» PEACE
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Er bestaat geen waken en slapen, er is alleen die ene droom die we leven noemen.


                                                     TAIPING JING


                                            Geschrift over de Grote Vrede


Na jarenlang bidden vanwege stinkauto's en handy's enzo had ik er schoon genoeg van dat er niets veranderde. Een beetje boos richtte ik mij tot de Hemel om uitleg. Ik dreigde, "als er volgend jaar om deze tijd niets veranderd is, dan haal ik al de christelijke dingen van mijn site en getuig ik dat die religie en bidden krachteloos en zinloos zijn. Maar ik hoefde niet tot volgend jaar te wachten op een reaktie. De reaktie kwam snel. Er begon zich een bepaalde gedachtengang in mij te ontwikkelen die er toe leidde dat ik tot inzicht kwam dat het effekt van bidden, of religieuze handelingen, in het algemeen, of zelfs gedrag in het algemeen, KARMAgebonden is. Maw., het bidden helpt niet vanwege NEGATIEF KARMA. Ik dacht, die mantra's lijken wel effekt te hebben. Blijkbaar resoneer ik daar wel mee. Konklusie: Openbaring van het juiste GODSBEELD: "God van de Bijbel"=Brahman van hinduïsme=Dharmakaya van Boeddhisme=Tao van taoïsten. Konflikten in en tussen mensen ontstaan door KONFLIKTEREND GODSBEELD. Het konflikt is dissonantie. Het Godsbeeld is een complex met een archetype in het centrum. Bij het archetype horen beelden. Vandaar "konflikterend Godsbeeld". De gang van zake herinnerd aan het klassieke konflikt tussen de typen, dwz. verschillende psychologische oriënteringen van extravert en introvert. De kern is, dat mensen een verschillend beeld kunnen hebben van iets.

Het karmabegrip, hoewel meer geassocieerd met India, speelt in de Taiping Jing ook een belangrijke rol. De mens of burger heeft karma, maar ook de regering, de leiders, hebben karma. Er wordt beweerd dat de leiders door het karma van het verleden niet zomaar alles in één keer goed kunnen maken. Belangrijk is gehoorzaam te zijn aan de Hemel, zodat uiteindelijk de Grote Vrede komt. Dat is dan ook een soort terugkeer naar het verre verleden, naar een tijd van de verre voorouders, naar een tijd dat alles nog in overéénstemming was met het Tao. Door het negatieve karma kunnen er tijdelijk nog tegenslagen of obstakels zijn. In verband daarmee besteden we even aandacht aan hoofdstuk 52, "Hoe hard te werken om goed te doen". Hierin is sprake van de vier restricties.

Ik citeer (vertaling van Barbara Hendrischke; Chinees en nootnummers verwijderd):

"Step forward, Perfected! Living in this world, men are under altogether how many constraints?

What do you mean?

That you state how many constraints men in general suffer from.

They are under many constraints.

But can’t you give a name to them?

I can’t.

You have no insight, still! In this world, men are under four constraints.

What does that mean?"

                                                 DE VIER RESTRICTIES


1. "Het betekent dat een kind, bij zijn geboorte, leven ontvangt van zijn vader en moeder. Als het klein is weet het niet beter dan dat ze nooit van hem zullen scheiden."

2. "Als kinderen zijn opgroeid, kunnen ze het niet helpen: dochters verlangen een man en zonen een vrouw. Ze hebben geen controle over hun emoties, en de liefde die ze voelen staat geen enkele scheiding toe."

3. "Hun liefde brengt kinderen voort. Terwijl man en vrouw ouder en minder aantrekkelijk worden, zijn hun kinderen jong en mooi. Maar ze moeten groot gebracht worden."

4. "Als kinderen opgegroeid zijn en niet meer verzorgd hoeven te worden, zullen ouders oud geworden zijn en niet meer in staat zijn dingen te doen."


"Het zou nog goed kunnen komen, als mensen, die onder deze vier restricties waren, een verlichte leraar vinden en hun gedachtes richten op het volgen van het Tao. Met groot talent en het juiste lot, zouden ze boven deze wereld kunnen uitstijgen, of op één na best, een lang leven hebben. Of ze mogen gelukkig hun leven uit leven, zolang het duurt, en hebben verdere rede voor geluk als hun hun en bo geest ondergronds zijn."

