Ľ CONCEPT VAN DE WAARHEID
Foto

Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


Verzameld en van commentaar voorzien door BrahmAhUM


††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††CONCEPT VAN DE WAARHEID


Als we het over de waarheid gaan hebben kunnen we rijkelijk woorden gebruiken. We willen eerlijk en open zijn. Voor de efficiŽntie kunnen we omschrijvend woorden gebruiken, dwz. dat we duidelijk willen zijn, zodat iedereen begrijpt waar we het over hebben. Als we het over de waarheid hebben kunnen we geen half werk doen, dus gebruiken we het CONCEPT VAN DE TWEE WAARHEDEN, dat we lenen van de boeddhisten(zie noot 2). Dit artikel is makkelijk en het is moeilijk. Het is makkelijk, omdat ik er al een tijdje mee bezig ben en er vaak over nagedacht heb, moeilijk, omdat het komplex is. De twee waarheden zijn ťťn. Ook zijn ze bij tijd en wijle in strijd met elkaar. Yin- en yang-waarheid. De yin-waarheid behoort aan de yin-entiteiten en de Yang-waarheid aan de yang-entiteiten. Yin-entiteiten zijn lagere entiteiten. Yang-entiteiten zijn hogere entiteiten. Hiermee is bedoeld de entiteiten die de menselijke lichamen op aarde hebben. Op het eerste gezicht lijken alle mensen hetzelfde, maar de LICHAMEN BEHOREN AAN VERSCHILLENDE ENTITEITEN TOE(noot 1!). Een aantal van die entiteiten kunnen uit anderen werelden of van anderen planeten afkomstig zijn. Mogelijk beschikken een aantal op een "illegale" manier over een lichaam. Boeddhisten, bijvoorbeeld, lijken op hogere entiteiten, die door het menselijk lichaam aan lager wal zijn geraakt. Ze hebben heimwee naar hun eigen wereld en doen dus hun best om betere mensen te worden, zodat ze weer naar huis kunnen gaan. Dat noemen ze dan BEVRIJDING. Mogelijk is er in een ver verleden een soort yang-kultuur(introvert) geweest, waarin de hogere yang-entiteiten de leiding hadden. Dat rijk kan dan ergens in AziŽ aanwezig geweest zijn. Latere kultuur van Egypte, India en China zijn daar mogelijk restanten van. Nu is onze kultuur hoofdzakelijk yin, materialistisch(extravert); ego, hebzucht en machts- en sexwellust overheerst. De wereld is gepolariseerd, maar we willen geen irrationele angst hebben voor de Oost-Westverschillen. POLARISATIE is normaal en doet zich overal voor. We willen er bewust van blijven en er op de juiste manier mee omgaan. Al de bovenstaande punten zijn belangrijk om de wereld en de mens te begrijpen. Het is makkelijk te begrijpen, omdat alles zo'n beetje op hetzelfde neerkomt. Het is moeilijk te begrijpen, omdat de wereld een spiegelzaal is; dwz.: ALLES WEERSPIEGELT ZICH IN ALLES, EEN ONEINDIG SPIEGELBEELD. Dat was de inleiding, gaan we nu verder met onderwerpen. Nemen we bijvoorbeeld muziek. Alle muziek zou je als ťťn kunnen beschouwen(holisme). Vervolgens kunnen we alle muziek indelen in yin-muziek en yang-muziek(dualisme). De muziekgenres zouden we kunnen terugbrengen tot acht soorten(ogdoade,achtheid;noot 3), in overťťnstemming met de trigrammen van de chinese bagua, dus vier yang- en vier yin-soorten, vier paren vormend. We zouden zelfs zover kunnen gaan dat we ook de 64 hexagrammen van de I Tjing gebruiken. In dat geval zou je kunnen vaststellen welke toestand een muziekstuk uitdrukt. Het spreekt vanzelf dat je van goede huize komt als je dat voor elkaar krijgt. Dus we hebben het volgende model: 1-2-4-8-64. Afwisselend verdubbeling, produkt. De boeddhisten spreken van de relatieve- en de ultieme- of de absolute waarheid. Simpel gezegd, wat men ervan denkt en wat het in werkelijkheid is. Wat men ervan denkt kan uitgedrukt worden in woorden, dat is het dus niet, en wat het wel is kan men niet in woorden uitdrukken. Komisch. Men zou ook kunnen zeggen dat de relatieve waarheid van de aarde is en de absolute waarheid van de hemel. Dus geen waarheid op aarde; er is geen waarheid in de