst niets anders dan te krachtige bezorgdheid. Hoofdpijn teveel levenskracht; buikpijn teveel eten; hyperaktiviteit teveel vreugde;

depressie teveel rust; smetvrees teveel geestdrift; paranoia teveel sex. Ik hoop dat het helpt :-)


(1) "Nieuwsgroepen: nl.gezondheid.voeding", geciteerd door "mart.vliet"

(2) "Het verhaal van de fortuinlijke" CANTO 7: De Wetenschap van God, Hoofdstuk 13, Het Gedrag van een Heilige Persoon, 27

(3) Mobilewords Limited

(4) Compiled by K. Bacher

"205 Arguments and Observations In Support of Naturism"


http://www.fcn.ca/

(5) http://www.samye.org/gampo3.htm

(6) Ufo's, buitenaardsen


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018