Ľ VLIEGEND TAPIJT
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Ik droom van een leven op de planeet aarde, terwijl ik lig te slapen in mijn mooie huis in de Hemel. Er is geen aarde met mensen, dromen zijn bedrog.

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††VLIEGEND TAPIJT


Het vliegend tapijt is vooral bekend uit de sprookjes van "Duizend en ťťn nacht", zoals "Aladin en de wonderlamp".

Wikipedia noemt ook nog: "Vliegend tapijt van Tangu", "Salamo's vliegend tapijt", "boek van wonderen" en Baba Yaga.


Voor we verder gaan: Sai(persisch)=heilige en Baba(indisch)=vader.


Respect voor de Indische heiligen, wijzen en yogi's, door God aangestelde spirituele leraren van de mensheid.


†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††SATHYA SAI BABA


Op een dag voelde ik plotseling een drang eens aandacht te besteden aan Sai Baba. Ik bekeek een tijdschrift in de bib.

Ik raakte onder de indruk. Ik kende hem al, had er vroeger al eens aandacht aan gegeven, maar niet blijvend. Nu raakte het me veel meer en liet het me niet meer los. Iets later bezocht ik zijn en anderen sites over hem. Het bleek dat hij nog niet zolang geleden was "gescheiden van zijn lichaam". Ik las wat artikelen en luisterde naar de zingende Sai Baba. Ik vind zijn manier van zingen wel bijzonder. Kort daarna, toen ik onderweg was, lag er ergens een tapijt bij het afval. Een oud, doch nog goed, tapijt van scheerwol. Ik nam het gelijk mee. Precies wat ik nodig had, voor op de laminaatvloer. Ik dacht, wat een coÔncidentie, ik was op zoek geweest naar een tapijt, maar kon nergens iets vinden, en nu daalde zomaar ineens een tapijt uit de hemel af, hoe wonderlijk.

Sai Baba was een indische guru/avatar, wonderwerker. Misschien heeft u hem wel eens gezien, die man in oranje. Een wonderlijk iemand. Als ik hem hoor zingen voel ik me ineens dicht bij God. Zijn leven was vol wonderen en veel mensen getuigen ervan. Hij claimde de reÔncarnatie te zijn van SAI BABA OF SHIRDI. Er zijn heel veel artikelen en boeken over en van hem. Hij produceerde HEILIGE AS(Vibhuti) met zijn handen.


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††SAI BABA OF SHIRDI


Deze Sai Baba was een guru/avatar. Een heilige voor hindu's en moslims. Incarnatie van KABIR. Was een excentriek iemand die al vroeg opviel door zijn gedrag. Al jong zat hij te mediteren onder een neem(uitspraak: "niem") boom (Azadirachta indica). Na jarenlang leven onder de neemboom liet hij zich overhalen intrek te nemen in een oude moskee. In de moskee onderhield hij een zogenaamde dhuni, symbolische spleet(yoni/vulva) in de grond, waarin een vuur brandende gehouden wordt en waaraan geofferd wordt. Behalve vuur worden er mantra's geofferd, instrumentgeluiden, dans en gebaren. Van de dhuni gaf hij HEILIGE AS(udhi), welke helende en beschermende werking had. Hij danste en zong en hield van de liederen van KABIR. Zijn onderwijs was moslim-, hindu-, bhakti- sufi-gerelateerd. Hij was tegen religieuze discriminatie. Er zijn indikaties dat hij als een WEVER werkte.


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††KABIR


Indische mystieke dichter met invloed op bhakti- en sufi-beweging; beÔnvloed door brahmaans hinduÔsme en hindu- en boeddhistisch tantrisme, NATH yogi's en islam. Geboren in een WEVERfamilie, later geadopteerd door de kinderloze moslimWEVERS Niru en Nimma, die hem vonden bij het Lahara TARA-meer, bij de heilige stad Varanasi. Beroep...WEVER. Werd 120 jaar. Volgens hem is leven is een samenspel van de ziel(Jivatma) en God(Paramatma). Hij had een aversie tegen gevestigde religies.


Kabir says this: just THROW AWAY ALL THOUGHTS OF IMAGINARY THINGS, AND STAND FIRM IN THAT WHICH YOU ARE.