dingen van deze wereld, alles is bedrog. Alle systemen(politiek en religieus) zijn bedrog. Alle boeken zijn valse lering, want de absolute waarheid kan niet in woorden uitgedrukt worden. En dat betekent dus dat je alles kunt loslaten om vrij te zijn. Je laat de aarde, met zijn leugens, los, om plaats te maken voor de hemel en de waarheid. Dat zou helend kunnen werken. De leugens en misleiding komen van de lagere yin-entiteiten; parasitaire, BUITENAARDSE INFILTRANTEN. Door dat overheersen van het yin raken mensen uitgeput, worden ze ziek en gaan eerder dood. Volgens Sigmund Freud, is de etiologie of oorzaak van de NEUROSEN, sexueel. We breiden dat nu uit naar alle ZIEKTEN. Dan wordt het dus: de oorzaak van alle ziektes is sexueel. Het lijkt er dus op dat sex en zelfbevrediging dodelijk is. Onze maatschappij is totaal geŽrotiseerd. De mensen zijn er teveel mee bezig, waardoor ze zichzelf uitputten. Ze raken hun levensenergie kwijt als de bekende kaars die aan twee kanten brandt. Is ONTHOUDING het geheim van Neigong(Nei Kung) en andere systemen? Die systemen zijn CHI-gebaseerd, dwz. men verzameld chi en kan dan bijvoorbeeld iemand genezen. Dan zou je jezelf ook kunnen genezen door minder of geen sex of zelfbevrediging. Iemand sex of zelfbevrediging leren lijkt dan al snel op een misdaad, zoiets als dood door schuld, of overdrijf ik nu een beetje? Sex en zelfbevrediging leren een misdaad? Ja en nee. Niet, omdat sex normaal en natuurlijk is en nodig voor de voortplanting. Wel, als je weet hoe schadelijk het is, dan vooral in het geval van zelfbevrediging. Vroeger dachten een aantal geleerden dat zelfbevrediging schadelijk was. Daarna begonnen steeds meer er aan te twijfelen en begonnen een aantal te beweren dat dat onzin is. Nu zijn er echter nog steeds, of weer, een aantal die beweren dat het wel degelijk schadelijk is, Ťn dat onthouding in elk geval niet schadelijk is. Wat ik er zelf van denk? Op dit moment, dwz. vijf augustus 2012 (iets na zes uur, gewone tijd), in het jaar van de waterdraak, denk ik, na het herlezen van een aantal goede wetenschappelijke artikelen over het onderwerp, dat sex en zelfbevrediging inderdaad zeer schadelijk voor de mens zijn. Het lijkt me het beste dat een individu aan zichzelf werkt, dwz. dat je probeert een zo goed mogelijk mens te zijn. Dat is in het belang van iedereen. Geen trucs, oefeningen, meditatie nodig om een goed mens te zijn, hoewel je dat soort dingen natuurlijk wel bij tijd en wijle kunt doen als je er zin in hebt. Ik ga ervan uit dat de mens van nature een soort GODDELIJKE EIGENSCHAPPEN heeft, waarover je ten volle kunt beschikken als je gezond bent en moreel hoogwaardig. In verband daarmee nog even een waarschuwing: niet alle gaves zijn van de mens zelf, ik hoorde bijvoorbeeld een fakir beweren dat zijn zogenaamde gaves werden gedaan door de geesten. Wat de waarheid betreft, die kan gezien worden. Als ik om mij heen kijk, zie ik, dat er een aantal zijn die nogal moeite hebben met het zien van de waarheid. Ik wijd dat aan het feit dat ze onder MIND CONTROL zijn, dat ze onder een soort hypnose zijn, dat ze dus gehersenspoelt zijn, dat ze onder kontrole of invloed lijken te zijn en niet meer beseffen wat ze doen of niet meer beseffen wat er in de wereld of om hen heen aan de hand is. Anderen zijn wakker of bezig wakker te worden. Diegenen die wakker zijn, hogere entiteiten zijn, hebben de MORELE PLICHT anderen te helpen, wakker te maken. Het is makkelijk verschillende mensen of entiteiten te ONDERSCHEIDEN. De lagere yin-entiteiten vertonen yin-gedrag, moreel minderwaardig gedrag; de hogere yang-entiteiten vertonen yang-gedrag, moreel hoogwaardig gedrag. Aan de mate van IMMORALITEIT kun je zien hoeveel iemand onder mind control is. Dus men lette erop in welke mate iemands aandacht gericht is op yin of yang.