What do you mean?

Down below when they receive someone who has just died, they always ask what he has done and what he achieved while alive. Thus the things one does during one ’s lifetime decide how one is entered in the registers. Men are accountable for their deeds and must for this reason act with great care. Whether someone is safe or in danger depends entirely on himself. Keep it in mind, Perfected. You understand that this is to warn you?

Yes, I do. What the Celestial Master tells me is new to me.

Well, I tell you these things because I see that you continue to have good intentions. I am afraid you might become idle and weary, so I see the need for clarification, documentation, and instruction.

Yes, indeed.

What do you expect from your present studies, Perfected?

I expect to fulfill my years.

What an excellent aim! We may say that you have grasped what dao means. But the common people expect to die of old age while what they really die from is the good and bad of their deeds.

What do you mean? I would like to know.


Wel, hou vast aan het goede. laat je geest rondzwerven, en wees vrolijk, en als je doodgaat zul je een geest worden die vrolijk rondzwerft. Het is onbetwistbaar, je zult nooit geen zorgen meer hebben. Zij die zorgen en leed over zichzelf brengen, veranderen in geesten die na de dood zorgen zullen hebben. Een kwaadaardig persoon wordt na de dood een boze geest. Al deze dingen zijn vanzelfsprekend voor degenen die het willen zien, en ondanks dat willen mensen geen goed doen en hun hun geest blij maken. Dit is een zeer ernstige fout.


What do you mean?

At birth, men receive the standard qi of heaven and earth, and are joined by the four seasons and five phases. This was the situation with the ancestors. For a while, they each dwelt as a particular body among the four seasons and five phases of heaven and earth. For their part, they always loved to do good and never had any worries. But life went on. Later generations were different. All along they have plagued the bodies of heaven and earth, the four seasons, and the five phases so that men themselves have become resentful and upon death even their hun and bo spirit remain in a distressed state. So we know that foolish scholars give shallow advice; since they are unable to prolong a man's existence, they make him want to die quickly and to show no regret when he dies. The vital spirits who reside in the human body are grieved and sad about this. They have given these lowly scholars no cause to thus distress and anger them. So the great worthies and wise men of old, who gave profound counsel and were farsighted, knew what it was like. Therefore, they never ceased studying how to do good. A sovereign who enjoys thinking of great peace gains heaven's approval. His merit multiplies. His hun spirit roams about happily forever and partakes in heaven's good qi. A ruler not able to bring peace to his reign is not tuned to heaven’s will, does not obtain heaven’s favor, and gains no merit with heaven. Even in death his hun spirit is still held responsible in the world below and is joined with wicked qi. For this reason the lords of supreme wisdom in early antiquity who knew of this worked very hard. Because a foolish man’s counsel is shallow he is held to account by heaven as long as he lives and by earth after his death.

How frightening. Although I am foolish and blind, I don’t wish to hear of this.

Well, you have come here to learn. If you don’t want to hear of such things you just have to work hard to be good!

Yes, I will! For as long as the Celestial Master lives on earth he makes us understand heaven’s commands. What we have been taught is deep and substantive. So what can we do to prevent such things?

Excellent. You must quickly spread my teachings so that all men under heaven will follow them. They will for their own person stabilize the vital essence and in their thoughts proceed in communion with great dao. Then they will know for themselves where faults and errors come from, and the load of evil that has been received and is transmitted can be abolished. Heaven and earth will rejoice, and the years of life will be multiplied by a return back to the situation of early antiquity.

Excellent indeed!

All right. What I have to say has reached a certain conclusion. Study hard and come again another day.

Yes, I will.

Think carefully about the writings you have received, from beginning to end. Not to concentrate on one ’s studies is, it must be said, a sign of confusion. One has nowhere to go from unless research into things reaches the realms where there is neither form nor shape and thinking touches upon what is vital and spiritlike.

Yes, excellent!" (einde citaat).


De vier restricties herinneren aan de vier karmabindingen.