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††THE NATH TRADITION

SAHAJA is one of the four keywords of the Nath sampradaya along with Svecchachara, Sama, and Samarasa. Sahaja meditation and worship was prevalent in Tantric traditions common to Hinduism and Buddhism in Bengal as early as the 8thĖ9th centuries. The British Nath teacher Mahendranath wrote:


"Man is born with an instinct for naturalness. He has never forgotten the days of his primordial perfection, except insomuch as the memory became buried under the artificial superstructure of civilization and its artificial concepts. Sahaja means natural. It not only implies natural on physical and spiritual levels, but on the mystic level of the miraculous. It means that easy or natural of living without planning, designing, contriving, seeking, wanting, striving or intention. What is to come must come of itself. It is the seed which falls in the ground, becomes seedling, sapling, and then a vast shady tree of wisdom and teachings. The tree grows according to Sahaja, natural and spontaneous in complete conformity with the Natural Law of the Universe. Nobody tells it what to do or how to grow. It has no swadharma or rules, duties and obligations incurred by birth. It has only svabhava - its own inborn self or essence to guide it. Sahaja is that nature which, when established in oneself, bring the state of absolute freedom and peace. It is when you are in your natural state, in the harmony of the Cosmos. It is the balanced reality between the pairs of opposites. As the Guru of the Bhagavad Gita says, "The person who has conquered the baser self, and has reached to the level of self-mastery: he is at peace, whether it be hot or cold, pleasure or pain, honoured or dishonoured." Thus Sahaja expresses one who has reverted to his natural state, free from conditioning. It typifies that outlook which belongs to the natural, spontaneous and uninhibited man, free from innate or inherited defects."


De wereld en het leven is een DROOM. De wereld is in dag en nacht verdeeld. Overťťnkomstig is er de dag- en nachtdroom. Des nachts, als je slaapt, verplaatst het bewustzijn zich naar de daghelft van de wereld, naar andere voertuigen, de wakkere mensen, doorwelke je dan dingen beleeft, dromen genaamd. Als je zelf overdag droomt kijken anderen, in de nachthelft van de wereld, mee. Er is dus geen verschil tussen de dag- en nachtdroom; alles is ťťn.

Hieruit vloeit, logischerwijze, voort dat de primaire oorzaak van slaap is: verplaatsing van bewustzijn. Rust en herstel zijn een secundaire oorzaak. Deze dromen vormen het MORFOGENETISCH VELD. Als je overdag iemand iets aandoet, kan het in de nachtdroom weer terugkomen. Het is alsof je jezelf iets aandoet. Dat is kortetermijnkarma. Het terugkomen, met rente, zou je het BOEMERANGEFFEKT kunnen noemen. Evenzogoed, als je, overdag, goede dingen doet voor mensen, komt dat in de nacht, met rente, weer terug. Hoe meer je dat beseft, hoe voorzichtiger je wordt.


Als je verkeerde dingen doet is dat alsof je PLAGEN over jezelf haalt. Wat dat betreft mag je wel zeggen dat er geen plagen van God bestaan. Die hebben nooit bestaan, bestaan niet en zullen nooit bestaan. Je zou zelfs zover kunnen gaan te beweren dat zoiets Godslasterlijke taal is. God is zuiver, niets dan bewezen Goedheid. De buitenaardse parasieten willen ons doen geloven dat hun plagen van God komen :-) Demonen die zich als God/Goden/engelen voordoen. Helaas zijn er nog steeds velen die daar intrappen. Als ze mij nog geen eens een fatsoenlijke woning kunnen bezorgen, ik woon namenlijk in zo'n zogenaamde rijtjeswoning, hoe zullen ze dan die "plagen van God" voor elkaar moeten krijgen?:-):-)

Update: 1-4-2012

Even door God op de vingers getikt. Gisteren zat me die tekst al niet lekker, maar ik wist niet wat ik er mee moest.

Dit is wat de Hemel me laat weten. Plagen en oordeel van God, als term, is relatief gezien korrekt. Er zijn wel degelijk plagen en oordelen van God, in relatieve zin. In absolute zin, zijn die zogenaamde PLAGEN een UITDRUKKING VAN DE ONMETELIJKE LIEFDE EN MEDEDOGEN VAN GOD. Plagen/oordelen als paardemiddel om de mens/ziel alsnog te veranderen.