POLARISATIE kan zich ook op grotere schaal voordoen, zoals in de ruimte, ons universum. Wat te denken bijvoorbeeld van ons sterrenstelsel? Als ons stelsel, de Melkweg, misschien van buiten gezien met een enigzins paarse gloed, nu eens yin is. Dan zouden er hoofdzakelijk yin-entiteiten zijn, zoals hier op aarde. Het nabije, 2,5 miljoen lichtjaren verre, triljoen sterren tellende, stelsel Andromeda(M31), zou dan yang kunnen zijn. Daarin dus overwegend yang-entiteiten. Zo'n stelsel heeft dan een opvoedkundige taak ten opzichte van de nabije partner. Wezens uit Andromeda zullen dan onze yin-werelden veranderen in yang-werelden, zodat de hele Melkweg yang wordt. Dat gebeurd dan natuurlijk overal in het universum, en zo wordt op den duur het hele universum, of Gods Schepping, zo u wilt, yang. Kritische mensen geloven natuurlijk niet dat dat kan. Die zeggen dat de afstand te groot is. Voor een baby mag dat dan zo zijn, maar voor wezens die over een sterrepoort(stargate) beschikken is dat natuurlijk niet zo.

Dat was het middenstuk, resteert nog zoiets als een slot. In het slot zouden we kunnen terugblikken en evalueren en daarna lijkt een vooruitblik wel passend. De bedoeling van dit artikel was het concept van de twee waarheden te demonstreren aan de hand van enigen voorbeelden; daar is niets van terecht gekomen; daarvoor in de plaats kwam iets beters. Het lijkt nu een overzichtje van hoe de verschillende entiteiten de waarheid zien en zich daarnaar gedragen. Het voorbeeld van de muziek biedt ons een waardevol model om verschillende waarheden te praktiseren: Allereerst kun je alles bezien vanuit het Grote Ene, je probeert vooral de eenheid der dingen te zien, de tweede mogelijkheid is dat je alles dualistisch bekijkt, je ziet alles als yin en yang of als tegenstellingen, de derde mogelijkheid is dat je de achtheid gebruikt, alles in acht dingen verdeeld, de vierde mogelijkheid is dat je de hexagrammen van de I Tjing gebruikt en alles identificeert als toestand. En als we niet in de val van het DETERMINISME trappen, gebruiken we alle waarheden. Welke methode je ook gebruikt, vroeg of laat zul je ervaren dat alles een oneindig spiegelbeeld vormt. Men gaat ver, verder, verst, en dan komt men weer thuis. Men draait in cirkeltjes rond en er begint misschien een spiraal te ontstaan. Hopelijk gaat die spiraal omhoog, dan gaan we vooruit. Alles wordt steeds ingewikkelder en dan keren we terug tot de eenvoud. Wat de TOEKOMST betreft: alles verandert voortdurend en ook in deze tijd zijn er velen die grote veranderingen verwachten. Wat op dit moment vooral mijn aandacht trekt is de mogelijke invloed van zoiets als internet. Er is een reŽle mogelijkheid van een soort internetrevolutie, wat dat dan ook mag zijn. En er is de reŽle mogelijkheid dat TECHNIEK in de toekomst verdwijnt, dat iets anders techniek gaat vervangen. En natuurlijk is er nog de mogelijkheid dat er iets bovennatuurlijks gaat gebeuren, dat wellicht de wereld op een verrassende wijze zou kunnen veranderen. Maar het beste advies op dit moment zou kunnen zijn dat we met zijn allen proberen een DISCLOSURE af te dwingen betreffende wat er werkelijk aan de hand is in de wereld, met name met betrekking tot UFO's en buitenaardsen, en wat die aan het doen zijn. Een echte disclosure zou alle volkeren, wereldwijd, volledig kunnen inlichten, met overtuigende BEWIJZEN, over wat er aan de hand is. Nadat men overtuigd is, zou een tweede persconferentie kunnen volgen met het PLAN er iets aan te gaan doen. Hoe dan ook, er is op dit moment een reŽle kans, met of zonder disclosure, dat de UFO-KONFRONTATIE OPENLIJK gaat worden, misschien zelfs in de vorm van een heuse OORLOG. Als er geen officiŽle disclosure komt is het verstandig dat er BURGERINITIATIEVEN worden ontplooid. Het beste is een NETWERK op te zetten voor de waarneming, melding, bespreking en, indien nodig, bestrijding van het UFO-fenomeen, en dat WERELDWIJD natuurlijk. Plaatselijk zou men VRIJWILLIGERSGROEPEN kunnen vormen van mensen die bereidt zijn anderen te hulp te schieten als ze door UFO's in de problemen komen, zoals bij het zogenaamde ABDUCTION-fenomeen. Dat was het slot van het slot; het enigste wat nog ontbreekt is zoiets als een mooie slotzin. Voorgaande dingen zijn nogal ernstig.