1. Karma van vader en moeder, geboorte.

2. Man en vrouw nemen elkaar waar, verliefdheid.

3. Man en vrouw verenigen zich, voortplanting.

4. In de laatste fase voleindigen de dingen zich en de mens komt tot rust, zwangerschap.


De vier restricties tonen een systeem in de wereld dat op DWANG gebaseerd is. Hieraan kan men vergaande gedachten spiegelen. Men kan in termen van noodzaak of moraliteit redeneren. Men kan het gevoel hebben dat er iets niet klopt in de wereld. Dat de wereld bizar en sinister is. Men zou zich af kunnen vragen wat de Hemel überhaupt is. De ruimte? Andere dimensie? of Gods Troon?. Waar komt de ellende in de wereld vandaan? Als er een Hemel is met een goede Almachtige God, waarom is het dan al zo lang een zooitje op aarde? Hoe is dat mogelijk? Is de mens de schuldige? Heeft de mens deze wereld gemaakt? Heeft de mens de kontrole over deze wereld? UFO's en buitenaardsen zou men in de diskussie kunnen opnemen. Men zou kunnen spekuleren over de vraag of de buitenaardsen misschien achter de ellende op deze planeet zitten. Je zou kunnen zeggen dat mensen bewuster moeten worden van de aanwezigheid of aktiviteiten van de ufonauten. Op z'n minst zou men aandacht moeten besteden aan de mogelijkheid dat zij achter de ellende zitten. Als atmosferische entiteiten als PARASIETEN op de mens leven, LEVEN VAN DE ELLENDE VAN DE MENS, wat dan? Wat als dat wetenschappelijk bewezen werd? Wat als iedereen daarvan bewust zou zijn? Èn, wat als ze er dan een einde aan zouden willen maken? Kunnen we dat? Wat als we daarin zouden slagen, hoe zou de wereld er dan uitzien? Kunt u zich wel een wereld zonder ellende voorstellen? Zou u bereidt zijn om daar voor te knokken? Mijnsinziens is de mens onschuldig. Alle mensen maken dezelfde fout, één KOLLEKTIEVE FOUT, en dat is, DAT WE ONS LATEN MISLEIDEN door parasitaire entiteiten(of mensen). Die entiteiten zijn relatief schuldig, maar in absolute zin zijn alle schepselen onschuldig. Ook zij moeten hun fout inzien en berouw hebben en ophouden als parasieten op de mens te leven. Dan kan alles weer goed komen.


Hoofdstuk 57 is kort, belangrijk en spreekt voor zichzelf, vandaar dat ik het maar helemaal invoeg:

Section 57. How to Examine What Is True and What Is False Dao

This business will indeed be finished before too long. Step forward, Perfected.

Pay attention to these instructions.

Yes, I will!

After you have come to live by these teachings (dao) in person, the long-lasting causes for the inheritance and transmission [of evil] will gradually recede into the distance. But there is so much peril; qi is tangled, and calamities, grievances, and poisonous influences are truly many. They cannot come to an end at a moment's notice. Once men have learned to put all their energy into following these teachings, the peril of inheriting and transmitting evil will lessen day by day, it will be reduced month by month, and it will vanish year by year.

How would one know this?

Very good, your objection! One may say that you understand what dao is all about. Well, listen carefully. All texts and writings under heaven will become standard after men have learned to live by these teachings (dao). Thus men will also [follow] the standard [norms]. There won't be any deceptive forgeries after everyone has been initiated to the true doctrine (dao); they will all cease to exist. Men will be ever more attentive, of their own account, from generation to generation. They will imitate and teach each other, so that all will know dao and turn inward, keep their own person in view, and show concern for their own self. Their progeny will therefore be pious (xiao), live a long time, and put effort into growing old. The color of their face will not be the same as it was during the times without the true doctrine. Later generations will know more and more of [dao's] supreme meaning and form a school. Their learning will continue to surpass that of their predecessors. From day to day they will become more generous and friendly toward each other. They will cherish and value men in possession of dao (you dao ren). Weapons and armaments, jealousy, and treachery will be of no further avail. So the peril of inheriting and transmitting [evil] will lessen. This is the art of what is as it is. That it always succeeds proves the validity of my text. One must not carelessly set aside good words. I am here in person to verify that [these sayings] are as an echo to heaven and earth. How could they be mistaken? It is so that in the course of time texts and writings have come out in which men-not just one-have collected [accounts of ] circumstances that are difficult to understand. This is the reason why my teachings (dao) are sincere. You have come for some time to study and ask questions, so you must be glad to know that there is proof for what I say. It works with opposites, as with cold and heat: when there is too much heat there is too little cold, and when there is too much cold there is too little heat. Now, since the division between heaven and earth, teachers who formerly instructed others often hid away the true doctrine (dao) and instead taught [others] frivolous and superficial [material]. Through carelessness faults slowly became bigger. They grew and expanded even more upon reaching later generations. This is the reason why men were finally transmitting to each other false teachings, separated by a great distance from heaven's way. At first, the creation of texts became an occasion for deceiving others. Just happening once, it went unnoticed. Later on it was used for profit. This meant that men in a leading position were no longer trustworthy, and subordinates ceased to pledge allegiance. Disorder arose because each harbored doubts about the other. Later generations inherited [these evils] and passed them on, so that the perils their forefathers had encountered were multiplied. That is why they increased even more. Since heaven grieves about this, I advise you to pay attention. It is in your own interest to study vigorously. Then you will abolish illness in the name of heaven and remove danger for the sake of emperors and kings. Up in heaven your great merit will be known.