Wat het denkbeeld betreft dat de wereld een droom is of een illusie en alles leeg is, zou je kunnen zeggen dat psychoanalytisch beschouwt het volgende geldig is: een aantal boeddhisten zijn van mening dat de wereld een illusie(subjektief!) is, de rest denkt dat de wereld echt, tastbaar en objektief is. Herkent u het patroon? Het denkbeeld dat de wereld echt is, zou je objektief mogen noemen, of de EXTRAVERTe oriŽntatie. De INTROVERTe oriŽntatie, wereld als illusie, is een waanvoorstelling die onstaat door te veel meditatie, welke feitelijk een autistisch fenomeen is, welke van oorsprong tot de schizofrenie gerekend werd. Schizofrenie is een versplintering van de psyche. Als we niet willen denken in tegenstellingen en voorgaande alleen maar zouden zien als twee verschillende zienswijzen, zouden we volledig voorbij gaan aan de ernst van de situatie. Het is niet alleen maar het klassieke konflikt tussen de typen, maar een pathologisch fenomeen dat ernstige gevolgen kan hebben. Dat daarbij zelfs doden kunnen vallen mag uit het volgende voorbeeld blijken: Sant Dnyaneshwar(Jnanadeva), nath yogi, vertaalde belangrijke Indische geschriften, waaronder Krisna's Bhagavadgita, van sanskrit in zijn moedertaal Marathi om deze toegankelijk te maken voor de massa en de armen. Initiatie in de NATHsekte met 12 jaar. Verliet zijn lichaam toen hij 21 jaar was, mbv. yoga, sanjeevan samadhi, wat in onze taal dood betekent. Bovenstaande sluit natuurlijk niet uit dat er mensen zijn die langdurig kunnen mediteren zonder nadelige effekten.


Ik ben mij wel degelijk bewust van de goede intenties van Boeddhisten. Zie het niet als een kritiek op het gehele Boeddhisme. Een religie(baby&badwater) verwerpen om dat iets kan misgaan is zinloos, maar hervorming om dingen te verbeteren zou men niet moeten verzuimen. In het verleden zijn er al diversen hervormingen geweest, nieuwe hervormingen in de toekomst lijken onvermijdelijk. Persoonlijk zie ik niet zo veel heil in meditatie en het zoeken van verlichting, wetende dat verlichting niets meer is dan een psychologisch fenomeen. Ik zou liever zien dat men zodanig hervormt dat Boeddhisten zich meer inzetten om dingen in de maatschappij te veranderen, door bijvoorbeeld zelfvoorzienende communes te stichten, eventueel ook toegankelijk voor gewone burgers. Anderen religieuzen zouden dat natuurlijk ook kunnen doen. Maar goed, misschien ben ik nu aan het dromen :-)


Indruk is dat Boeddhisten goede mensen zijn. AltruÔsme speelt een grote rol in het Boeddhisme. Laten we eens kijken naar de

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††ACHT VORMEN VAN ALTRUŌSME


AltruÔsme van de Hemel: Het hoogste geestelijke principe.

Uiting van de hoogste moraal. Goed gebruik van de gaves van God om wezens te helpen. Genade en vrede. De profeten en de Zoon van God. Heilige, wijzen en yogi's. Hemelse inspiratie, leiding, bescherming en lering. Wonderen en genezing.

AltruÔsme van het Vuur: Licht en warmte. Goede daden.

AltruÔsme van de Wind: De Heilige Geest. Intellektuele hulp.

AltruÔsme van het Meer: De vriendelijke lach. Opbeuren, positieve woorden.

AltruÔsme van de Aarde: De voedende moeder. Eten geven aan de hongerenden.

AltruÔsme van het Water: Zorgzaamheid. Drinken geven aan de dorstenden.

AltruÔsme van de Donder: Serenade, aai over de bol, omhelzing en schouderklopje.

AltruÔsme van de Berg: Onderdak geven aan de daklozen en rust en geborgenheid.


Wat een liefhebbende familie: Beschermende vader en voedende moeder; daadkrachtige zoon en zorgzame dochter; geestelijk- en lichamelijk ondersteunende broer en zus; opbeurend broertje en rustgevend zusje.


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††MIJN MENS-ZIJN IS MIJN SIDDHI,

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††MIJN BEWUSTZIJN IS MIJN WONDER,

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††MIJN GEZONDHEID IS MIJN RIJKDOM,

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††MIJN WAARHEID IS MIJN VERLICHTING.


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018