De slotzin kan in ieder geval positief zijn en mag ook wel enigszins een beetje poŽtisch zijn. Helaas ben ik geen echte schrijver of dichter. Wat kan ik doen? Aangezien ik geen zoete inval heb op het moment, stel ik het volgende voor: U, de lezer, verzint een mooie, positieve, poŽtische slotzin en voegt het zelf toe. Als dat niet lukt, vraagt u gewoon de assistentie van een medemens. U zou ook een oproep kunnen plaatsen in een nieuwsgroep, forum of blog; dat zou op den duur de gewenste slotzin kunnen opleveren, of misschien zelfs meerderen, misschien zelfs zoveel dat u er uzelf geen raad meer mee weet. Op dit moment verschijnt een REGENBOOG aan de hemel, in het Oosten. Het is zes augustus 2012(18 uur, gewone tijd).


1. "De rollen van de Dode Zee 1"(Garcia Martinez/van der Woude): Wetsliteratuur en orderegels: C. De Regel der Gemeenschap: Kolom III, blz. 191 onderaan, blz. 192-193:

..."Hij heeft de mens geschapen om te heersen over de wereld (Gen. 1:28) en hem twee geesten toegewezen om daarin te wandelen tot aan de vastgestelde tijd van zijn bezoeking: de geesten van de waarheid en het onrecht. In de bron van het licht ligt de oorsprong van de waarheid en in de wel van de duisternis de oorsprong van het onrecht. Bij de vorst van het licht berust de heerschappij over alle rechtvaardigen; zij bewandelen de wegen van het licht. Bij de engel van de duisternis berust de ganse heerschappij over de onrechtvaardigen; zij bewandelen de wegen van de duisternis (vgl. Spr. 2:13). Door de engel van de duisternis overkomt alle rechtvaardigen dwaling. Al hun zonde, ongerechtigheden, schuld en afvallige daden worden veroorzaakt door zijn heerschappij, overeenkomstig Gods geheimenissen, tot aan zijn tijd. Al de plagen die hen treffen, en de tijden van hun benauwenissen zijn het gevolg van zijn vijandige heerschappij. Al de geesten van zijn erfdeel trachten de kinderen des lichts ten val te brengen. Maar de God van IsraŽl en de engel zijner waarheid komen alle kinderen des lichts te hulp. Hij heeft de geesten van het licht en de duisternis geschapen en op hen alle daden gefundeerd: op hun wetten ieder werk en op hun wegen iedere bezoeking. De ene geest mint God tot in alle eeuwigheid en in al zijn daden heeft Hij voor altijd een welgevallen. De andere verafschuwt Hij ten zeerste en van al zijn wegen heeft Hij blijvend een afkeer."