I would not dare to accept this.


Let op, hier wordt het interessant... In "s e c t i o n 6 0 · How Books Illustrate Rule by Punishment and by Virtue" stelt de leerling deze vraag(upper case:mijn): "Nowadays subjects cannot be governed unless they are in AWE AND FEAR. What about this?", waarop de meester antwoord: "Well, the wise men and exemplary gentlemen of old inspired awe in others through dao and its VIRTUE, not by physical strength or PUNISHMENT and penalties. Men who don’t enjoy virtuous conduct will instead attempt to support their rule through punishment and penalties, fear and terror. Yet all they achieve is others moving away from them. All punishment does is make people give up, become destitute, depart, and desert; it is not what is required for the ten thousand plants and beings to grow. It clearly increases their confusion. Now this makes people disregard authority and turn to deceptive methods. It is a great mistake." Mijn vraag aan de lezer: "Does that ring a bell?"

En, om deze te begrijpen moeten we even goed concentreren, maar onze moeite wordt beloond: "...I will sincerely think about the mistakes that have been made. I will ponder your text from beginning to end. I would not dare omit a single item."

"Fine, just be careful and attentive. If you can’t figure out in detail what my writings mean, just look at the general picture of heaven and earth and Yin and Yang. From spring to autumn, when virtue remains outside, the ten thousand plants and beings go back outside. Insects that had been hibernating come from their caves, and people step out of their houses. From autumn to spring, when virtue is inside, the ten thousand plants and beings return inside. Hibernating [insects] and stored [produce] go inside, and people enter their houses. This is the token of virtue ’s reign. From spring to autumn punishment rules inside, so the ten thousand plants and beings step outside. Inside it is empty. Punishment resides there isolated and on its own. From autumn to spring, as long as punishment reigns outside, there are neither plants nor qi. It is void, without any cohorts, all of which are inside, having joined virtue. This proves clearly that one cannot rule through punishment."

Snapt u het een beetje?

Dus "virtue", "moral excellence", is de juiste keuze, om in overéénstemming te zijn met de Hemel. De natuur wordt daarbij als voorbeeld genomen. Moraal wordt nu gelijk gesteld aan de groei van levende wezens, welke plaats vindt van de lente tot de herfst. Planten, dieren en mensen gaan dan naar buiten, "straf" is binnen(waar niemand is). In de winter zijn de planten, dieren en mensen(moraal en groei) binnen, "straf" is buiten(waar niemand is). Dus dit bewijst dat je niet kunt regeren door straf.


Gaan we verder met: "s e c t i o n 6 1 · On Digging Up Soil and Publishing Books": Hierin lezen we dat de mens, tussen Hemel en Aarde, bestaat door leven van de vader en voeding van de moeder; hij moet respectvol de vader dienen en de moeder liefhebben. Hedentendage leven de mensen als bandieten en maken hemel en aarde bedroefd. Later: "The anger of heaven and earth extends to all members of a neighborhood group of shared responsibility." En aan het eind: "Prayers don’t help when it is a case of crimes against heaven and earth. Do you understand this?"


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018