"In deze beide geesten is de natuur van alle mensenkinderen begrepen en aan hun gelederen hebben al hun scharen naar hun geslachten deel. Zij wandelen op hun wegen en alle daden die zij verrichten, vallen onder hun gelederen naar iemands aandeel, hetzij veel of weinig, voor alle eeuwige tijden. Want God heeft hun gelijke delen beschoren tot de eindtijd en eeuwige vijandschap bestemd tussen hun twee gelederen. De werken van het onrecht zijn een gruwel voor de waarheid en alle wegen der waarheid zijn een gruwel voor het onrecht. Er is een heftige strijd over al hun voorschriften, want samen kunnen zij niet gaan. Maar God heeft in zijn wijze geheimenissen en zijn majesteitelijke wijsheid een eind gesteld aan het bestaan van het onrecht en op de tijd van zijn bezoeking zal Hij het voor eeuwig verdelgen(Ps. 92:8). Dan zal de waarheid op aarde voor immer naar voren treden, want zij heeft zich bezoedeld op de wegen van de goddeloosheid onder de heerschappij van het onrecht tot aan de tijd die voor het oordeel bepaald is. Dan zal God door zijn waarheid alle werken van de mens reinigen en voor zich 's mensen bouwsel louteren door iedere geest van onrecht uit het binnenste van zijn vlees weg te doen en hem door een heilige geest te reinigen van alle goddeloze daden. Hij zal op hem sprenkelen de geest van de waarheid als water ter ontzondiging om hem te reinigen van alle gruwelen van de leugen en bezoedeling door een onreine geest. Zo zal Hij de rechtvaardigen onderwijzen in de kennis van de Allerhoogste en hen die onberispelijk van wandel zijn(Ps. 119:1), onderrichten in de wijsheid van de zonen des hemels. Want hen heeft God uitverkoren voor het eeuwig verbond en aan hen zal al de heerlijkheid van Adam toebehoren. Er zal geen onrecht meer zijn; te schande zullen worden alle bedriegelijke werken. Tot dan zullen de geesten van de waarheid en het onrecht elkaar in het hart van de mens bestrijden: zij wandelen in wijsheid en dwaasheid; overeenkomstig hetgeen een mens verkregen heeft aan waarheid en gerechtigheid, zal hij een afkeer hebben van onrecht, maar naar zijn aandeel aan het erfdeel van het onrecht zal hij goddeloos daarin handelen en zo een afschuw van de waarheid hebben. Want God heeft hun gelijke delen beschoren tot aan het vastgestelde einde en de nieuwe schepping. Hij kende van te voren het doen van hun werken gedurende alle perioden van de wereldtijden en Hij heeft hen de mensenkinderen toebedeeld om het onderscheid tussen goed en kwaad te onderkennen. Want God zal het lot van iedere levende ten tijde van de bezoeking bepalen overeenkomstig de in hem werkzame geest."


2. "The two truths", http://www.kagyu.org/kagyulineage/buddhism/cul/cul04.php; ook: "Mahaparinirvana sutra.pdf"

3. de acht soorten muziek volgen het model van de acht menselijke emoties.


The Concept of Truth uses a five part model of visions. Every part or vision is a way of looking at things. Formula is 1-2-4-8-64. Five parts is the hand, as a symbol of truth(hexa 61-Chung Fu). Parts/visions are: holism, dualism, quaternary, ogdoad, 64 (conditions).


"Om Mani Padme Hum"

"Om Radha Krishna Hum"


[ terug... ]Omhoog

Eigen domeinnaam
Maak vrienden


Copyright 2002-2018